fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Nye studier: kvikksølv kan føre til ubalanse i mikrobiomet, lekk tarm og kroniske sykdommer.

En rekke studier viser hvordan kvikksølv og tungmetaller potensielt kan føre til ubalanser i tarmens mikrobiota, oppvekst av sopp, lekk tarm og økt systemisk inflammasjon.

Kvikksølv er et giftig tungmetall som er vidt spredt i naturen. Mest eksponering for mennesker skjer gjennom fiskespising eller amalgam i tennene. Eksponering for kvikksølv (Hg) kan potensielt redusere funksjonen til ethvert organ eller subcellulære strukturer. Eksponering kan bidra til nyresvikt, deformitet i beinstruktur, reproduksjonsproblemer, hjerte- og karsykdommer, dysfunksjon i nervesystemet, betennelse, autoimmunitet og flere kreftformer (Sakamoto et al., 2015, 2017).

Kvikksølveksponering er ikke ubetydelig ifølge WHO og i følge NHANES-rapportene antyder WHO for eksempel utbredt eksponering i USA. Studier som kobler kvikksølvtoksisitet til nevrodegenerative sykdommer vekker også for tiden klinisk bekymring blant forskerne.

En omfattende EU-rapporten peker på kvikksølv som en global helserisiko og forklarer hvordan kvikksølv transporteres over hele kloden og medfører en stor helserisiko. Du kan lese vår artikkel om EU-rapporten her. I rapporten kan vi lese:

“Vi vet nå at doser som vi trodde var trygge, absolutt ikke er sikre … Vi er nå bekymret for eksponeringer som er svært utbredt for sjømatkonsumenter over hele verden.”

Philippe Grandjean, i Kessler, 2013.

Ved eksponeringer med relativt lave nivåer kvikksølv er ikke-spesifikke symptomer som svakhet, tretthet, anoreksi, vekttap og mage og tarmplager beskrevet.

Dessuten har nyere forskning avslørt at oral eksponering av kvikksølv påvirker tarmens økologi, og øker betennelse (Stejskal, 2013). Forskning har vist at eksponering for Hg forårsaker alvorlig tarmsykdom, inkludert skade på tight junctions og nekrose av epitelceller gjennom en inflammatorisk respons (Toomey et al., 2014; Eaton et al., 2017). Forstyrrelse av tarmbarrieren har vært relatert til tarmimmunitet og oksidativt stress indusert av Hg-eksponering (Laporte et al., 2002; Hoyle og Handy, 2005). I denne artikkelen ser vi nærmere på disse mekanismene.

Kvikksølvforgiftning er som regel ikke inkludert i vurderingen ved tilstander som utmattelse, angst, depresjon, vekttap, hukommelsestap, mage og tarmplager og konsentrasjonsvansker, men dette er symptomer på lavgradig kronisk kvikksølveksponering. Kvikksølvbelastning har også blitt assosiert med en rekke immun- eller autoimmune og nevrologiske tilstander

Kvikksølv, lekk tarm og forstyrrelse av mikrobiomet – og kronisk betennelse.

Amerikanske myndigheter sier Kvikksølv sammen med arsen og bly er av de mest skadelige miljøgiftene på planeten vår.

Effektene av kvikksølv på mage-tarmsystemet forekommer vanligvis som magesmerter, fordøyelsesbesvær, inflammatorisk tarmsykdom, magesår og blodig diaré. Inntak av kvikksølv har også vært assosiert med ødeleggelse av tarmfloraen som igjen kan øke mengden ufordøyde matprodukter i blodstrømmen gjennom en «lekk tarm» og videre forårsake immunmedierte reaksjoner og redusert motstand mot patogen infeksjon.

Kvikksølv-eksponerte individer har større sannsynlighet for allergier, astma og autoimmune symptomer. Med nedsatt funksjonsevne blir man kronisk utsatt for infeksjoner og kronisk sykdom.

Intestinal permeabilitet, karakterisert som lekk tarmsyndrom, er en gastrointestinal tilstand som fører til betennelse og endret immunrespons. Også tight junctions har en avgjørende funksjon mellom cellene og kan også bli påvirket av miljøgifter som kvikksølv. Tight junction er multiprotein-forbindelseskomplekser og deres generelle funksjon er å hindre lekkasje av stoffer gjennom epitelet (cellelaget som dekker hele tarmen).

Resultatene fra denne studien viser at kvikksølv (metylkvikksølv og timerosal) forårsaket tarmepitelcelleskade og makromolekyllekkasje. Deres funn understreker betydningen av endret cellulær funksjon av tarmepitelet ved eksponering for kvikksølv.

Kvikksølv og sopp i tarmen.

