fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Kan litium stoppe progresjon av Alzheimers?

Amerikanske forskeres funn viser at dette faktisk kan være tilfelle.

I en ny studie har et team av forskere ved McGill University vist at når det er gitt i en form som letter går helt inn til hjernen, kan litium i doser som er opptil 400 ganger lavere enn det som for øyeblikket er foreskrevet for en del mentale sykdommer – stoppe tegn på avansert Alzheimers patologi og gjenvinning av kognitive evner.

Forskerne sier det fortsatt er en kontrovers i vitenskapelige kretser i dag om verdien av litiumterapi ved behandling av Alzheimers sykdom. Mye av dette stammer fra det faktum at resultatene til dags dato er innhentet ved bruk av en rekke forskjellige tilnærminger og er vanskelig derfor vanskelig å sammenligne. I tillegg kan behandling med høy dose litium gi en rekke alvorlige bivirkninger som gjør denne tilnærmingen uaktuell for langvarige behandlinger, spesielt hos eldre.

Denne nye studien fra McGill University ble ledet av Dr. Claudio Cuello og funnene er publisert i Journal of Alzheimers Disease.

Forskerne undersøkte først den konvensjonelle litiumformen og ga den til rotter i en dose lik den som ble brukt i klinisk praksis for mentale sykdommer. Resultatene fra de innledende studiene med konvensjonelle litiumformer og doser var imidlertid skuffende, da rottene raskt fikk en rekke bivirkninger. Forsøket ble avbrutt, men ble fornyet da en innkapslet litiumform ble forsøkt i helt andre doser.

«Mikrodoser av litium i konsentrasjoner hundrevis av ganger lavere enn anvendt i klinikken for mentale sykdommer ble gitt til rotter med Alzheimers-lignende tilstander. Disse resultatene var bemerkelsesverdig positive og ble publisert i 2017 i Translational Psychiatry og de motiverte oss til å fortsette å jobbe med denne tilnærmingen på en mer avansert patologi, «

Dr. Claudio Cuello, McGill University.

Deretter forsøkte forskerne å bruke den samme litiumformen på senere stadier av sykdommen på rotter i senere stadier med Alzheimers sykdom. Denne studien fant at gunstige resultater for å redusere patologi og forbedre kognisjon også kan oppnås på mer avanserte stadier, som ved sene prekliniske stadier av sykdommen, når amyloid plakk allerede er til stede i hjernen og når kognisjon begynner å avta.

«Fra et praktisk synspunkt viser funnene våre at mikrodoser av litium i formen som den vi brukte, som letter passasje til hjernen gjennom hjerne-blodbarrieren, samtidig som nivåene av litium i blodet minimeres, og sparer dermed individer fra uheldige bieffekter…»

Dr. Claudio Cuello, McGill University.

Gir håp om mulige gunstige effekter;

«Selv om det ikke er sannsynlig at medisiner vil snu den irreversible hjerneskaden i de kliniske stadiene av Alzheimers, så er det veldig sannsynlig at en behandling med mikrodoser av innkapslet litium bør ha konkrete gunstige effekter i de tidlige, prekliniske stadiene av sykdommen.»

Dr. Claudio Cuello, McGill University.

Dr Cuello håper dette arbeidet til slutt kan gi et glimt av håp om en effektiv behandling for de som lider av Alzheimers sykdom.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.