fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere gir med ny forståelse håp for kronisk syke.

nytt håp for kronisk syke

Den nye forståelsen av betennelse fører til etablering av ny tilnærming med sikte på å søke etter miljøfaktorer, markører og tidlig diagnose av sykdommer – til slutt å oppnå en aktiv og lang levetid.

I desember 2019 så publiserte Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA en gjennomgang som nå får store ringvirkninger: De advarer om en pågående folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

I kjølvannet av den nye forståelsen så kommer det en rekke nye initiativer. Et av de største initiativene ledes av professor Claudio Franceschi.

Claudio Franceschi, en verdenskjent vitenskapsmann, professor ved University of Bologna (Italia) og leder av Research Laboratory for Systems Medicine of Healthy Aging ved Lobachevsky University, sammen med andre i et internasjonalt forskerteam, har i gjennomgangen beskrevet mekanismene som ligger til grunn for kronisk betennelse og identifiserte flere risikofaktorer som fører til sykdom. Artikkelen publisert i tidsskriftet Nature Medicine, beskriver infeksjoner, tarmdysbiose, fysisk inaktivitet, kosthold, miljøgifter, industrielle toksiske stoffer og psykologisk stress som noen av faktorene.

Professor Claudio Franceschis mange års forskning har resultert i teorien om «betennelsesaldring», hvor grad av aldring er en generell inflammatorisk prosess som involverer hele kroppen og provoserer frem sykdommer assosiert med alder: blant andre alzheimers sykdom, åreforkalkning, hjerte- og karsykdommer, type II diabetes og kreft.

«I dag er kroniske betennelsessykdommer øverst på listen over dødsårsaker. Det er nok av bevis på at effekten av kronisk betennelse kan observeres gjennom hele livet og øker risikoen for død. Det er ingen overraskelse at vår innsats er fokusert på å finne strategier for tidlig diagnose, forebygging og behandling av kronisk betennelse, «

Claudio Franceschi, professor ved University of Bologna (Italia) og leder av Research Laboratory for Systems Medicine of Healthy Aging ved Lobachevsky University

Han mener at et av de viktigste resultatene som er oppnådd til dags dato har vært immunologisk aldring, noe som gjør det mulig for forskere å karakterisere individets immunfunksjon og å forutsi årsakene til dødelighet mye mer nøyaktig enn bare å stole på kronologisk alder. I tillegg til velkjente betennelsesbiomarkører, som C-reaktivt protein (CRP), interleukiner 1 og 6, tumor nekrose faktor, bemerker forskere behovet for å studere ytterligere biomarkører av immunforsvaret, som skiller seg veldig fra person til person, særlig undergruppene T- og B-lymfocytter, monocytter, etc.

Forskerne har i sin studie identifisert visse faktorer (sosiale, miljømessige og livsstilsfaktorer) som bidrar til systemisk kronisk betennelse. Sammensatt er slike faktorer den viktigste årsaken til uførhet og dødelighet over hele verden, mener de.

Noen av de kraftigste verktøyene i forskning av aldringsprosesser er genomiske, transkriptomiske og proteomiske analyser (samlet referert til som «omics»). Selv om banen for menneskelig aldring kan etableres allerede i øyeblikket av fosterutviklingen i livmoren, har faktorene som påvirker hele livssyklusen også sterk innflytelse. Professor Franceschi insisterer på at livsstilen, effektene av stressorer, vaksinasjonens historie, så vel som de sosiale og kulturelle kjennetegnene til hver enkelt person som starter fra de første dagene av livet til voksen alder, bør forstås så detaljert som mulig og tas med i betraktningen .

En integrerende tilnærming til studiet av mekanismer for systemisk kronisk betennelse blir tatt i bruk av et økende antall forskere. Forskningen fortsetter, og forskerne har en lang vei å gå for å forstå rollen som kronisk betennelse har for aldring og dødelighet, og å kunne forutsi endringer i en persons helse gjennom livet.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskningsresultatene, mener forskerne, åpner for nye strategier for tidlig diagnose, forebygging og behandling av en lang rekke sykdommer assosiert med systemisk kronisk betennelse. Det forventes at forebygging og behandling av inflammatoriske prosesser vil føre til at man kan bremse aldring og forlenge livet.

Under veiledning av professor Franceschi blir megagrantprosjektet «Digital personalisert medisin for sunn aldring» iverksatt ved Lobachevsky University of Nizhny Novgorod der det er etablert et unikt senter for sunn aldring og aktiv lang levetid med sikte på å gjøre et gjennombrudd i søke etter alders-markører, tidlig diagnose av aldersrelaterte sykdommer og til slutt å oppnå en aktiv og lang levetid.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.