Tarmens mikrobiota: en viktig aktør for virkningen av miljøgifter på helsa.

Stor studie viser at bakteriers metabolisme av miljøgifter påvirker toksisiteten – og motsatt kan miljøgifter endre sammensetningen og/eller den metabolske aktiviteten til mage-tarmbakteriene.

Eksponering for miljøgifter har vært knyttet til mange forskjellige helsetilstander. Og den gastrointestinale mikrobiotaen (samlingen av mikrober i tarmen) bidrar kritisk til en rekke funksjoner samt immunologiske prosesser.

Den omfattende studien publisert i Nature publikasjonen NPJ Biofilms Microbiomes hadde som mål å evaluere det toveis forholdet mellom tarmbakterier og miljøgifter og å vurdere den toksikologiske relevansen av bakterienes xenobiotiske (Xenobiotika= miljøgifter) samspill med verten (for eksempel mennesket).

Vi kan i studien lese at kunnskapen nå viser at tarmmikrober har en omfattende kapasitet til å metabolisere (bryte ned) miljø-kjemikalier. De skriver også at det nå er tydelige bevis på at bakterieavhengig metabolisme av miljøgifter modulerer toksisiteten for verten. Og motsatt har miljøforurensninger fra forskjellige kjemiske familier vist seg å endre sammensetningen og / eller den metabolske aktiviteten til mage-tarmbakteriene, noe som kan være en viktig faktor som bidrar til å forme den enkeltes mikrobiom.

Forskerne skriver at det nå bevismateriale som viser at mikrobiotaen i tarmen er en viktig -men likevel undervurdert faktor som må vurderes for å evaluere toksisiteten til miljøgifter.

Den menneskelige tarmens mikrobiota er et dynamisk økosystem dannet av et basseng på enormt mange bakterier som hovedsakelig tilhører to dominerende phyla – Firmicutes og Bacteroidetes. Selv om sammensetningen av en voksen mikrobiota forblir relativt stabil, er det nå velkjent at det mikrobielle mangfoldet er ervervet veldig tidlig i livet i løpet av de første timene etter fødselen og formes over tid etter hvert som kostholdet blir mer sammensatt og immunsystemet modnes.

Kombinasjonen av flere faktorer inkludert genotype, fødselsmåte, antibiotikabruk, kostholdssammensetning, livsstil, sosiale interaksjoner og miljøeksponering for forskjellige xenobiotika former tarmens mikrobiota og gjør hvert enkelt mikrobiom unikt. Dette er av stor betydning fordi tarmens mikrobiota utfører mange kritiske roller i viktige funksjoner som beskyttelse mot patogener, immunsystemmodulering, fermentering av ikke-fordøyelige kostfibre, anaerob metabolisme av peptider og proteiner, interaksjon med vertsens døgnrytme og biotransformasjon av xenobiotic (miljøgifter).

Denne komplekse symbiotiske interaksjonen er resultatet av en bemerkelsesverdig metabolsk aktivitet drevet av et gener hvis antall er hundre ganger større enn den menneskelige. Endringer i mikrobiotasammensetningen (kalt dysbiose) og / eller optimale funksjoner er assosiert med mange forskjellige utbredte metabolske og immun-sykdommer.

I denne studien hadde forskerne som mål å beskrive hvordan miljøkjemikalier og tarm-mikroorganismer kan samvirke og å evaluere den toksikologiske relevansen av disse interaksjonene.

Gjennomgangen presenterer forskjellige mekanismer som ligger til grunn for toveis interaksjoner mellom miljøgifter og tarm-mikrobiota. Tarm-bakteriene har bred enzymatisk kapasitet og kan metabolisere miljøkjemikalier og enten øke eller redusere deres toksisitet. Omvendt kan miljøkjemikalier også påvirke sammensetningen og / eller optimal funksjon av tarm-mikrobiotaen, med potensielle effekter på helsen.

Forskerne konkluderer med at totalt sett så representerer tarm-mikrobiotaen en viktig aktør i toksisiteten til miljøforurensninger.

I tillegg skriver de at eksponering for miljøkjemikalier før fødsel og i tidlig barndom kan ha en kritisk innvirkning på utviklingen av tarm-mikrobiota og relaterte mikrobiota-avhengige fysiologiske funksjoner, som for eksempel immunsystemutvikling. De mener derfor at konsekvensene av tidlig eksponering for miljøgifter derfor må undersøkes som en ny faktor som potensielt kan påvirke utviklingen av helseforstyrrelser senere i livet.

Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

De beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. På individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljøfaktorer ved kroniske tilstander.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer ikke er påvirket av skjulte økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre, hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.