Stanford-forskere knytter tarmbetennelse som ulcerøs kolitt og Chrons til manglende tarmmikrober.

Ulcerøs kolitt er en alvorlig sykdom i tykktarmen – Nå har en studie av Stanford-forskere knyttet tilstanden til en manglende mikrobe.

Mikroben fra bakteriefamilien Ruminococcaceae produserer metabolitter som hjelper til med å holde tarmen sunn.

“Denne studien hjelper oss med å forstå sykdommen bedre. Vi håper det også fører til at vi kan behandle den med en naturlig produsert metabolitt som er til stede i store mengder i en sunn tarm.”

Aida Habtezion, MD, professor i gastroenterologi og hepatologi.

Da forskerne sammenliknet to grupper av pasienter, oppdaget de at en bestemt familie av bakterier manglet hos pasienter med ulcerøs kolitt. Disse pasientene hadde også mangelfulle mengder av betennelsesdempende stoffer som bakteriene lager, melder forskerne.

Studien fra forskerne ved Stanford University School of Medicine ble publisert i Cell Host & Microbe.

Forskerne mener at ulcerøs kolittpasienter kan ta tilskudd med de manglende metabolittene – eller å gjenopprette gode nivåer av tarmbakteriene som produserer dem – potensielt effektivt kan behandle tarmbetennelse hos disse pasientene og kanskje også de med en beslektet tilstand kalt Crohns sykdom, sa Habtezion.

Et klinisk forsøk er nå i gang ved Stanford for å avgjøre om metabolittene, kalt sekundære gallesyrer, er effektive i behandlingen av sykdommene.

Kirurgi

Ulcerøs kolitt er en inflammatorisk tilstand der immunsystemet angriper vev i endetarmen eller tykktarmen. Pasienter kan lide av kraftig blødning, diaré, vekttap, og hvis tykktarmen blir tilstrekkelig perforert, livstruende sepsis.

Det er ingen kjent kur for tilstanden. Mens immunsuppressive medisiner kan holde ulcerøs kolitt i sjakk, gir de pasienter økt risiko for kreft og infeksjon. Virkningen er også ulik fra pasient til pasient og noen ganger blir virkningen svakere over tid. Omtrent en av fem pasienter med ulcerøs kolitt må ha total kolektomi, kirurgisk fjerning av tykktarmen og endetarmen, etterfulgt av omplassering av den nedre enden av tynntarmen for å danne en J-formet pose som fungerer som endetarm .

Primære gallesyrer produseres i leveren, lagres i galleblæren og frigjøres i fordøyelseskanalen for å hjelpe med å emulgere fett. De aller fleste utsondrede primære gallesyrer tas opp i tarmen, hvor bakterier som lever der utfører en serie enzymatiske operasjoner for å konvertere dem til sekundære gallesyrer.

Tidligere forskning har antydet at det er lavere nivåer med sekundære gallesyrer hos pasienter med ulcerøs kolitt, også hos de med den beslektede tilstanden, Crohns sykdom, der vevsødeleggende betennelse kan forekomme både i tykktarmen og tynntarmen.

Forskerne bekreftet at nivåene av to sekundære gallesyrer, deoksykolsyre og litokolsyre, var mye lavere i avføringsprøver tatt fra pasienter med ulcerøs kolitt.

Reduserte mikrobielt mangfold

Disse funnene ble speilet av forskernes observasjon av at mikrobielt mangfold i prøvene fra ulcerøs kolittposepasienter var redusert. Dessuten viste forskerne at en enkelt bakteriefamilie – Ruminococcaceae – var markant underrepresentert hos pasienter med ulcerøs kolitt. En gen- analyse av alle tarmbakteriene til studiedeltakerne viste at genene som produserer enzymer som konverterer primære gallesyrer til sekundære gallesyrer, også var underrepresentert. Ruminococcaceae er av de eneste bakteriene som bærer disse genene.

“Alle friske mennesker har Ruminococcaceae i tarmen – men for ulcerøs kolitt-pasienter var medlemmer av denne bakteriefamilien betydelig redusert.”

Aida Habtezion, MD, professor i gastroenterologi og hepatologi.

I tre forskjellige musemodeller av kolitt reduserte tilskudd med litokolsyre og deoksykolsyre infiltrasjon av inflammatoriske immunceller og nivåer av flere inflammatoriske signalproteiner og kjemikalier i musenes tarmer, viste forskerne. Tilskuddene dempet også de klassiske symptomene på kolitt hos mus, for eksempel vekttap eller tegn på tykktarmspatologi.

Alle tre musemodeller anses som representative for ikke bare ulcerøs kolitt, men inflammatorisk tarmsykdom generelt, en kategori som også inkluderer Crohns sykdom. Så funnene kan også gjelde for Crohns pasienter, sa Habtezion.

I en pågående fase 2-studie ved Stanford undersøker forskerne nå de betennelsesdempende effektene hos 18 til 70 år gamle ulcerøs kolitt-pasienter med tilskudd med ursodeoxycholic syre, en naturlig forekommende sekundær gallesyre godkjent av Food and Drug Administration for behandling av primær galle-sklerose og for behandling av gallestein.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer ikke er påvirket av skjulte økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre, hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.