Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
En ny studie finner helt spesifikke tarmbakterier som potensielt kan føre til bedre hukommelse. - Funksjonellmedisin
inner-banner

En ny studie finner helt spesifikke tarmbakterier som potensielt kan føre til bedre hukommelse.

Mens det tidligere er funnet interessante koblinger mellom tarmenes mikrobiom og hjernen, har nå et team forskere fra U.S. Department of Energy funnet nye konkrete forbindelser mellom tarmen og hjernen.

I Funksjonellmedisin integrerer vi ny kunnskap og forskning raskt. Vi er nysgjerrige og holder oss løpende oppdatert på all ny og relevant kunnskap, og endrer oss og vår forståelse kontinuerlig. Ny forskning som er interessant videreformidler vi på våre nettsider. Men selv om den nye kunnskapen er interessant – så betyr ikke det nødvendigvis at den integreres i våre programmer.

Teamet identifiserte laktat, et molekyl produsert av tarmmikrober, som en nøkkelfaktor. Studien ble publisert i tidsskriftet BMC Microbiome.

“Studien vår viser at mikrobiomet kan samarbeide med genetikk for å påvirke hukommelsen,”

Janet Jansson, mikrobiell økolog ved Pacific Northwest National Laboratory.

Forskere vet at mus som blir matet med mikrober som er gunstig for helsa, kalt probiotika, opplever mang gunstige effekter. De vet også at mikrober produserer molekyler som beveger seg gjennom blodet og fungerer som kjemiske budbringere som påvirker andre deler av kroppen, inkludert hjernen. Imidlertid har de foreløpig ikke forstått hvilke spesifikke mikroorganismer og mikrobielle molekylære budbringere som kan påvirke hukommelsen, før nå.

“Utfordringen er at musenes unike genetiske uttrykk og miljøfaktorer også påvirker hukommelsen og mikrobiomet,”

Antoine Snijders, Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)

Og videre sa han;

“For å vite om et mikrobielt molekyl påvirker hukommelsen, trengte vi å forstå samspillet mellom genetikk og mikrobiomet.”

Antoine Snijders, ved Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)

Mikrobiomets innvirkning på hukommelsen er et veldig aktivt forskningsområde nå, la han til, med mer enn 100 artikler publisert de siste fem årene om koblinger mellom vanlig probiotika og hukommelse.

Genetikk påvirker hukommelse og tarmmikrobiomet

Før de kunne begynne å jakte på molekyler som kan være involvert i forbedring av hukommelsen, så måtte Jansson, Snijders og deres kolleger å bestemme hvordan genetikk påvirker hukommelsen.

Forskerne avlet frem 29 forskjellige stammer av mus for å etterligne det genetiske og fysiske mangfoldet i en menneskelig befolkning. Den inkluderer mus i forskjellige størrelser, pelsfarger og disposisjon (f.eks. tynn eller fet).

Først ga teamet hver musestamme en hukommelsestest. Deretter screenet de for genetiske variasjoner og korrelerte disse variasjonene med hukommelseresultatene. De fant to sett med gener assosiert med hukommelse. Det ene var et sett med gener som hittil har vært ukjent for å påvirke hukommelse, mens det andre settet av gener allerede var kjent.

Deretter analyserte forskerne tarmmikrobiomet. De identifiserte fire stammer av mikrober som var assosiert med forbedret hukommelse. Den vanligste av disse var en art av Lactobacillus, nærmere bestemt Lactobacillus Reuteri.

For å teste denne assosiasjonen matet forskerne L. reuteri til bakteriefrie mus uten tarmmikrober og testet deretter musenes hukommelse. De så en betydelig forbedring i forhold til bakteriefrie mus som ikke ble matet med mikrober. De fant også den samme forbedringen da de matet bakteriefrie mus en annen Lactobacillus-art.

Forskerne fant at flere Lactobacillus arter, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus brevi og Lactobacillus plantarum individuelt resulterte i betydelig forbedret hukommelse.

“Mens det tidligere har blitt rapportert om en kobling mellom Lactobacillus og hukommelse, fant vi det også uavhengig av kartlagte gener,”

Antoine Snijders, ved Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)

“Disse resultatene antyder at genetisk variasjon i stor grad styrer hukommelsen, men sammen med forskjeller i sammensetningen av tarmens mikrobiom.”

Antoine Snijders, ved Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab)

Kosthold og probiotika kan forbedre hukommelsen

Til slutt ønsket forskerne å identifisere hvilke mikrobrelaterte molekyler som kan være involvert i forbedring av hukommelse. De analyserte avføring-, blod- og hjernevev fra bakteriefrie mus som hver ble matet med en spesifikk art av Lactobacillus. Laktat var et av de vanligste metabolske molekylære biproduktene; som også er et molekyl som alle Lactobacillus-stammer produserer.

Teamet ga deretter laktat til mus som tidligere ble identifisert å ha dårlig hukommelse, og la merke til at hukommelsen forbedret seg. Mus som fikk laktat- eller Lactobacillus-mikrober hadde også økte nivåer av gamma-aminobutyric acid (GABA), en molekylær budbringer knyttet til minnedannelse i hjernen.

For å se om den samme molekylære mekanismen kan gjelde også hos mennesker, tok forskerne kontakt med Paul Wilmes ved Universitetet i Luxembourg, som utviklet en liten chip som etterligner mikrober som interagerer med menneskelig tarmvev. Da Wilmes og kollegene testet L. reuteri i denne brikken, så de at laktat produsert av mikroberne kom seg gjennom menneskets tarmvev, noe som indikerer at det kan komme inn i blodomløpet og potensielt komme seg til hjernen.

“Denne forskningen styrker ideen om at kosthold, genetikk og atferd – som hukommelse – er koblet sammen…”

Janet Jansson, mikrobiell økolog ved Pacific Northwest National Laboratory.

Forskerne konkluderer med at et potensielt resultat av denne forskningen er bruk av probiotiske Lactobacillus-stammer for å fremme hukommelse gjennom deres produksjon av laktat og gjennom deres promotering av GABA-akkumulering i hippocampus. I tillegg antyder funnene at de metabolske mekanismene som ligger til grunn for den forbedrede hukommelsesresponsen fra Lactobacillus i kostholdet, i det minste delvis kan skyldes produksjonen av laktat i tykktarmen som transporteres gjennom blodet til hjernen.

Snijders avslutter med at det kan være mulig en dag å bruke probiotika for å forbedre hukommelsen for ulike deler av populasjonen, for eksempel mennesker med lærevansker og nevrodegenerative lidelser.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg til deres tjenester – med fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv.  

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.