Harvard: Antioksidant kan nøytralisere skadelige effekter av hormonforstyrrende kjemikalier.

Voldsom økning i forskning på miljøgifters innvirkning på helsa – og hvordan vi kan motvirke skadevirkningene.

Fra plast til plantevernmidler virker det som det hver eneste uke kommer mye nye kunnskap om farene ved hormonforstyrrende stoffer – kjemikalier i miljøet som påvirker kroppens hormoner og kan føre til reproduktive, utviklingsmessige, nevrologiske og immunforsvars-tilstander og kreft.

Regulering av industrien og individuelle personlige valg kan redusere eksponeringen for slike kjemikalier, men det er foreløpig lite fokus på å motvirke skader som allerede har oppstått, mener Harvard-forskerne. Men de sier at dette nå er i ferd med å endre seg kraftig. Harvardforskerne har nå kommet med ny kunnskap som kan være et lite men viktig skritt videre.

En naturlig antioksidant kjent som coenzym Q10, eller CoQ10, reverserte mesteparten av reproduksjonsskadene forårsaket av eksponering for BPA (bisfenol A) i Caenorhabditis elegans ormer, ifølge en studie ledet av laboratoriet til Monica Colaiácovo, professor i genetikk ved Blavatnik Institute ved Harvard Medical School.

Funnene, publisert i Genetics, antyder at i det minste noen BPA-induserte fruktbarhetsskader kan reverseres og normaliseres.

“Kjemikalier er så utbredt i miljøet vårt at det var viktig for oss å fokusere på å identifisere hvilke som er giftige og hvordan de kan påvirke menneskelig reproduktiv helse og mer,”

Monica Colaiácovo, professor i genetikk ved Blavatnik Institute ved Harvard Medical School.

Når vi fortsetter å lete etter og studere hvordan kjemikalier påvirker reproduktiv helse, mener professoren at vi også bør stille det neste virkelig viktige spørsmålet:

“Med tanke på at vi alle er utsatt, hvordan kan vi dempe effektene for å forbedre fruktbarheten og ha friskere fødsler?”

Monica Colaiácovo, professor i genetikk ved Blavatnik Institute ved Harvard Medical School.

CoQ10 produseres av kroppen og finnes i mange matvarer. Det er også tilgjengelig i kostholdstilskudd, men de er verken regulert eller FDA-godkjent for helsemessige tilstander, og de kan av og til også gi bivirkninger.

Selv om CoQ10 allerede er anbefalt i noen fruktbarhetsklinikker i USA og Canada, advarer forskerteametet om at funnene deres må gjentas i nye studier før enzymet kan foreskrives for BPA-induserte fruktbarhetsskader.

Colaiácovos laboratorium har tidligere dokumentert reproduksjonsvirkningene av mange miljøgifter i ormer, inkludert BPA.

Laboratoriet hennes og andre forskere antar at BPA hemmer reproduktiv helse delvis ved å forårsake oksidativ skade.

Teamet startet med å teste CoQ10 fordi det er lett tilgjengelig i butikker, billig og relativt trygt, så hvis det viste seg å være effektivt i dyremodeller, ville det være godt posisjonert for videre testing hos mennesker, sa Colaiácovo.

Forskerne fant at CoQ10 forbedret eller reverserte flere typer skader forårsaket av BPA. Ormer behandlet med antioksidanten hadde lavere andel av eggcelledød, færre DNA-skader og færre kromosomavvik under eggcelledeling og lavere nivåer av oksidativt stress i eggceller. Tidlige embryoer hadde også færre tilfeller av unormalt kromosomtall og andre defekter.

Hos mennesker kan denne typen avvik føre til infertilitet, spontanabort og fødselsdefekter.

“CoQ10 reversjerte mye av effektene vi hadde rapportert før. Det er spennende å tenke på at vi kan se på et enkelt og rimelig inngrep.”

Monica Colaiácovo, professor i genetikk ved Blavatnik Institute ved Harvard Medical School.

For Colaiácovo gir funnene et glimt av håp midt i en flom av nye negative funn.

“Når vi avdekker nye bevis for toksisitet fra enda et kjemisk stoff, er det ofte en følelse av det bare føyer seg inn i rekken. Men det er viktig å se hva vi kan lære av det”

Monica Colaiácovo, professor i genetikk ved Blavatnik Institute ved Harvard Medical School.

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.