Internasjonal studie viser at kosthold med lite prebiotisk fiber kan føre til høyt blodtrykk.

Studie viser at fiber, som er mat for gunstige mikrober, kan være en ny potensiell strategi for forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer.

Dr. Francine Marques er leder for National Heart Foundation og tilknyttet Monash University School of Biologics Sciences. Marques og forskere ved Monash har bekreftet for første gang at dietter med lite fiber kan føre til høyt blodtrykk, hypertensjon, – den “stille sykdommen” som rammer en tredjedel av australske voksne, kan vi lese.

Forskerne konkluderer med at de skadelige effektene av kosthold med lite prebiotisk fiber, kan være underliggende årsak til hypertensjon, gjennom blant annet dårlig produksjon av kortkjeda fettsyrer (SCFA). De skriver at å opprettholde et sunt kosthold for SCFA-produserende mikrober er viktig for hjerte- og karsykdommer.

Hvis ubehandlet, kan høyt blodtrykk føre til hjerneslag, hjerteinfarkt, avstivning av arteriene og musklene i hjertet og en reduksjon av nyrefunksjonen. Høyt blodtrykk er den vanligste risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer.

Studien, publisert i Circulation, brukte mus for å teste forskjellen mellom kosthold med mye resistent stivelse og lite resistent stivelse.

Resistent stivelser er en type prebiotisk fiber, som ikke blir fordøyd før den når tykktarmen, hvor den gir mat til bakterier som anses å ha helsemessige gunstige fordeler.

Resultatene fant at mus som ble matet med lite resistent stivelse, var i større grad disponert for høyt blodtrykk. Forskerene utførte fekal transplantasjoner på mus uten mikrober, og fant ut at bare mottakere av mikrober som ikke “spiser” dette fiberet fortsatte å utvikle høyere blodtrykk.

“Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom,”

Dr. Francine Marques er leder for National Heart Foundation og tilknyttet Monash University School of Biologics Sciences.

Hun sier videre;

“En diett med lite fiber er assosiert med høyt blodtrykk, men denne studien endrer begrepet fiberinntak som bare beskyttende: mangel på fiber kan faktisk bidra til høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, og dette skjer via tarmens mikrobiota.”

Dr. Francine Marques er leder for National Heart Foundation og tilknyttet Monash University School of Biologics Sciences.

Professor David Kaye, direktør for kardiologi ved Alfred Hospital og leder for Baker Institute Heart Failure, ledet studien. Professor Kaye sier selv om det er velkjent at et kosthold med mye fiber kan være beskyttende mot utviklingen av hjertesykdom, har mekanismen for dette vært usikker.

“Studien er betydelig, fordi den identifiserer for første gang, hvordan kostfiber (resistent stivelse) direkte regulerer hjerte- og blodkarhelsen.”

Dr. Francine Marques er leder for National Heart Foundation og tilknyttet Monash University School of Biologics Sciences.

Mikrobiell fermentering av resistent stivelse i tarmen frigjør metabolitter, for eksempel små molekyler som kalles kortkjeda fettsyrer (SCFA). Forskerteamet fant at når mus ble matet med SCFA direkte, selv i fravær av prebiotiske fiber i kostholdet, ble blodtrykket senket og deres hjerte- og karsykdom forbedret.

“Et av de mest unike funnene i studien er at bakterieprofilen til tarmen, kalt tarmens mikrobiom, er nært forbundet med blodtrykket, og denne koblingen er et resultat av kjemikalier som frigjøres av tarmbakterier”

Professor David Kaye, direktør for kardiologi ved Alfred Hospital og leder for Baker Institute Heart Failure.

Og sier videre;

“Funnene forsterker behovet for kosthold med mye fiber og peker også på nye potensielle strategier for forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer,”

Professor David Kaye, direktør for kardiologi ved Alfred Hospital og leder for Baker Institute Heart Failure.

Dr. Marques leder for tiden en klinisk studie finansiert av National Heart Foundation for å avgjøre om et prebiotisk fibertilskudd, som produserer høye nivåer av gunstige tarmmetabolitter som et resultat av mikrobiell fermentering, kan brukes som en ny strategi for å senke blodtrykket.

Nylig viste andre amerikanske forskere at å følge et plantebasert kosthold kan redusere risikoen for hjertesykdom ved å minimere de skadelige effektene av et tarm-mikrobiom assosiert med økt risiko for koronar hjertesykdom. Les artikkelen her.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer ikke er påvirket av skjulte økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre, hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.