fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere: hvordan å spise prebiotika kan forbedre søvnen og beskytte mot stress.

Ny forskning viser at et prebiotisk kosthold kan føre til bedre søvn og beskyttelse mot de fysiologiske virkningene av stress.

De ufordøyelige forbindelsene som finnes i fiberrik mat fungerer som næring for gunstige bakterier og påvirker produksjonen av metabolitter som igjen påvirker hjernen.

Forskerne sier spesifikke fibre kjent som prebiotika kan forbedre søvnen og øke motstandskraft mot stress ved å påvirke tarmbakterier og de potente biologiske molekylene, eller metabolittene, de produserer. Det er forskere fra University of Colorado Boulder-forskning som har publisert de spennende resultatene i Scientific Reports.

Forskningen kan føre til ny behandling av søvnproblemer, som berører millioner av mennesker.

«Fibere mater mikrobene som lever i tarmen vår og skaper et symbiotisk forhold til oss som har kraftige effekter på hjernen vår og atferden.»

Robert Thompson, postdoktor ved Institutt for integrativ fysiologi.

Mat til mikrobene våre.

De fleste er i dag kjent med probiotika, gunstige bakterier som for eksempel er til stede i fermentert mat som surkål. Men nå har forskerne også begynt interessert seg for prebiotika – fiber og trege karbohydrater som mennesker ikke kan fordøye, men fungerer som næring for mikrobiomet vårt, eller billionene av bakterier som bor i oss. Selv om ikke alle fibre er prebiotika, er mange fiberholdige matvarer som purre, artisjokker og løk rike rike på dem.

Tidligere har forskerne funnet at de med et prebiotisk kosthold har mer tid i restorativ ikke-rask øyebevegelse (NREM) søvn. Etter stress hadde de også lengre søvn med hurtig øyebevegelse (REM), som antas å være kritisk for å komme seg etter stress.

Undersøkelser med rotter har også vist at mangfoldet av mikrober i tarmen ble redusert etter stress, for de med et normalt kosthold mens de rottene som spiste prebiotika ble beskytter mot dette.

Den nye studien kaster nytt lys over hvordan prebiotika kan hjelpe til med å beskytte mot skadelig stress.

«Vi vet at denne kombinasjonen av kostfibre er med på å fremme stress-robusthet og god søvn og beskytter tarmenes mikrobiom mot forstyrrelser. Med denne nye studien ønsket vi å prøve å identifisere signalet,»

Monika Fleshner, Professor i integrert fysiologi, direktør ved Stressfysiologilaboratoriet.

Ved å bruke en teknologi som kalles massespektrometri for å analysere rottenes avføringsprøver, målte forskerne metabolitter, eller bioaktive små molekyler produsert av bakterier når mat brytes ned.

De fant at rotter på det prebiotiske kostholdet hadde et vesentlig annerledes «metabolom» eller sammensetning av metabolitter. Det var langt mer av dem, inkludert fettsyrer, sukker og steroider som via tarm-hjerne signalveier kan påvirke adferden. Rottenes stoffskifte var også annerledes etter stress.

«Resultatene våre avslører nye signaler som kommer fra tarmmikrober som kan modulere stressfysiologi og søvn,»

Monika Fleshner, Professor i integrert fysiologi, direktør ved Stressfysiologilaboratoriet.

På jakt etter en bedre sovepille.

Mens prebiotisk kostfiber absolutt er sunt, så forsøker forskerne å undersøke om det er så enkelt som at mat som er rik på det kan fremme søvn og beskytter mot stress. Rottene fikk veldig høye doser av fire spesifikke prebiotika, inkludert galaktooligosakkarider, som er til stede i beat annet linser og kål.

«Du må nok måtte spise en hel masse linser og kål for å se noen effekt,»

Robert Thompson, postdoktor ved Institutt for integrativ fysiologi.

Men konsentrerte prebiotiske tilskudd er det allerede mye tilgjengelig av. Men Fleshner sa at det er vanskelig å anbefale ett tilskudd eller medikament som inneholder slike forbindelser for alle. Det er helt avhengig av hvordan den individuelle mikrobiom profilen er.

«Dette er kraftige molekyler med reelle nevroaktive effekter, og folk trenger å utvise litt forsiktighet,».

Monika Fleshner, Professor i integrert fysiologi, direktør ved Stressfysiologilaboratoriet.

Menneskelige studier er allerede i gang ved CU Boulder.

Til syvende og sist tror Fleshner at det de lærer på laboratoriet hennes kan føre til en ny klasse med alternativer for folk som ikke får sove, og som ikke liker å ta legemidler.

«Bevæpnet med denne informasjonen, kan vi være i stand til å utvikle en målrettet terapeutisk effekt som øker mengden molekyler som er en buffer mot stress og dårlig søvn. Det er spennende å tenke på.»

Monika Fleshner, Professor i integrert fysiologi, direktør ved Stressfysiologilaboratoriet.

Vi ser en kraftig økning av forskning som peker på at vi nå er på vei mot å utvikle tiltak som er tilpasset hver enkelt og ikke standardiserte symptomlindrende tiltak. Nylig beskrev vi ny forskning som har ført forskerne til erkjennelse av at det ikke kan være ett enkelt “one size fits all” kosthold som passer for alle, og at ulike menneskelige og mikrobiom-faktorer spiller inn.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.