fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Miljødirektoratet med nedslående rapport om miljøgifter i norsk sjømat.

De skriver blant mye annet at det er overskridelse av miljøkvalitetsstandard (EQS) for kvikksølv i torskefilét fra samtlige målestasjoner, også ved referansestasjonen på Svalbard.

Det er NIVA, Norsk institutt for vannforskning, som har gitt ut rapporten Miljøgifter i norske kystområder 2018.

Vi kan for eksempel lese i rapporten at i 2018 var det overskridelse av miljøkvalitetsstandard (EQS) for kvikksølv i torskefilét fra samtlige målestasjoner, også ved referansestasjonen på Svalbard.

Torsk fra Indre Oslofjord hadde konsentrasjon av kvikksølv i filét som var to til fem ganger høyere enn referansekonsentrasjon. Torsk fra Ytre Oslofjord hadde konsentrasjon av kvikksølv i filét som var opptil to ganger høyere enn referansekonsentrasjon. Den høyeste kvikksølvkonsentrasjonen ble funnet i torskefilét fra Ålesund havn, og overskridelsen var fem til ti ganger høyere enn referansekonsentrasjon.

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1515/m1515.pdf

Rapporten trekker også frem forhøyede konsentrasjoner av en rekke ulike miljøgifter som forskjellige tungmetaller, plaststoffer, PCB, PFAS, PFOS og mange flere, ved mange målestasjoner. Både i fisk og annen sjømat.

Også blåskjell kan samle store mengder miljøgifter. Konsentrasjoner av PCB-7 i blåskjell overskred referansekonsentrasjon ved alle målestasjonene. Den høyeste PCB-7 konsentrasjonen var i blåskjell fra Gressholmen i indre Oslofjord.

Blåskjell fra Odderøya i Kristiansandsfjorden hadde høyest konsentrasjon av bly i denne undersøkelsen, og overskridelsen var mer enn 20 ganger høyere enn referansekonsentrasjon. Det var signifikant oppadgående langtidstrend og kortidstrend for bly i blåskjell fra Gressholmen i Indre Oslofjord.

«Oslofjorden er tom for fisk

I desember 2019 kunne vi lese i Aftenposten;

Torskebestanden har kollapset og flere steder er innholdet av miljøgifter så høyt at fisk og skalldyr ikke kan spises. Det som før var en fiskerik fjord er nå en mer eller mindre fisketom fjord, skriver Maria Pettersvik Arvnes, forsker ved den marine kompetansebedriften SALT og prosjektleder for en ny rapport om status for Oslofjorden.Rapporten er bestilt av Miljødirektoratet, som på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) har ledet arbeidet med å utarbeide forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden.

De skriver videre at miljøgiftinnholdet i deler av fjorden er så høyt at fisken ikke kan spises.

Bunnfisken er borte i mange områder av Oslofjorden fordi det mer eller mindre er permanent mangel på oksygen i bunnvannet. Det har ført til en kollaps i torskebestanden og andre fisk som liker seg på bunnen av fjorden.

EU mener norske anbefalinger av inntak av fisk er alt for høye

Dagbladet har skrevet om Norges årelange arbeid for å tillate mer miljøgifter i fiskefôret. I over 20 år har sjømatnæringen og myndighetene frekventert Brussel og EU med budskap om å heve de tillatte mengdene for blant annet kvikksølv, kadmium, arsen og selen i maten fisken får.

Som Mattilsynet skriver så er kvikksølv en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til, og det er målt høye og til dels svært høye kvikksømvnivåer en lang rekke steder i Norge, inkludert i Oslofjorden. Årsakene til de høye kvikksølvnivåene, til tross for lavere utslipp, er fortsatt uklare, men utlekking og sirkulasjon av forurensning fra gamle kilder er trolig en viktig forklaring. De skriver at gravide, ammende og små barn under fem år bør unngå flere fisketypene helt.

Miljøstatus oversikt over fisk og blåskjell med kvikksølv over grenseverdiene. Du kan gå inn på linken for å søke og zoome.

Til tross for at mattilsynet advarer – så melder NRK og mange andre riksmedier for en tid tilbake at EUs mattrygghetsorgan mener Norske helsemyndigheter har satt nivået av miljøgifter vi tåler å få i oss alt for høyt. Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet har tidligere advart mot norske kostholdsråd om fisk.

– Det er vanskelig å forestille seg en positiv helseeffekt som kan veie opp for manglende mannlig fertilitet, i tillegg til alle de andre negative helseeffektene vi ser.

Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet

Hvordan kvikksølv påvirker helsa. 

Et team med amerikanske forskere har publisert en gjennomgang av tilgjengelig forskning på hvordan eksponering for kvikksølv kan påvirke helsa. Eksponering for kvikksølv, i form av metylkvikksølv (MeHg), skjer stort sett gjennom å spise forurenset fisk, sjømat og dyr som har blitt utsatt for kvikksølv ved inntak av forurensede organismer. MeHg-toksisitet er assosiert med nervesystemskader hos voksne og nedsatt nevrologisk utvikling hos spedbarn og barn. I tillegg viser forskerne at kvikksølv har dyptgående cellulære, kardiovaskulære, hematologiske, lunge-, nyre-, immunologiske, nevrologiske, endokrine, reproduktive og embryonale toksikologiske effekter.

De skriver at kvikksølvsensitive individer har større sannsynlighet for allergier, astma og autoimmunlignende symptomer. Kvikksølv kan produsere en immunrespons i sentralnervesystemet, indusere endringer i immuncelleproduksjon og -funksjon, og påvirke immunsystemet. Med nedsatt funksjonsevne er man kronisk utsatt for infeksjoner og kronisk sykdom. Du kan lese hele vår omfattende artikkel om hvordan kvikksølv potensielt kan påvirke helsa.

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.