Hvordan mikrobene i tarmen manipulerer menneskene til å gå ut i naturen og forbedre immunforsvaret.

Økologiforskere lanserer «the lovebug effect» som antyder at mikrober kan påvirke menneskene til å tilbringe mer tid i naturen og samtidig forbedre immunforsvaret for å bekjempe kroniske sykdommer.

Forskerne lurte på om en forbindelse med naturen i en tidlig alder vil øke tiden et barn tilbringer i naturen senere i voksenlivet, og forbedre helsen sin som en del av prosessen.

Jake Robinson, doktorgrad-forsker fra University of Sheffield, sier «kjærlighets-mikrobe» effekten (love bug effect) kan ha viktige konsekvenser for vår forståelse av viktigheten av menneskelig eksponering for naturlige miljøer for helsa, og kan bidra til en økologisk spennende fremtid. Den interessante studien er publisert i Science of The Total Environment.

«Ved å endre hjernekjemien, kan mikrober være i stand til å manipulere oppførselen vår for å påvirke matvalgene vi tar eller miljøene vi besøker. En del av denne prosessen kan innebære at vi tar beslutninger om å tilbringe tid i naturen, det vil si å bli nedlesset med tette skyer av et usynlig biologisk mangfold og fytokjemikalier som potensielt er gunstig for helsen vår, «

Jake Robinson, doktorgrad-forsker fra University of Sheffield.

Mikrober har vist seg å produsere en rekke kjemikalier i kroppen som kan bruke kommunikasjonssystemet mellom tarmen og hjernen.

The love bug effect. University of Sheffield

Imidlertid kan andre mekanismer som ikke involverer direkte manipulering av hjernekjemi også spille en rolle, for eksempel endringer i arvelige egenskaper gjennom generasjoner, og spesielt de som maksimerer overlevelse og reproduksjon.

Dr. Martin Breed sier at det er viktig å ha en diskusjon om hvor langt mikrobiomvitenskap kan gå når det gjelder å påvirke menneskelig atferd og helse.

«Mennesker har mistet forbindelsen med naturen og all dens biologiske mangfold, inkludert det enorme utvalget av mikrober som klamrer seg til overflater og seiler gjennom luften. Vår reduserende forbindelse med den naturlige verden antas å bidra til en økende trend med sykdommer som kroniske betennelsestilstander og allergier, «

Dr. Martin Breed, University of Sheffield.

Mennesket en del av naturen;

«Så neste gang du rusler gjennom et skogsområde eller en park, kan du ta deg tid til å tenke på hvordan de usynlige krypene i og rundt deg kan ha påvirket ditt ønske om å tilbringe tid i naturen.»

Dr. Martin Breed, University of Sheffield

Lovebug-effekten kan ha viktige implikasjoner for vår forståelse av eksponering for naturlige miljøer for helse og velvære, og kan bidra til ny forståelse av økologien.

Mikrobene påvirker hvilket kosthold som passer hver enkelt individ.

Forskere begynner nå å få kunnskap om hvor omfattende mennesket samvirker med alle mikrobene på planeten vår -men også inni kroppene våre. Forskere har nå bidratt med kunnskap som fører til erkjennelse av at det ikke kan være ett enkelt “one size fits all” kosthold som passer for alle, og at ulike menneskelige og mikrobiom-faktorer spiller inn.

Integrering av disse personspesifikke faktorene kan utfylle de tradisjonelle mer generelle kostholdstilnærmingene for en befolkningsgruppe – ved utforming av kosthold som er gunstig for individet. Selv om mange faktorer i mennesket er vanskelige å påvirke, kan mikrobiomet lettere påvirkes av miljøfaktorer som kosthold. Og blir i økende grad anerkjent for å potensielt påvirke menneskets fysiologi ved å delta i fordøyelsen og absorpsjonen av næringsstoffer, forme slimhinnenes immunrespons (som f.eks ved en såkalt lekk tarm) og syntese eller modulering av en mengde potensielt bioaktive stoffer som kan påvirke helsa. Her kan du lese vår omfattende artikkel om at forskere mener det ikke finnes noe kosthold som passer for alle – men at det er helt individuelt.

Kraftig økt fokus på miljøfaktorer ved kroniske tilstander og aldring.

At kostholdet og mikrobiomet kan påvirke immunforsvaret og helsa vår er et ledd i en stor bølge av ny forståelse for hvordan en rekke miljøfaktorer, som vi mennesker faktisk kan påvirke direkte eller indirekte, sammen kan påvirke helsa vår. 

Nylig var det et stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, søvn, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.