inner-banner

En ny epoke for mind-body medisin.

I en perspektiv-rapport publisert i New England Journal of Medicine etterlyser forskere bredere bruk av mind-body tiltak i konvensjonell medisinsk praksis.

I Funksjonellmedisin integrerer vi ny kunnskap og forskning raskt. Vi er nysgjerrige og holder oss løpende oppdatert på all ny og relevant kunnskap, og endrer oss og vår forståelse kontinuerlig. Ny forskning som er interessant videreformidler vi på våre nettsider. Men selv om den nye kunnskapen er interessant – så betyr ikke det nødvendigvis at den integreres i våre programmer.

Det er forskere ved Harvard University sitt universitertssykehus Massachusetts General Hospital (MGH) som har skrevet artikkelen som er publisert i New England Journal of Medicine.

Historisk har disse tilnærmingene blitt brukt til å fremme personlig utvikling, innsikt, ro, opplysning og tilknytning til noe større enn seg selv. I dag er det først og fremst for deres opplevde fysiske og psykiske helsemessige fordeler og stresslindring.

I en tid der mind-body aktiviteter som meditasjon, yoga og mindfulness øker i popularitet, understreker artikkelen nødvendigheten av å integrere disse stressreduserende tilnærmingene i konvensjonell pasientbehandling og medisinsk forskning. De peker også på et svært bredt spekter av mulige helsegevinster.

For femti år siden ble meditasjon betraktet som en raritet, og ideen om at det hadde noen rolle i medisinsk behandling, virket for mange absurd. Likevel ble det publisert forskning som demonstrerte at meditasjon og lignende tilnærminger (først fra India og senere fra andre kulturer) reduserte oksygenforbruket, senket blodtrykket og hjerterytmen og satte i gang en kaskade av fysiologiske effekter som var motsatt av hva som oppstår under stressresponsen.

Samtidig med den økende allmenne interessen er ny forskning som beskriver forskjellige nevrobiologiske, fysiologiske og genetiske forandringer assosiert med disse tiltakene, spesielt meditasjon, inkludert aktivering av spesifikke hjerneområder, forbedret hjerterytme og undertrykkelse av stressinduserte inflammatoriske mekanismer, blant andre.

Vestlig medisin har gitt revolusjonerende helsemessige fordeler gjennom fremskritt i farmakologi og ulike prosedyrer. Men står allikevel nå overfor enorme utfordringer med å bekjempe stressrelaterte og ikke-smittsomme sykdommer. Som at for eksempel flere amerikanere enn noen gang tar reseptbelagte medisiner mot kroniske helsetilstander, hvorav mange har en livsstilsfaktor.

Få nyheter, informasjon og ny forskning fra Funksjonellmedisin

Stress forverrer angst og depresjon og spiller en rolle i tilstander som hjerte- og karsykdommer, autoimmune lidelser, irritabel tarm-syndrom, hodepine og kroniske smerter, ifølge forsker Michelle Dossett, MD, Ph.D., ved UC Davis Health.

“Ved å redusere kroppens stressrespons, kan Mind-body tiltak være et kraftig supplement til medisinen ved å bidra til å redusere pasienters symptomer og forbedre deres livskvalitet,”

Michelle Dossett, MD, Ph.D., ved UC Davis Health.

Tidlig forskning på fordelene ved mind-body metoder stammer mer enn 40 år tilbake i tid, da Herbert Benson, MD, ble en av de første vestlige legene som brakte åndelighet inn i medisinen og han er siden mest kjent for sitt arbeid med avslapningsresponser.

“Relaxation Response” er en medfødt, anti-stress ressurs som visker ut skillet mellom sinn og kropp, vitenskap og spiritualitet…”

Herbert Benson, MD

Det er nå stadig mer utbredt at pasienter lærer teknikker for å forbedre sin egen helse gjennom mind-body medisin, ernæring og trening.

“…stressrelaterte ikke-smittsomme sykdommer, kroniske smerter og psykososialt stress har blitt en epidemi som vårt farmasøytiske arsenal er dårlig utstyrt til å håndtere og de medisinske kostnadene fortsetter å øke. Mind-body-behandlinger kan være et nyttig supplement til å håndtere kroniske smerter og andre stressrelaterte ikke-smittsomme sykdommer ved å fremme helbredelse gjennom egenpleie.”

Herbert Benson, MD, Massachusetts General Hospital (MGH).

Skeptiske pasienter.

Artikkelen tar også for seg skeptiske pasienters forutinntatte forestillinger om mind-body medisin. Forskerne mener disse utfordringene ytterligere forsterker behovet for fortsatt forskning og investeringer i utvikling og implementering av persontilpassede tiltak for å maksimere deres folkehelsepotensiale.

Forskerne bemerker også at mind-body øvelser kan være nyttig for å redusere stress relatert til COVID-19-epidemien.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.