fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Luftforurensning en pandemi som forkorter livet med 3 år, mener forskere.

En «pandemi» av luftforurensning forkorter liv i hele verden med nesten tre år i gjennomsnitt og forårsaker 8,8 millioner for tidlige dødsfall årlig, sa forskere nylig.

Vi kunne også nylig lese i VG at luftforurensning har gått ned med opp mot 30% i Italia og Kina under Corona-situasjonen. Coronaviruset har ført til større og raskere kutt i klimagassutslippene enn klimaforhandlinger og avtaler noensinne har klart, kan vi lese. Og dette er spesielt tankevekkende sett i lys av hvor alvorlige konsekvenser forskerne nå mener denne forurensningen har.

Studien publisert av forskere ved Max Planck Institute i Mainz, Tyskland ble publisert i tidsskriftet Cardiovascular Research. Studien er den første til å undersøke den globale virkningen av luftforurensning på menneskers helse sammenlignet med andre risikofaktorer over hele verden.

I følge funnene fra studien kan nesten to tredjedeler av dødsfallene forårsaket av luftforurensning, nemlig rundt 5,5 millioner i året, unngås, og det aller meste av forurenset luft kommer fra bruk av fossilt brensel. Forskerne anslår at den gjennomsnittlige levealderen over hele verden ville øke med mer enn ett år hvis utslippene fra bruk av fossilt brensel ble eliminert.

«Vår sammenligning av forskjellige globale risikofaktorer viser at luftforurensning den ledende årsaken til for tidlig dødelighet og tap av forventet levealder, spesielt gjennom hjerte- og karsykdommer,»

Thomas Münzel, direktør, University Medical Center i Mainz.

Å eliminere den giftige cocktailen av molekyler og lungehemmende partikler som kommer av å brenne olje, gass og kull, ville i snitt gitt tilbake et helt år med forventet levealder.

Luftforurensning er en større folkehelserisiko enn tobakksrøyking,

Professor Jos Lelieveld, the Max Planck Institute for Chemistry and the University Medical Center Mainz.

«Mye av det kan unngås ved å erstatte fossile brensler med ren fornybar energi.»

Sammenlignet med andre årsaker til for tidlig død dreper luftforurensning 19 ganger flere mennesker hvert år enn malaria, ni ganger mer enn HIV / AIDS, og tre ganger mer enn alkohol, skrev forskerne i studien.

Hjertesykdom og hjerneslag utgjør nesten halvparten av disse dødsfallene, med lungesykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk som står for det meste av resten. Og bare seks prosent av dødeligheten som stammer fra forurenset luft skyldes lungekreft.

«Resultatene våre viser at det er en ‘luftforurensningspandemi’,»

Thomas Münzel, direktør ved Max Planck-instituttets avdeling for kjemi og kardiologi.

Luftforurensning undervurdert.

«Både luftforurensning og røyking kan forebygges, men i løpet av de siste tiårene har det vært mye mindre oppmerksomhet rundt luftforurensing enn til røyking, spesielt blant kardiologer.»

Thomas Münzel, direktør ved Max Planck-instituttets avdeling for kjemi og kardiologi.

Svært mange land er hardt rammet, men den aller hardest rammede regionen er Asia, hvor gjennomsnittlig levetid er kuttet 4,1 år i Kina, 3,9 år i India og 3,8 år i Pakistan. Og i noen deler av disse landene er den giftige luften enda verre enn dette.

I Indias Uttar Pradesh – hvor det bor 200 millioner mennesker – reduserer forurensning fra små partikler i seg selv forventet levealder med 8,5 år, mens i Kinas Hebei-provinsen (befolkning på 74 millioner) reduseres forventet levealder med nesten seks år, ifølge Air Quality Life Index, utviklet av forskere ved Energy Policy Institute i Chicago.

«Vi viser at omtrent to tredjedeler av for tidlige dødsfall skyldes menneskeskapt forurensning, hovedsakelig fra bruk av fossilt brensel og dette øker ytterligere til 80 prosent i høyinntektsland,»

Thomas Münzel, direktør ved Max Planck-instituttets avdeling for kjemi og kardiologi.

Betydelig undervurdering – enormt potensial.

«5,5 millioner dødsfall over hele verden kan potensielt unngås.»

Thomas Münzel, direktør ved Max Planck-instituttets avdeling for kjemi og kardiologi.

Forskernes tall på 8,8 millioner for tidlige dødsfall som følge av utendørs luftforurensning hvert år er det doble av estimatene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

«Effekten av luftforurensning på hjerte- og karsykdommer og andre ikke-smittsomme sykdommer blir betydelig undervurdert,»

Professor Jos Lelieveld, the Max Planck Institute for Chemistry and the University Medical Center Mainz.

Luftforurensning forårsaker skade på blodkarene gjennom oksidativt stress, noe som fører til økning i blodtrykk, diabetes, hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt.

Det reviderte antallet for Kina er 2,8 millioner for tidlig dødsfall hvert år, to og en halv ganger det WHO anslår.

«Erkjennelsen av at luftforurensning er en viktig helserisiko kan bidra til viljen til å fase ut fossilt brensel – med en tilleggseffekt i å redusere klimaoppvarmingen,»

Professor Jos Lelieveld, the Max Planck Institute for Chemistry and the University Medical Center Mainz.

For å vurdere virkningen av luftforurensning på forventet levealder, brukte forskerne data om eksponering for mikropartikler (PM2.5) og ozon for året 2015 på modeller som simulerer hvordan kjemiske prosesser i atmosfæren interagerer med naturlige og menneskeskapte miljøgifter, og data fra Global Burden of Disease.

Teamet fra University Medical Center Mainz og Max Planck Institute for Chemistry publiserte en lignende artikkel i fjor med fokus på konsekvensene av luftforurensning i Europa. I følge den tidligere studien så dør nesten 800 000 europeere for tidlig hvert år på grunn av sykdommer forårsaket av luftforurensning. Forurenset luft forkorter i snitt europeernes levetid med mer enn to år.

Kraftig økt fokus på miljøfaktorer ved kroniske tilstander og aldring.

At kjemikalier og luftforurensning kan påvirke immunforsvaret og helsa vår er et ledd i en stor bølge av ny forståelse for hvordan en rekke miljøfaktorer, som vi mennesker faktisk kan påvirke direkte eller indirekte, sammen kan påvirke helsa vår. 

Nylig var det et stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, søvn, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.