Hvordan en tarminfeksjon kan gi kroniske sykdommer.

Noen ganger er en tarminfeksjon bare begynnelsen på en større og lengre sykdomsprosess – som f.eks at en vanlig ferieeinfeksjon i utlandet utvikler seg videre til en irritabel tarm og betennelse i tarmsystemet.

En ny Rockefeller-studie tar en nærmere titt på hvorfor nevroner i tarmen dør og hvordan immunforsvaret normalt beskytter dem.

Eksperimentene som ble utført med mus, har nylig blitt beskrevet i Cell og gir ny innsikt om irritabel tarm og kan peke på potensielle nye behandlingsmetoder.

I en sunn og frisk tarm må immunforsvaret finne en hårfin balanse mellom å reagere på trusler, som f.eks bakterie- eller parasittinfeksjoner, og å holde responsen i sjakk for å unngå potensiell skade, som inflammatoriske og autoimmune tilstander.

“Betennelse hjelper tarmen å avverge en infeksjon, men for mye av den kan forårsake varig skade”

Daniel Mucida, professor og leder for Laboratory of Mucosal Immunology, Rockefeller University.

Videre sier han;

“Arbeidet vårt utforsker de komplekse mekanismene som forhindrer at inflammatoriske responser ødelegger nevroner.”

Daniel Mucida, professor og leder for Laboratory of Mucosal Immunology, Rockefeller University.

Tarmen den største menneskelige overflaten som er i kontakt med miljøet.

Mage-tarmkanalen (GI) omfatter den største miljømessige kontaktflaten i kroppen og har den unike utfordringen med å opprettholde toleranse for mat- og mikrober, mens den må være klar for å beskytte mot patogeninvasjon (potensielt skadelige mikrober). Forskerne mener nettopp disse mekanismene er sentrale i utvikling av autoimmune sykdommer.

For å forstå effekten av en infeksjon på nervesystemet i tarmen ga Mucida og hans kolleger mus en type Salmonella, en bakterie som forårsaker matforgiftning, og analyserte deretter nevroner i tarmen. De fant at infeksjonen induserte en langvarig reduksjon av nevroner, en effekt de tilskriver det faktum at disse cellene uttrykker to gener, Nlrp6 og Caspase 11, som kan bidra til en spesifikk type inflammatorisk respons.

Dette kan til syvende og sist be cellenne om å gjennomgå en form for programmert celledød. Da forskerne manipulerte mus for å eliminere disse genene spesifikt i nevronene, så de en nedgang i antall nevroner som døde.

“Denne mekanismen for celledød er blitt dokumentert i andre typer celler, men aldri før i nevroner,”

Fanny Matheis, en doktorgradsstudent på laboratoriet, Rockefeller University.

Forskerne mener denne mekanismen er unik for tarmen;

“Vi tror disse tarmnevronene kan være de eneste som dør på denne måten.”

Fanny Matheis, en doktorgradsstudent på laboratoriet, Rockefeller University.

Forskerne har nå ledetråder som antyder at det kan være mulig å forstyrre denne negative prosessen. De mener en nøkkel kan være et spesialisert sett med tarmimmunceller, kjent som makrofager, muscularis macrophages.

Tidligere arbeid i Mucidas laboratorium har vist at nettopp disse cellene uttrykker betennelsesbekjempende gener og samarbeider med nevronene for å holde maten i bevegelse gjennom fordøyelseskanalen. Hvis disse nevronene dør, som skjer ved en infeksjon, er et mulig resultat forstoppelse – et av flere ubehagelige IBS-symptomer. I sin nylige rapport demonstrerer teamet hvordan makrofager hjelper nevronene under en infeksjon, noe som forbedrer tilstanden.

Eksperimentene deres avslørte at makrofager har en viss type reseptormolekyl som mottar stressignaler frigitt av et annet sett med nevroner som respons på en infeksjon. Når den er aktivert, ber denne reseptoren makrofagen om å produsere molekyler kalt polyaminer, som forskerne tror kan forstyrre celledødprosessen.

Hvordan bruke kunnskapen i potensiell behandling.

I andre eksperimenter fant forskerne at Salmonella-infeksjonen endrer samfunnet av mikrober (mikrobiomet) i tarmen – og da de gjenopprettet tarmfloraen tilbake til det normale, så stoppet og snudde den negative prosessen i nevronene.

“Ved å bruke det vi lærte om makrofagene, kan man tenke på måter å forstyrre den inflammatoriske prosessen som dreper nevronene,”

Paul Muller, en postdoktor, Rockefeller University.

Kosthold og optimalisering av mikrobiotaen.

Forskerne sier det kan være mulig å utvikle bedre behandlinger for betennelser i tarmen ved å øke polyaminproduksjonen.

De mener at det å jobbe med kostholdsendringer og å gjenopprette det mikrobielle samfunn i tarmen, kan være lovende nye tilnærminger. Siden kortsiktige stressresponser også ser ut til å ha en beskyttende effekt, tror Muller det også kan være nyttig å målrette tiltak for det systemet.

Forskere har oppdaget at immunforsvaret kan feiltolke gluten som en bakterie – og sette i gang en immunreaksjon.

Personer med cøliaki må følge et livslangt glutenfritt kosthold, da selv små mengder gluten kan forårsake helseproblemer. Og nå har forskerne vist at når kroppens immunsystem aktiveres på grunn av en bakteriell infeksjon – så kan immunforsvaret feiltolke gluten som denne mikroben, og dermed sette i gang en immunologisk reaksjon ved gluteninntak. Altså en kryssreasksjon. 

“Ved cøliaki får du en feilreaksjon på gluten, og vi har gitt bevis for at det er en kobling mellom glutenproteiner og proteiner som finnes i noen bakterier,”.

Dr Hugh Reid, fra Monash University

Forskerne forteller hvordan cøliaki kan utvikles som et resultat av en kryssreaksjon.

“Det vil si at det er mulig at immunsystemet reagerer på bakterieproteinene i en normal immunrespons, og på den måten utvikler en reaksjon på glutenproteiner fordi immunsystemet opplever glutenproteinene som en etterligning av mikrobene.”

Dr Hugh Reid, fra Monash University

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.