fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie om fisk og sjømatkonsum og kvikksølveksponering.

Gravide kvinner i Florida som spiste sjømat og tre ganger i uken hadde den høyeste konsentrasjonen kvikksølv – nesten fire ganger så høy som de som ikke spiste sjømat.

En ny studie av gravide kvinner i Florida fant at kvikksølvkonsentrasjon i hår var assosiert med økt forbruk av lokalt fanget sjømat. De høyeste konsentrasjonene var hos kvinner over 33 og med de aller høyeste nivåene hos asiatiske kvinner. Gravide kvinner som spiste sjømat tre ganger i uken hadde den høyeste konsentrasjonen – nesten fire ganger så høy som de som ikke spiste sjømat.
    
Kvikksølvforurensning av det marine miljøet er et globalt folkehelseproblem. Menneskelig eksponering skjer først og fremst ved å spise sjømat, spesielt store rovfisk som sverdfisk og albacore tunfisk. De mest utsatte – gravide: eksponering for kvikksølv under graviditet har vært assosiert med kognitiv svikt, inkludert hukommelse, oppmerksomhet, finmotorikk og andre markører for forsinket nevroutvikling, selv om resultatene er motstridende.

Det er forskere fra Florida Atlantic University Harbor Branch Oceanographic Institute som har gjennomført en studie publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health som har vurdert kvikksølvkonsentrasjoner i håret til gravide kvinner for å forstå forholdet mellom hårets totale kvikksølvkonsentrasjoner, fiskekonsum, de ulike typene sjømat, kunnskap om risikoen av eksponering for kvikksølv, og konsum av sjømat under graviditet.

De har tidligere gjennomført en rekke andre studier på sammenhengen mellom sjømat-spising og kvikksølvkonsentrasjon hos mennesker. De fant for eksempel kvikksølvkonsentrasjoner i håret til 135 fritidsfiskere som var høyere enn de som tidligere er rapportert for lignende populasjoner i USA.

«I Florida bruker den gjennomsnittlige voksen nesten ti ganger så mange gram sjømat per dag sammenlignet med den generelle befolkningen i USA, noe som potensielt øker risikoen for eksponering av kvikksølv over sikre grenser, og spesielt for gravide,»

Adam M. Schaefer, MPH, epidemiolog, Florida Atlantic University Harbor Branch Oceanographic Institute

Økt forståelse for at selv lave nivåer eksponering kan gjøre skade;

«Den utviklende hjernens følsomhet for effekten av kvikksølv har blitt vist i studier av gravide kvinner utsatt for konsum av selv lave nivåer sjømat…»

Adam M. Schaefer, MPH, epidemiolog, Florida Atlantic University Harbor Branch Oceanographic Institute

Forskerene beskrev også det komplekse forholdet mellom kvikksølv og nevrologiske helsetilstander. Spesielt siden det er godt forstått at det er fordeler ved sjømatkonsum ved at man får tilført omega-3 fettsyrer under graviditeten.

Studiedeltakerne som rapporterte å spise sjømat tre ganger i uken hadde den høyeste konsentrasjonen av kvikksølv i håret – nesten fire ganger så høyt som de som ikke spiste sjømat. De høyeste konsentrasjonene var hos kvinner over 33 år med de høyeste nivåene observert blant asiatiske kvinner. Utdanningsnivå og antall barn var også relatert til hår- kvikksølvkonsentrasjon.

Kunnskap sentralt.

Kunnskap og utdanning var også viktige komponenter i studien. Flertallet av deltakerne (85,5 prosent) rapporterte å være klar over at høye nivåer av kvikksølv kan være skadelig for det ufødte fosteret. Tilsvarende var 89 prosent av kvinnene klar over at fisk kan inneholde høye nivåer av kvikksølv.

«I lys av de alvorlige konsekvensene av prenatal eksponering for høye konsentrasjoner av kvikksølv er det viktig med utdanning om dette»

De påpeker i studien at man må se balansen mellom fordelene ved inntak av omega-fettsyrer og de potensielt negative sidene ved sjømatforbruk og kvikksølv.

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter,l som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.