fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

For mye salt kan svekke immunforsvaret.

Studie viser at et kosthold med mye salt svekker det antibakterielle immunforsvaret.

Et kosthold med mye salt er ikke bare dårlig for blodtrykket, men også for immunforsvaret. Dette er konklusjonen fra en ny studie ledet av Universitetssykehuset i Bonn. Mus som fikk mat med høyt saltinnhold fikk mye mer alvorlige bakterielle infeksjoner. Mennesker som konsumerte ytterligere seks gram salt per dag, viste også tegn på immunsvikt. Denne mengden tilsvarer saltinnholdet i to måltider med ferdigmat. Resultatene er publisert i Science Translational Medicine.

Fem gram per dag. Det er den maksimale mengden salt som voksne bør konsumere i henhold til anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Det tilsvarer omtrent en teskje. I virkeligheten overskrider imidlertid mange tyskere denne grensen betraktelig: Tall fra Robert Koch-instituttet antyder at menn gjennomsnittlig konsumerer ti gram mens kvinner konsumerer mer enn åtte gram per dag.

Dette betyr at vi strekker oss til saltbøssa mye mer enn det som er bra for oss. Faktisk så øker natriumklorid, som er det kjemiske navnet, blodtrykket og øker dermed risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Men ikke bare det:

«Vi har nå klart å bevise at overdrevent saltinntak også svekker en viktig del av immunforsvaret betydelig,»

professor Dr. Christian Kurts fra Institute of Experimental Immunology ved University of Bonn.

Uventet funn.

Dette funnet var uventet, ettersom noen studier peker i motsatt retning. For eksempel leges infeksjoner med visse hudparasitter hos forsøksdyr betydelig raskere hvis disse inntar salt: Makrofagene, som er immunceller som angriper, spiser og fordøyer parasitter, er spesielt aktive sammen med salt.

Mange leger konkluderte fra denne observasjonen med at natriumklorid har en generelt immunstyrkende effekt.

Huden fungerer som et saltreservoar

«Resultatene våre viser at denne generaliseringen ikke er riktig»

Katarzyna Jobin, University of Würzburg.

Det er to grunner til at denne generaliseringen ikke er riktig:

For det første så holder kroppen saltkonsentrasjonen i blodet og i de forskjellige organene stort sett konstant. Ellers ville viktige biologiske prosesser bli svekket. Det eneste viktige unntaket er huden: Den fungerer som et saltbeholder i kroppen. Dette er grunnen til at tilleggsinntak av natriumklorid fungerer bra for noen hudsykdommer.

For det andre så er det også andre deler av kroppen som ikke blir utsatt for det ekstra saltet som konsumeres med mat. I stedet blir den filtrert ut av nyrene og skilles ut i urinen. Og det er her den andre mekanismen kommer inn: Nyrene har en natriumkloridsensor som aktiverer saltutskillelsesfunksjonen. Som en uønsket bivirkning fører denne sensoren også til at det samles såkalte glukokortikoider i kroppen. Og disse igjen hemmer funksjonen til granulocytter, den vanligste typen immuncelle i blodet.

Granulocytter, som makrofager, er renseceller. Makrofager angriper ikke parasitter, men først og fremst bakterier. Hvis de ikke angriper bakteriene i tilstrekkelig grad, utvikler infeksjoner seg til å bli mye mer alvorlig.

«Vi var i stand til å vise dette hos mus med en listeriainfeksjon. Vi hadde tidligere satt noen av dem på kosthold med høyt innhold salt. I milten og leveren til disse dyrene telte vi 100 til 1000 ganger antallet sykdomsfremkallende patogener (potensielt sykdomsfremkallende mikrober).»

Katarzyna Jobin, University of Würzburg.

Listeria er bakterier som for eksempel kan finnes i forurenset mat og kan forårsake feber, oppkast og blodforgiftning. Urinveisinfeksjoner leget seg også mye saktere hos laboratoriemus matet med kosthold med mye salt.

Natriumklorid ser også ut til å ha en negativ effekt på det menneskelige immunforsvaret;

«Vi undersøkte mennesker som konsumerte seks gram salt i tillegg til det daglige inntaket. Dette er omtrent mengden som er i to fastfood-måltider, dvs. to burgere og to porsjoner pommes frites.»

professor Dr. Christian Kurts fra Institute of Experimental Immunology ved University of Bonn.

Etter en uke tok forskerne blodprøve fra forsøkspersonene og undersøkte granulocytter. Immuncellene taklet mye dårligere bakterielle infeksjoner etter at testpersonene hadde begynt å spise mer salt.

Hos menneskene resulterte det høye saltinntaket i økt glukokortikoidnivået, som kan hemme immunforsvaret: Det mest kjente glukokortikoidkortisonet brukes tradisjonelt for å dempe betennelse.

«Bare gjennom undersøkelser av en hel organisme klarte vi å avdekke de komplekse kontrollkretsene som fører fra saltinntak til immunsvikt. Arbeidet vårt illustrerer derfor også begrensningene i eksperimenter med cellekulturer. «

professor Dr. Christian Kurts fra Institute of Experimental Immunology ved University of Bonn.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.