fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie finner kjemikalie-nivåer hos mennesker dramatisk undervurdert.

Mer nøyaktig metode for å måle BPA -nivåer viser at eksponeringen for det hormonforstyrrende kjemikaliet er langt høyere enn tidligere antatt – mulig konsekvenser for måling av også andre kjemikalier.

Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Lancet Diabetes & Endocrinology, gir det første beviset for at målingene som er blitt ansett som pålitelige av myndighetene, inkludert det amerikanske Food and Drug Administration, er mangelfulle, og undervurderer eksponeringsnivået med så mye som 44 ganger .

«Denne studien vekker alvorlig bekymring for om vi har vært forsiktige nok med hensyn til sikkerheten til dette kjemikaliet. Konklusjonene føderale byråer har kommet med for hvordan å regulere BPA kan ha vært basert på unøyaktige målinger.»

Patricia Hunt, professor ved Washington State University.

Bispehnol A (BPA) finnes i et bredt spekter av plastprodukter, inkludert mat- og drikkebeholdere, og dyreforsøk har vist at det kan forstyrre kroppens hormoner. Spesielt fostereksponering for BPA har vært knyttet til problemer med vekst, metabolisme, atferd, fruktbarhet og høyere kreftrisiko.

Indirekte og direkte målinger.

Til tross for tidligere funn, har FDA evaluert data fra studier som måler Bispehnol A (BPA) i menneskelig urin og bestemt at menneskelig eksponering for kjemikaliet er på veldig lave og derfor sikre nivåer. Denne artikkelen utfordrer antagelsen og reiser spørsmål om andre kjemikalier også, inkludert BPA-erstatninger, som også blir vurdert med indirekte metoder.

Roy Gerona, professor ved University of California, San Francisco, utviklet en direkte måte å måle BPA på, som mer nøyaktig måler BPA-metabolitter, forbindelsene som blir laget når kjemikaliet går gjennom menneskekroppen.

Tidligere måtte de fleste studier stole på en indirekte prosess for å måle BPA-metabolitter ved å bruke en enzymløsning for å transformere metabolittene tilbake til hele BPA, som deretter kunne måles.

Geronas nye metode er i stand til å direkte måle BPA-metabolittene uten å bruke enzymløsningen.

44 ganger høyere nivåer.

I denne studien sammenlignet et forskerteam bestående av Gerona, Hunt og Fredrick vom Saal fra University of Missouri de to metodene, først med syntetisk urin tilsatt BPA og deretter med 39 humane prøver. De fant mye høyere nivåer av BPA ved bruk av den direkte metoden, så mye som 44 ganger gjennomsnittet rapportert av National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Ulikheten mellom de to metodene økte med mer BPA-eksponering: jo større eksponering jo mer gikk den gamle metoden glipp av.

Gerona, den første forfatteren på papiret, sa mer replikasjon er nødvendig.

«Jeg håper denne studien vil gi oppmerksomhet til metodikken som brukes for å målinger, og at andre eksperter og laboratorier vil se nærmere på dette og vurdere uavhengig ,»

Roy Gerona, professor ved University of California, San Francisco.

Kan få konsekvenser for måling av mange kjemikalier.

Forskerteamet utfører nå ytterligere eksperimenter på BPA-måling, og også for andre kjemikalier som også har blitt målt på denne måten, som inkluderer miljøgifter som parabener, benzophenon, triklosan som finnes i noen kosmetikk og såper, og ftalater som finnes i mange forbrukerprodukter inkludert leker, matemballasje og personlig pleieprodukter.

«BPA måles fortsatt indirekte, og det er ikke det eneste hormonforstyrrende kjemikaliet som blir målt på denne måten,»

Roy Gerona, professor ved University of California, San Francisco.

Professor Gerona mener dette kan få potensialt store konsekvenser;

«Hypotesen vår nå er at hvis dette stemmer for BPA, kan det også stemme for alle andre kjemikalier som måles indirekte.»

Roy Gerona, professor ved University of California, San Francisco.

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose og ikke minst miljøgifter sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.