fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere finner probiotisk blanding som kan behandle skadelig soppinfeksjon og samtidig bevare gunstige mikrober.

Forskerne fant at en blanding av probiotisk sopp og gunstige bakterier og enzymer potensielt kan være gunstig i behandling og forebygging av soppinfeksjon og biofilm.

Funksjonellmedisin er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats og kunnskap å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant bredt publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vi ikke av den grunn alene vil integrere den i våre programmer.

Vi skrev nylig om hvordan The New York Times har publisert flere nye artikler om hvordan sopp kan bidra til utvikling av en rekke kroniske sykdommer som inflammatoriske tarmsykdommer, psoriasis, astma, ryggsmerter og kreft og mye mer.

I en artikkel i Tissue Barriers kan vi lese at Candida albicans er en sopp som eksisterer på slimhinneflatene til de aller fleste friske mennesker. Den er et opportunistisk patogen som forårsaker infeksjoner som spenner fra helt overfladiske til livstruende dype og invasive infeksjoner, spesielt i den stadig voksende befolkningen av sårbare pasienter. Denne situasjonen utnytter soppen takket være forstyrrelser i forsvarssystemet og mikrobiota som lever i slimhinnene.

De skriver at en overveldende mengde bevis tyder på at mage-tarmkanalen er den viktigste kilden til candida albicans-infeksjoner. Noen av de viktigste risikofaktorene for candida-infeksjoner inkluderer skader på slimhinnens tarmbarriere, immundysfunksjon og dysbiose og ubalanse i mikrobiotiaen indusert av antibiotika og andre miljøfaktorer.

Invasiv soppinfeksjon.

Candida albicans en allsidig gjærsopp som er i stand til å samhandle med tarminnholdet i den menneskelige tarmen, vanligvis helt harmløst uten å gjøre skade. Tidligere har vi formidlet ny forskning om hvordan candida albicans går fra en helt harmløs – til en invasiv og systemisk infeksjon. Soppinfeksjonen endrer seg da til en dødelig versjon med filamenter (tråder) som hjelper den å bryte gjennom menneskelig vev, som tarmbarrieren, og inn i blodomløpet. Å forstå denne prosessen er nøkkelen til utvikling av behandling av denne dødelige infeksjonen, mener forskerne.

Forskerne skriver at når candida albicans med sine tråder trenger gjennom tarmbarrieren og inn til blodomløpet – så er det et kritisk skritt som starten på en invasiv og potensielt systemisk candida infeksjon.

Gunstige mikrober mot sopp og biofilm.

Når sopp og bakterier samvirker i en dysbiotisk (ubalansert) tilstand, vil dette ofte resultere i dannelse av slimaktige multimikrobe-samlinger, biofilmer, i tarmen (såkalt plakk i tarmen eller multimikrobe biofilmer, eller polymikrobiell biofilm, PMB) og det har vist seg å gi skadelig effekter. Derfor er det logisk å anta at behandling av denne dysbiosen gjennom hemming av dannelse av biofilm er gunstig. Og en måte å korrigere denne dysbiosen kan være ved bruk av probiotika (gunstige mikrober). Tidligere har vi beskrevet hvordan forskjellige Lactobacillus-stammer, L. rhamnosus, L. casei og L. paracasei viste sterk aktivitet mot Candida hyfe-dannelse. 

Unngå å ta liv av de gunstige mikrobene

Det som er utfordrende med å utvikle probiotika som er i stand til å redusere tarmdysbiose, er valg av mikrobielle arter som retter seg mot patogene bakterie- og sopparter – og som samtidig støtter gunstige arter. Mange tilnærminger og behandlinger av patogene bakterier og sopp involverer midler som også potensielt dreper de gunstige mikrobene.

I en artikkel publisert i American Society for Microbiology identifiserte forskere probiotiske arter av bakterier og sopp som er i stand til å motvirke de patogene tarm-mikrobene samtidig som de støtter de gunstige. I tillegg, gitt ytterligere utfordringer med biofilm, finne arter som var vi i stand til å identifisere probiotiske arter som har antibiofilm-aktivitet, noe som er viktig gitt rollen som biofilmdannelse har i mikrobiell patogenisitet (sykdomsfremkallende mikrober).

De utviklet en ny probiotisk blanding bestående av den probiotiske soppen Saccharomyces boulardii, bakteriene Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus og Bifidobacterium breve og enzymet amylase som er et hydrolytisk enzym, som sammen skulle forhindre og behandle biofilm.

Studier har tidligere vist at Saccharomyces boulardii utskiller fettsyrer og 2-fenyletanol, inkludert en syre som kan virke effektivt mot candida, inkludert å begrense overgangen til det invasive hyfestadiet, samt dannelse av biofilm.

I denne studien viste forskerne at blandingen har antbiofilm-aktivitet mot biofilm dannet av candida albicans eller candida tropis sammen med E. coli og S. marcescens. Den probiotiske blandingen forhindret og behandlet biofilmer. I tillegg viste de at interaksjonen mellom bakterier og gjærsopp er candida-spesifikk. Videre stoppet den probiotiske blandingen veksten av candida albicans, som de peker på som en viktig faktor. Candidavekst er også en sentral prosess i Candida-biofilmdannelse, og hyfer (tråder) vokser fra soppen i biofilmer. De skriver at funnene viser at deres nye probiotiske blanding betydelig hemmet biofilmdannelse, og er i samsvar med andres funn.

Bilde av sopp-og baktereprodusert biofilm før og etter behandling med den probiotiske blandingen.

Antibiofilmaktiviteten til forskernes probiotika har betydelige helsemessige konsekvenser fordi biofilmer i økende grad blir anerkjent som primære bidragsytere til infeksjoner og tarm-sykdommer (for eksempel Crohns sykdom og tykktarmskreft). Ifølge Verdens helseorganisasjon er biofilmer involvert i 65 til 80% av mikrobebaserte sykdommer. I slimhinnen i tarmen er epitelcellene (cellene som dekker tarmen) dekket av et slimlag som gir beskyttelse mot feste og invasjon av sykdomsfremkallende organismer. Forskerne skriver at dermed kan tilgjengeligheten av en probiotisk blanding som er i stand til å forhindre og behandle biofilm utviklet av sopp og bakterier, være gunstig i behandling av disse sykdommene.

Soppinfeksjon i tarmen kan gi kryssreaksjoner.

Vi skrev nylig at forskere har beskrevet mekanismen for ‘immun kryssreaktivitet’. Mikrobiomet vårt kan svekke immunforsvaret vårt gjennom kryssreaksjoner for soppen Candida albicans.

Immunsystemets reaksjon på Candida albicans i tarmen ser ut til å forsterke patogene (potensielt sykdomsfremkallende) immunprosesser i lungene. Som en konsekvens kan personer med svekket immunforsvar ha større risiko for helseproblemer.

Når Candida albicans er i tarmen så stimulerer den immunforsvaret til å forsvare seg og dermed produsere spesifikke forsvarsceller. Imidlertid angriper noen av disse cellene også annen sopp som ligner, som for eksempel Aspergillus fumigatus. Dette fenomenet kalles kryssreaktivitet eller kryssreaksjoner.

Kraftig økt fokus på miljøfaktorer ved kroniske tilstander og aldring.

At sopp kan påvirke immunforsvaret og helsa vår er et ledd i en stor bølge av ny forståelse for hvordan en rekke miljøfaktorer, som vi mennesker faktisk kan påvirke direkte eller indirekte, sammen kan påvirke helsa vår. 

Nylig var det et stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, søvn, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.