Interessant nok er inntak av kvikksølv ofte forbundet med økte nivåer i kroppen av gjærsopp og bakterier som antas å fungere på en beskyttende måte for å absorbere overflødig kvikksølv fra kroppen. For eksempel kan kraftig drap av Candida albicans og andre patogener (med for eksempel soppdrepende medisiner) hos voksne med en betydelig belastning av giftige metaller i kroppen, inkludert kvikksølv, føre til at plutselig frigjøring av store mengder giftige metaller som finnes i soppen og kan være meget farlig.

Kvikksølvbelastning har også blitt assosiert med eller implisert i en rekke immun- eller autoimmune tilstander, inkludert allergisk sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, leddgikt, autoimmun tyreoiditt, autisme / oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelse, eksem, epilepsi, psoriasis, multippel sklerose, revmatoid artritt, schizofreni, sklerodermi og systemisk lupus erythematosus

Gunstige mikrober og kvikksølv.

Nylig har skadevirkningene av tungmetalleksponering på tarmsystemet fått mer oppmerksomhet fordi dette organet er det første målet for tungmetalleksponering i befolkningen generelt. De kan føre til tarmepitelcelle-nekrose (celledød) og en svekket tarmbarriere (lekk tarm). En intakt tarmbarriere er avgjørende for å begrense absorpsjonen av kvikksølv. Studier viser for eksempel de beskyttende virkningene fra bakterien Lactobacilli brevis. Som respons på kvikksølv eksponering kan det bli betydelig skade på tarmbarrieren og øke tarmens permeabilitet, skade tight junctions og indusere oksidativt stress og inflammatoriske responser . Tidligere studier har også vist at Lactobacilli bakterier opprettholder en normal slimhinnebarriere via modulering av tight junction-proteiner.

Studier har vist at Lactobacillus brevis 23017 har sterke bindingsevner for kvikksølv og andre tungmetaller (Jintai et al., 2017).

Flere studier har avdekket at spesifikke Lactobacillus-stammer lindrer tungmetalltoksisitet (Tian et al., 2015; Trinder et al., 2016; Yu et al., 2016; Alcantara et al., 2017). Nylig har Majlesi M vist at også Lactobacilli plantarum og Bacillus coagulans beskyttet betydelig mot kvikksølvtoksisitet i lever og nyre hos rotter.

MENNESKERS ULIKE GENETISKE EVNE TIL Å AVGIFTE GIFTSTOFFER – OG HVORDAN VI KAN KOMPENSERE. Glutation er sentralt i avgiftning av miljøgifter, og gener som f.eks GSTM1 påvirker evnen til å anvende glutation i avgiftningsprossesser – vi ser på hvordan man kan kompensere for denne funksjonsnedsettelsen. Les mer her.

Undersøkelser har vist at Lactobacillus demper kvikksølv-toksisitet sammenlignet med kontrollgruppen med en reduksjon i slimtykkelsen, hvilket understøtter en mekanisme med økt tarmpermeabilitet (lekk tarm).

Forskerne skriver at Inflammatorisk respons og integriteten til tarmens slimhinnebarriere er nært knyttet sammen. På grunnlag av disse analysene beskytter Lactobacillus tarmbarrieren mot kvikksølv-toksisitet og er viktig for hemming av intestinal kvikksølv-absorpsjon, noe som også resulterer i beskyttelse mot inflammatorisk respons og opprettholdelse av tarmintegritet.

En annen studie viser at tarmmikrobiota indirekte bidrar til kvikksølv-metabolismen gjennom forbedret tarmbarrierefunksjon, som forhindret re-absorpsjon av kvikksølv gjennom tarmens epitel-lag og konsentrerte kvikksølv i avføringen. Vázquez et al. (2013) rapporterte at slimlaget representerte en barriere for transport av kvikksølv, og fanget henholdsvis 70% og 40%, og støttet en kobling mellom tarmpermeabilitet og kvikksølv-absorpsjon og potensiell systemisk sirkulasjon. Høyere absorpsjon av andre metaller (kadmium og bly) har også blitt tilskrevet forskjeller i mikrobiomet og videre en svekket barrierefunksjon. Derfor kan tarmmikrobiota redusere kvikksølv-biotilgjengelighet og fostereksponering.

Eksponering for miljøgifter som tungmetaller er ansvarlig for forskjellige endrede fysiologiske funksjoner som er helseskadelige. Tarmens mikrobiota er avgjørende for tarmhomeostase. Til sammen viser dette det komplekse vertsmikrober-samspillet som oppstår med miljøgifter inne i tarmen.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer ikke er påvirket av skjulte økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre, hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.