Ny forskning: Kostholdet har innvirkning på autoimmun sykdom – gjennom tarmbakterier.

Forskerne viser at bakterier i tarmen produserer den kortkjeda fettsyren propionsyre som stopper overdrevne inflammatoriske prosesser i autoimmune sykdommer som MS.

Funksjonellmedisin er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats og kunnskap å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant bredt publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vi ikke av den grunn alene vil integrere den i våre programmer.

Forskere fra Institutt for nevrologi ved Ruhr-Universität Bochum (RUB) ved St. Josef-Hospital har ledet en internasjonal studie ledet av professor Aiden Haghikia. Å legge til propionsyre i tillegg til MS-medisiner reduserte tilbakefall og risikoen for MS-utvikling på lang sikt. Videre indikerte studiene at propionsyre kan redusere hjerne-atrofi som et tegn på nevral celledød. Resultatene ble publisert i tidsskriftet Cell.

Selvforsynt organ i tarmen.

Tarmens mikrobiom, dvs. hele mikrobekolonien i tarmen, spiller en viktig rolle ikke bare for den generelle organismen, men dens assosiasjon til kroniske sykdommer, som multippel sklerose, har nå fått økt fokus. I tarmen er det et samspill mellom mat, mikrobiota, metabolittene deres og immunforsvaret i tarmveggen.

«Slik kan tarmbakterier direkte og indirekte påvirke anatomisk fjerne strukturer som for eksempel hjernen. Derfor fungerer tarm-mikrobiomet som et selvforsynt organ som samvirker med miljøet.»

Professor Aiden Haghikia, Institutt for nevrologi ved Ruhr-Universität Bochum (RUB) ved St. Josef-Hospital

Kortkjedede fettsyrer kan undertrykke betennelsesreaksjoner

Kortkjedede fettsyrer kommer fra bakteriell fermentering av ufordøyelige kostfibre og har immunmodulerende egenskaper. Kortkjeda fettsyrer som propionat og butyrat er biprodukter fra bakteriell fermentering av elementer i blant annet ulike grønnsaker, som oligosakkarider. Mat for de gunstige mikrobene kalles gjerne prebiotika.

I studien overførte forskerne resultatene til sine MS-pasienter. Kortkjedede fettsyrer som propionsyre eller saltpropionat økte funksjonen til regulerende T-celler i tarmen.

«Disse cellene stopper overdrevne inflammatoriske prosesser og reduserer autoimmune celler i autoimmune sykdommer som MS,»

Professor Ralf Gold, direktør for avdeling for nevrologi ved St. Josef sykehus.

I studien viste forskerne at mikrobiom-sammensetningen var endret hos MS-pasienter. Videre viste de en mangel på propionsyre i avføring og serum hos MS-pasienter, noe som var mest uttalt i de tidligste faser av sykdommen.

Tarmbakterier og kraftverkene i cellene er av største betydning

I samarbeid med forskere fra Bar-Ilan-universitetet i Israel, som hadde utviklet en tarmmodell for den funksjonelle analysen av mikrobiomet, kom det frem at propionat-assosierte endringer i tarmenes mikrobiom spiller en avgjørende rolle i funksjonen i reguleringsceller. Den økte funksjonen til disse cellene skyldtes deres forbedrede energibruk gjennom en endret funksjon av mitokondriene, som forskerteamet demonstrerte i samarbeid med forskningsgruppen Molecular Cell Biology ved RUBs medisinske fakultet.

Tarmen som mål for terapeutiske tilnærminger.

Kortkjedede fettsyrer representerer bare en brøkdel av metabolittene til tarmbakterier som genereres fra kostholdet.

«Videre forskning på dette stort sett ukjente organet og kunnskapen som vokser vil gjøre det mulig for oss å utvikle innovative kostholdstiltak for å komplettere den kjente behandlingen i fremtiden,»

Professor Aiden Haghikia, Institutt for nevrologi ved Ruhr-Universität Bochum (RUB) ved St. Josef-Hospital.

Kraftig økt fokus på miljøfaktorer ved kroniske tilstander og aldring.

At kostholdet og mikrobiomet kan påvirke immunforsvaret og helsa vår er et ledd i en stor bølge av ny forståelse for hvordan en rekke miljøfaktorer, som vi mennesker faktisk kan påvirke direkte eller indirekte, sammen kan påvirke helsa vår. 

Nylig var det et stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, søvn, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.