Ny studie viser at naturmedisin er effektiv mot bakterien som forårsaker Lyme borreliose-sykdom.

Lyme sykdom, også kalt borreliose, er den vanligste vektorbårne sykdommen på den nordlige halvkule. Forårsaket av bakterien Borrelia burgdorferi og dens nære slektninger og spres hovedsakelig gjennom bitt av infiserte flått.

Vi kan i studien lese at for tiden rapporteres det mer enn 300 000 nye tilfeller i USA hvert år, og ca 65 000 i Europa, og disse tallene øker på grunn av klimaendringer og sentralisering. Standarden for behandling av Lyme-sykdom er en antibiotikakur over flere uker, men er ikke alltid effektiv: minst 10-20% av de behandlede pasientene fortsetter å oppleve symptomer etter behandlingen. Denne gruppen kan oppleve mange forskjellige symptomer, inkludert utmattethet, leddsmerter, hukommelsesproblemer, lammelse i ansiktet, smerter, stivhet i nakken, hjertebank og hodepine. Oppdagelse av nye behandlinger mot Lyme sykdom er derfor av stor interesse.

I en ny studie publisert i Frontiers in Medicine, undersøkte forskere fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sammen med kolleger ved California Center for Functional Medicine and Focus Health, kraften til 14 plantebaserte ekstrakter for å drepe Borrelia burgdorferi, sammenlignet med det for øyeblikket brukte Lyme-antibiotika doxycycline og cefuroxime.

Forskerne testet disse ekstraktenes effektivitet in vitro (utenfor en levende organisme) mot bakterien samt mot mikrokolonier. Mikrokolonier er aggregater og samlinger av bakterier, det første stadiet i utviklingen av biofilmer – strukturerte bakteriesamfunn som fester seg til en overflate.

Forskerne viser at planteekstrakter fra black walnut, cat’s claw, sweet wormwood, Mediterranean rockrose, og Chinese skullcap hadde sterk aktivitet mot B. burgdorferi, og utkonkurrerte begge de testede antibiotikaene.

Men de desidert kraftigste var ghanesisk kinin (Cryptolepis sanguinolenta) og Parkslirekne eller Japanslirekne (Japanese knotweed).

Ghanesisk kinin er en busk fra Vest-Afrika som inneholder det antimikrobielle stoffer, og brukes for å behandle malaria, hepatitt, og mer. Parkslirekne eller Japanslirekne er en tradisjonell medisin i India og Kina som inneholder polyfenolet resveratrol. I andre prekliniske studier har det vist seg å ha anti-tumor og antiinflammatoriske effekter og beskytter nervesystemet og hjertet. Ekstrakter fra begge planter ble funnet å drepe mikrokolonier av Borrelia burgdorferi og hemme delingen av planktonformen, selv ved lave konsentrasjoner (0,03-0,5%). Bemerkelsesverdig nok, en 7-dagers behandling med 1% Ghanesisk kinin kunne utrydde bakterien fullstendig – den vokste ikke igjen, selv under optimale forhold i stoffets fravær.

 “Denne studien gir det første overbevisende funnet om at noen av urtene som er brukt av pasienter som bruker disse urtene har kraftig aktivitet mot Lyme-sykdomsbakterier, spesielt de “sovende” formene, som ikke blir drept. av dagens Lyme-antibiotika, “

Dr. Ying Zhang fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Dr. Ying Zhang sier videre;

“Disse funnene er spennende, ettersom de gir muligheter for forbedret behandling av vedvarende Lyme-sykdom, noe som ikke blir hjulpet av den nåværende standardbehandlingen. Vi er interessert i å ytterligere evaluere disse potente urtemedisinene gjennom dyreforsøk så vel som i kliniske studier.”

Dr. Ying Zhang fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Imidlertid ga ikke alle testede forbindelser eller urter positive resultater mot bakterien. Ekstrakter av grapefruktfrø, grønn chiretta, ashwagandha og stevia hadde liten eller ingen effekt, og heller ikke kjemikaliene kolloidalt sølv, monoglycerid monolaurin eller antimikrobiell peptid LL37 fra menneskelige immunceller . Dette var overraskende, ettersom anekdotiske og prekliniske studier antydet at de kan være effektive, og de blir ofte brukt av pasienter med Lyme sykdom.

“Mange tusen Lyme-pasienter, spesielt de med symptomer på senere stadium som ikke er blitt behandlet effektivt, har stort behov for effektive og tilgjengelige behandlingsalternativer,”

Dr. Sunjya K. Schweig, administrerende direktør og meddirektør ved California Center for Functional Medicine and Scientific Advisory Board Medlem av Bay Area Lyme Foundation.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer ikke er påvirket av skjulte økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre, hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.