fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan miljøgifter kan endre tarm-mikrobiomet.

Et industrikjemikalie endrer tarmmikrobiomet hos mus og kan ha konsekvenser for menneskers helse, ifølge et internasjonalt forskerteam.

Studien er publisert i Toxicology.

«Vi vet at kronisk eksponering for noen miljøgifter, inkludert organiske miljøgifter, kan påvirke tarmens mikrobiom, og vi forsøker å forstå om disse interaksjonene kan påvirke helsen,»

Andrew Patterson, professor i molekylær toksikologi, Penn Stat.

Perfluoroktansulfonat, eller PFOS, finnes i miljøet og i levende organismer. Selv om det amerikanske miljøvernbyrået utpekte PFOS til en «forurensning av voksende bekymring», oppdages den fortsatt i blodet til opptil 99% av den amerikanske befolkningen.

Påvirker tarm-mikrobiomet;

«Studien vår viser at PFOS endrer sammensetningen og funksjonen til mikrobiomet, noe som antyder at dette og andre kjemikalier, har virkningsmekanismer utenfor våre egne celler. Å undersøke hvordan kjemikalier påvirker mikrobiomet er et viktig og voksende studieområde.»

Andrew Patterson, professor i molekylær toksikologi, Penn Stat.

Forskningsteamet studerte effektene av PFOS på mus sitt mikrobiom ved å sammenligne mus som ble matet med et normalt kosthold, med mus som fikk et kosthold som inneholder PFOS i konsentrasjoner som var noe høyere enn de som det gjennomsnittlige mennesket sannsynligvis vil bli utsatt for. Etterpå undersøkte de musenes lever og tarmens mikrobiota ved hjelp av DNA-sekvensering, metabolomics og molekylære analyser.

DNA-sekvensene avdekket en signifikant forskjell i tarmmikrobiotasamfunnet mellom mus som ble matet til og med den laveste dosen PFOS og kontrollgruppen. Videre fant gruppen at inkubering av PFOS med tarmen mikrobiota in vitro resulterte i fysiologiske og metabolske forandringer til mikrober.

«Disse resultatene støtter den nye forståelsen om at tarmmikrober kan være følsomme for kjemiske eksponeringer, og at vi kanskje må vurdere hvordan en slik eksponering påvirker dem,»

Andrew Patterson, professor i molekylær toksikologi, Penn Stat.

Teamet fant også bevis for at PFOS aktiverte minst to eller tre reseptorer som regulerer uttrykket av gener relatert til metabolske mekanismer i kroppen.

«Det har vært kjent i mange år at PFOS kan aktivere forskjellige kjernefysiske reseptorer, men mekanismen i dette tilfellet ser ut til å være unik ved at PFOS endrer tarmenes mikrobiom, som igjen forårsaker disse endringene i reseptoraktivitetene,»

Jeffrey Peters, utpreget professor i Molecular Toxicology and Carcinogenesis, Penn State, og assisterende direktør, Penn State Cancer Institute.

Oppsummert, sa Peters, så fant teamet at PFOS forandret sammensetningen av mikrobiomet og metabolismen til bakteriesamfunnene i tarmen til musene.

«I fremtidige studier planlegger vi å følge disse musene for å se om PFOS og det forstyrrede tarmmikrobiomet påvirker metabolske sykdommer,».

Jeffrey Peters, utpreget professor i Molecular Toxicology and Carcinogenesis, Penn State, og assisterende direktør, Penn State Cancer Institute.

Det er nå en mengde ny forskning som viser hvordan miljøgifter potensielt påvirker helsa vår. Du kan her lese vår artikkel om hvordan tungmetaller som kvikksølv kan påvirke helsa.

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.