Plantebasert kosthold kan være bra for hjertet – så fremt man unngår junk food.

Forskere viser at plantebasert kosthold kan redusere hjerte- og kar-risiko, men bare hvis maten er sunn.

Vi ser til stadighet diskusjoner om et kjøttbasert eller plantebasert kosthold er best for helsa. Nå mener forskere denne problemstillingen ikke er så enkel så svare på. En ny studie, som ble presentert på American College of Cardiologys årlige vitenskapsmøte ved World Congress of Cardiology (ACC.20 / WCC), viser at personer som fulgte et plantebasert kosthold, men som ofte konsumerte mindre sunn mat som søtsaker, raffinert korn og juice, ikke viste noen forbedret hjertehelse sammenlignet med de som ikke spiste et plantebasert kosthold.

Vi ser en kraftig økning av forskning som peker på at vi nå er på vei mot å utvikle tiltak som er tilpasset hver enkelt og ikke standardiserte symptomlindrende tiltak. Nylig beskrev vi ny forskning som har ført forskerne til erkjennelse av at det ikke kan være ett enkelt “one size fits all” kosthold som passer for alle, og at ulike menneskelige og mikrobiom-faktorer spiller inn. Vi har også sett på hvordan prebiotisk kosthold, altså med fiber som vi finner i planteprodukter, kan føre til bedre søvn og beskyttelse mot de fysiologiske virkningene av stress.

Plantebasert kosthold blir stadig mer populært i mange områder av verden, men helsemessige fordeler med dette kostholdet kan i stor grad avhenge av den spesifikke maten som spises.

Plantebasert alene ikke nok.

“Basert på disse resultatene ser det ut til at det å følge en plantebasert eller et vegetarisk kosthold alene ikke er nok til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer,”

Demosthenes Panagiotakos, professor i biostatistikk, forskningsmetodikk og epidemiologi ved Harokopio University of Athens.

Og professoren sier videre;

“Det er også viktig å fokusere på spesifikk, sunn plantebasert mat for å se en fordel i form av å redusere hjerte- og karsykdommer.”

Demosthenes Panagiotakos, doktorgrad, professor i biostatistikk, forskningsmetoder og epidemiologi ved Harokopio University of Athens

Forskerne analyserte kostholdet og utviklingen av hjertesykdom blant mer enn 2000 greske voksne over en tiårsperiode.

På slutten av studieperioden analyserte forskere forholdet mellom kosthold og utviklingen av hjerte- og karsykdommer ved hjelp av en kostholdsindeks som delte deltakere inn i tre grupper basert på mengden dyrebaserte animalske matvarer (som inkluderte kjøtt og animalske produkter som egg og meieriprodukter) de konsumerte per dag. Totalt sett hadde menn som spiste mindre dyrebaserte matvarer 25% mindre sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom sammenlignet med menn som spiste mer dyrebaserte matvarer. Den samme generelle trenden ble sett hos kvinner, men forholdet var mindre sterkt, med en samlet risikoreduksjon på rundt 11% blant kvinner som spiste færrest dyrebaserte matvarer.

Selv om forskjellen i risiko for hjerte- og karsykdommer var betydelig mellom disse gruppene, var den samlede forskjellen i forbruk av dyrebaserte matvarer relativt liten. De som følger et mer plantebasert kosthold konsumerte i gjennomsnitt tre dyrebaserte matvarer daglig, mens de som følger et mindre plantebasert kosthold konsumerte fem.

“Disse funnene fremhever at til og med en liten reduksjon i det daglige forbruket av dyrebaserte produkter – hovedsakelig de mindre sunne matvarer, for eksempel foredlede kjøttprodukter – og samtidig en økning i sunne plantebaserte matvarer – kan bidra til nedgang av hjerte- og karsykdommer, “.

Demosthenes Panagiotakos, doktorgrad, professor i biostatistikk, forskningsmetoder og epidemiologi ved Harokopio University of Athens

Med fokus på deltakere som fulgte et mer plantebasert kosthold, kategoriserte forskerne deretter hver deltakers kosthold som enten sunn (økt forbruk av frukt, grønnsaker, fullkorn, nøtter, belgfrukter, oljer og te eller kaffe) eller usunt (gjenspeiler økt forbruk av juice, søtede drikkevarer, raffinert korn, poteter og søtsaker). Bare deltakere som fulgte et sunt, plantebasert kosthold hadde en betydelig reduksjon i hjerte- og kar-risiko sammenlignet med de som spiste mer dyrebaserte produkter.

Kvinner viste faktisk en mer dramatisk økning i risikoen for hjertesykdommer når de spiste et usunt plantebasert kosthold og en mer dramatisk reduksjon i risikoen når de spiste et sunt, plantebasert kosthold sammenlignet med menn.

“I fremtiden tror jeg det vil være nyttig hvis retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer gir klarere og spesifikke forslag, med tanke på hvilke typer mat som er anbefalt og delene som bør konsumeres,”.

Demosthenes Panagiotakos, doktorgrad, professor i biostatistikk, forskningsmetoder og epidemiologi ved Harokopio University of Athens

Kraftig økt fokus på miljøfaktorer ved kroniske tilstander og aldring.

At kostholdet og mikrobiomet kan påvirke immunforsvaret og helsa vår er et ledd i en stor bølge av ny forståelse for hvordan en rekke miljøfaktorer, som vi mennesker faktisk kan påvirke direkte eller indirekte, sammen kan påvirke helsa vår. 

Nylig var det et stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, søvn, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.