fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Tarm-enzym kan være helt sentralt ved lekk tarm og utvikling av systemiske inflammasjoner.

Det er nå bredt akseptert at tarmen spiller en viktig rolle ved aldring og inflammatoriske tilstander – og nå viser forskere at å tilføre enzymet IAP kan dempe inflammatoriske tilstander.

Det er nå bredt akseptert at tarmen spiller en viktig rolle ved både aldring og en rekke helsetilstander hos mennesker. Men dette er et komplisert puslespill hvor forskerne fortsatt ikke på langt nær har funnet alle brikkene. Et team ledet av Richard Hodin, sjef for Division of General and Gastrointestinal Surgery, ved Harvardsykehuset Massachusetts General Hospital (MGH), har nå funnet en viktig brikke av puslespillet, som de har beskrevet i tidsskriftet JCI Insight.

Forskerne studerte mus og fruktfluer og fant at enzymet Intestinalt Alkalisk Fosfatase (IAP) bidro til å forhindre tarmpermeabilitet og systemisk betennelse (betennelse i hele kroppen), noe som resulterte i bedre helse og forlenget levetiden for musene.

Inntak av såkalt vestlig kosthold med mye fett er kjent for å redusere IAP-aktiviteten betydelig, samt øke tarmpermeabiliteten.

Tarmpermeabiliteten er et mål på tarmslimhinnens gjennomtrengelighet. En permeabel tarm blir ofte beskrevet som lekk tarm, hvor f.eks mikrober og ufordøyd mat kan trenge gjennom tarmslihinnen og ut i blodbanen.

Hindre lekk tarm

«Oralt IAP-tilskudd til eldre mus bevarte tarmbarrierefunksjon betydelig og var forbundet med å opprettholde homeostasen (balansen) til tarmens mikrobiota under aldring,»

Dr. Richard Hodin, sjef for Division of General and Gastrointestinal Surgery, ved Harvardsykehuset Massachusetts General Hospital (MGH)

Hodin sa videre;

«Med andre ord opprettholdt enzymet en gunstig sammensetning av tarmbakteriene og kontrollerte den lavgradige kroniske betennelsen som kan skje med aldring.»

Dr. Richard Hodin, sjef for Division of General and Gastrointestinal Surgery, ved Harvardsykehuset Massachusetts General Hospital (MGH)

Fordi forskerne brukte dyremodeller, kunne de teste blod fra blodårer som går fra tarm-kanalen og inn i leveren og deretter videre gjennom resten av kroppen.

«Dette ga oss et mer direkte mål på hva som passerer tarmbarrieren enn hva blod fra en menneskelig arm ville gjort,»

Dr. Richard Hodin, sjef for Division of General and Gastrointestinal Surgery, ved Harvardsykehuset Massachusetts General Hospital (MGH)

Fordi IAP er et naturlig enzym som nesten utelukkende befinner seg i tarmen i stedet for å transporteres gjennom hele systemet, mener Hodin at IAP er helt uskadelig som tilskudd for mennesker. Så for de med lave nivåer, for eksempe når man eldes, vil ganske enkelt kunne supplere med tilskudd av enzymet.

«Fordi IAP har antiinflammatoriske egenskaper systemisk, kan det ha implikasjoner ikke bare for inflammatoriske tarmsykdommer som Crohns og ulcerøs kolitt, men også for andre menneskelige tilstander som vi nå vet er knyttet til tarmen og betennelse»

Dr. Richard Hodin, sjef for Division of General and Gastrointestinal Surgery, ved Harvardsykehuset Massachusetts General Hospital (MGH)

Teamet jobber allerede med å få FDA-godkjenning for et tilskudd med IAP.

I løpet av de siste årene er det økende mengde bevis som tyder på at Alkalisk Fosfatase i tarmen (IAP) har en sentral rolle i å dempe inflammatoriske medierte helsetilstander. IAP er et protein uttrykt av tarmepitelet som antas å spille en viktig rolle i å opprettholde en balansert og funksjonell tarm. Lavere nivåer av IAP-uttrykk eller -funksjon er assosiert med økt tarmbetennelse, dysbiose, bakteriell translokasjon på grunn av lekk tarm og deretter systemisk betennelse. Ettersom disse hendelsene er en nøkkelmekanisme ved svært mange sykdommer så har forskerne nå stort fokus på dette enzymet.

Dr Hodin har tidligere publisert en studie i PNAS hvor han viser at ved å gi tarmenzymet IAP til mus kunne forhindre utvikling av metabolsk syndrom – en gruppe symptomer assosiert med diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og fett lever. De kunne også redusere symptomer hos mus som allerede hadde tilstanden. I sin rapport beskriver forskere fra Massachusetts General Hospital (MGH) hvordan kosttilskudd med alkalisk fosfatase i tarmen (IAP) reduserte betennelsen som antas å ligge til grunn for metabolsk syndrom ved å blokkere et toksisk molekyl som ble funnet på overflaten til mange bakterier.

Massachusetts General Hospital, grunnlagt i 1811, er det opprinnelige og største universitetsykehuset til Harvard Medical School. De har et årlig forskningsbudsjett på mer enn 1 milliard dollar og består av mer enn 8 500 forskere. I august 2019 ble MGH nok en gang kåret til sykehus nr. 2 i U.S. News & World Report i sin liste over «America’s Best Hospitals.»

Hvordan øke IAP-uttrykk.

Forskere har de senere årene forsket på hvilke miljøfaktorer som påvirker uttrykket av IAP-enzymet. Og det er rapportert at flere næringsstoffer i mat påvirker tarmens ALP-aktivitet.

Det er vist at inntak av potetstivelse potensielt kan øke adaptivt ALP-aktivitet i den øvre delen av tynntarmen. Ingefær har også vist å kunne øke ALP-aktiviteten.

Forskere ved Department of Clinical and Laboratory Sciences, VCU Medical Center har vist at tilskudd med curcumin som økte IAP-aktiviteten forbedret tarmbarrierefunksjonen samt glukosetoleranse. De mener også at målrettet økning i IAP-aktivitet er en ny strategi for å forbedre vestlig kosthold-indusert «lekk tarm» og glukoseintoleranse.

Lekk tarm og autoimmune sykdommer. 

Harvard-professor Alessio Fasano er kanskje verdens ledende forsker på autoimmune tilstander.

Som man kan se i Fasano sin fremstilling under så sier han, som de fleste andre forskere på området, at en genetisk predisposisjon er nødvendig for utvikling av autoimmunitet. Men at mikrobiotaen og bakteriene i tarmen kan påvirke i enda større grad enn gener alene. 

Han viser at en lekk tarm ( økt permeabilitet) også er sentralt i utviklingen av autoimmune tilstander sammen med påvirkning fra miljøet, som miljøgifter og stress og mer. Men han mener at kanskje den viktigste miljøfaktoren er maten vi spiser – og hvordan maten påvirker mikrobene som lever i og på kroppen vår.

Kraftig økt forskerfokus på miljøfaktorer ved kroniske tilstander og aldring.

Hvordan miljøfaktorer som tarmbakterier kan påvirke immunforsvaret og helsa vår er et ledd i en stor bølge av ny forståelse av hvordan en rekke ulike miljøfaktorer, som vi mennesker faktisk kan påvirke direkte eller indirekte, sammen kan påvirke helsa vår. 

Nylig var det et stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer mennesker selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, søvn, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.