fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny forskning om hvordan periodisk faste kan forhindre sykdom.

Australske forskere viser hvordan periodisk faste forandrer leverenzymer og hjelper til med å forhindre sykdom.

Det har vært en kraftig økning i forskning på periodisk fasting, altså å ikke innta mat og kalorier over lengre perioder i løpet av et døgn. Du kan lese alle våre forskningsbaserte artikler om periodisk faste her.

Dr Mark Larance og hans team med forskere fra Charles Perkins Center og School of Life and Environmental Sciences ved University of Sydney ønsker å forstå hvordan periodiske faste fungerer på leveren for å forhindre sykdom. De mener funnene vil hjelpe forskere og andre som arbeider innen blant annet kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes med å utvikle nye intervensjoner for å redusere sykdomsrisikoen og oppdage de optimale intervallene for faste.

Forskere har tidligere vist en rekke ulike helseeffekter ved periodisk faste, men Dr. Mark Larance viste overraskende hvordan periodisk faste kan påvirke leveren og andre organer.

Dr. Mark Larance sier;

«Vi vet at faste kan være et effektivt tiltak for å behandle sykdom og forbedre leverens helse. Men vi har ikke visst hvordan faste omprogrammerer leverproteiner, som utfører et mangfoldig utvalg av viktige metabolske funksjoner,»

Dr. Larance, kreftinstitutt ved NSW Future Research Fellow i Charles Perkins Center og School of Life and Environmental Sciences ved University of Sydney.

Mus gode modeller;

«Ved å studere innvirkningen proteiner har for musene, som er egnede menneskelige biologiske modeller, har vi nå en mye bedre forståelse av hvordan dette skjer.»

Dr. Larance, kreftinstitutt ved NSW Future Research Fellow i Charles Perkins Center og School of Life and Environmental Sciences ved University of Sydney.

Spesielt fant forskerne at HNF4- (alfa) proteinet, som regulerer et stort antall levergener, spiller en tidligere ukjent rolle under periodisk faste.

«For første gang viste vi at HNF4- (alfa) hemmes under periodisk faste. Dette har nedstrøms konsekvenser, for eksempel å redusere mengden av blodproteiner i betennelse eller påvirke gallesyntese. Dette hjelper med å forklare noen av de tidligere kjente faktaene om periodisk faste, «

Dr. Larance, kreftinstitutt ved NSW Future Research Fellow i Charles Perkins Center og School of Life and Environmental Sciences ved University of Sydney.

Forskerne fant også at periodisk faste endret metabolismen av fettsyrer i leveren, kunnskap som kan brukes til forbedringer i glukosetoleranse og regulering av diabetes.

Forskningen, publisert i Cell Reports, ble utført i samarbeid med Heart Research Institute og Dr. John O’Sullivan ved Royal Prince Alfred Hospital. Dr. O’Sullivan er professor ved fakultet for medisin og helse ved Sydney Medical School.

En teknikk kjent som multi-omics, som vurderer flere datasett og den totale samlingen av proteiner og gener, ble brukt i studien, noe som muliggjorde integrering av store mengder informasjon for å oppdage nye assosiasjoner innen biologiske systemer.

Dr. O’Sullivan sa:

«Disse multi-omics-tilnærmingene gir oss enestående innsikt i biologiske systemer. Vi er i stand til å bygge veldig sofistikerte modeller ved å se på alle bevegelige deler.»

Dr. John O’Sullivan ved Royal Prince Alfred Hospital. Dr. O’Sullivan er professor ved fakultet for medisin og helse ved Sydney Medical School.

Dr. Larance sa at informasjonen nå kan brukes i fremtidige studier for å bestemme optimale fasteperioder for å regulere proteinerespons i leveren.

«I fjor publiserte vi forskning om virkningen av faste annenhver dag på mennesker. Ved å bruke disse musedataene, kan vi nå bygge opp forbedrede modeller for faste for å forbedre menneskers helse.»

Dr. John O’Sullivan ved Royal Prince Alfred Hospital. Dr. O’Sullivan er professor ved fakultet for medisin og helse ved Sydney Medical School.

Vi ser en kraftig økning av forskning som peker på at vi nå er på vei mot å utvikle tiltak som er tilpasset hver enkelt og ikke standardiserte symptomlindrende tiltak. Nylig beskrev vi ny forskning som har ført forskerne til erkjennelse av at det ikke kan være ett enkelt “one size fits all” kosthold som passer for alle, og at ulike menneskelige og mikrobiom-faktorer spiller inn.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.