inner-banner

Johns Hopkins-forskere mener miljøet ødelegger immunforsvaret.

Professor mener det å ikke ta miljøfaktorers påvirkning på immunforsvaret alvorlig – er en egoistisk posisjon.

En rekke sentrale forskere ved det verdensledende universitetssykehuset Johns Hopkins bidrar i boken The Autoimmune Epidemic med uttalelser og advarsler om epidemien av autoimmune sykdommer. Johns Hopkins Hopkins ble nylig kåret til det beste “Public Health” sykehuset i USA.

Vi kan i boken lese;

Det er nesten universell enighet mellom forskere og leger om at miljøgiftene og kjemikaliene som vi i økende grad blir utsatt for, forstyrrer immunsystemets evne til å skille seg selv fra ikke-seg selv.

Douglas Kerr, M.D. Ph.D. professor i nevrologi ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore Maryland.

Noel Rose, professor i molekylær mikrobiologi og immunologi ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and of pathology ved universitetets School of Medicine, er kjent for sine banebrytende studier på autoimmun tyreoiditt på 1950-tallet som innledet den moderne epoken av forskning på autoimmun sykdom. Han er den første direktøren for Johns Hopkins Autoimmune Disease Research Center, og mottok i 2009 det polske vitenskapsakademiets Nicolaus Copernicus-medalje, akademiets høyeste æresbevisning. Han kalles gjerne autoimmune sykdommers far – eller sønn som han kaller seg selv. Professor Rose uttaler i boken;

Vi har ingen andre forklaringer på hvorfor det skal være en økning i autoimmune sykdommer – bortsett fra de tingene vi er utsatt for i miljøet.

Noel Rose, professor i molekylær mikrobiologi og immunologi ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and of pathology ved universitetets School of Medicine

Professor Ahmet Hoke, MD, PhD, Director, Neuromuskular Division, John Hopkins Medical Institutions sier;

“Det tar menneskekroppen tusenvis av år å tilpasse seg nye miljøgifter – men i løpet av bare 100 år har vi dumpet så mange giftige stoffer i miljøet vårt at immunforsvaret vårt blir bedt om å skille mellom vår egen kropp og ugjenkjennelige inntrengere direkte. Noe som gjør at kroppen vår nå i større grad kan gjøre en feil enn for eksempel for hundre år siden. Det er bare det at det er så mange flere muligheter til å gjøre feil ”.

Professor Ahmet Hoke, MD, PhD, Director, Neuromuskular Division, John Hopkins Medical Institution.

Vi har alle et ansvar – for oss selv og samfunnet.

Forordet i boken er skrevet av Douglas Kerr, M.D. Ph.D. som ved tidspunktet for utgivelsen av boka var professor i nevrologi ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore Maryland.

Professor Kerr kommer med en kraftig advarsel – men gir også håp om mulige løsninger. Her er et utdrag av hva han skriver;

Autoimmune sykdommer har ikke alltid vært så vanlig. Utbredelsen av autoimmune sykdommer som systemisk lupus eller lupus, multippel sklerose og diabetes type 1 øker. I noen tilfeller er autoimmune sykdommer tre ganger mer vanlige nå enn for noen tiår siden. Disse endringene skyldes ikke økt anerkjennelse av disse lidelsene eller endrede diagnostiske kriterier. Snarere er det at flere får autoimmune lidelser enn noen gang før.

Noe i miljøet vårt skaper denne krisen.

Immunsystemet i kroppene våre har en utrolig komplisert oppgave: å gjenkjenne og ignorere alle celler og vev i kroppen vår – men samtidig angripe alle “inntrengere”, fremmede celler, virus, bakterier eller sopp. Men denne nøye koreograferte dansen mellom immunsystemet og vevene det er designet for å beskytte, går veldig galt ved autoimmune sykdommer. Ved slike sykdommer feiltolker immunsystemet venn for fiende og begynner å angripe selve vevet det ble designet for å beskytte.

Soldatene som vokter slottet snur og angriper det.

Douglas Kerr, M.D. Ph.D. professor i nevrologi ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore Maryland.

Men hva får autoimmunitet til å oppstå? Gjennom menneskets historie har vår eksponering for mange forskjellige smittsomme mikrober utløst et evolusjonært våpenkappløp. Immunsystemet vårt har utviklet stadig mer sofistikerte mottiltak og gjennkjennelsessystemer for å bekjempe det økende mangfoldet av smittsomme mikrober vi kommer i kontakt med.

Men denne økende sofistikasjonen kommer med en kostnad: en økt sjanse for at systemet går i stykker. Vi har utviklet oss helt til kanten av immunsystemets kapasitet.

Nå, de siste 40 årene, har noe presset systemet over utfor stupet. Noe fører til at immunforsvaret i økende grad gjør feil der grensen blir uskarp, immunsystemet angriper kroppen og autoimmun sykdom oppstår. Trolig kommer mye av grunnen til denne ofte katastrofale feilen i immunsystemet fra de utallige miljøgiftene vi for øyeblikket er utsatt for – giftstoffer som forstyrrer måten immunsystemet kommuniserer med resten av kroppen.

Hvorfor øker forekomsten av autoimmunitet med alarmerende hastighet?

Det er nesten universell enighet mellom forskere og leger om at miljøgiftene og kjemikaliene som vi i økende grad blir utsatt for, forstyrrer immunsystemets evne til å skille seg selv fra ikke-seg selv.

Mesteparten av risikoen for autoimmunitet kommer fra miljøeksponeringer snarere enn fra genetisk følsomhet.

Så har disse miljøeksponeringene endret seg over tid? Svaret er helt klart ja. Et eksempel på dette kommer fra en studie fra 2003 der blod- og urinprøver fra amerikanere ble testet for 210 stoffer, inkludert industrielle stoffer, miljøgifter, PCB, insektmidler, dioksiner, kvikksølv, kadmium og benzen. De frivillige var ikke i risikogruppen men hadde påviselige nivåer av 91 av disse. Dette er med andre ord vanlige mennesker med vanlige liv som har mange giftstoffer i kroppen fra vanlig eksponering. I en studie fra 2005 fant forskere 287 industrikjemikalier, inkludert sprøytemidler, ftalater, dioksiner, flammehemmere og nedbrytningskjemikalier fra teflon, i blodet til ti nyfødte spedbarn fra hele landet – overført til spedbarna fra sine mødre gjennom eksponering før og under graviditet.

Er det tydelig at økt eksponering av miljøgifter forårsaker økning i autoimmunitet? Mye bevis viser nå at juryen har avsagt dommen – “skyldig.”

Er disse dataene absolutt definitive? Mye mer forskning må må til på dette området – i form av både epidemiologiske og dyreforsøk. I mellomtiden økes vanskelighetsgraden med å finne den skyldige/det endelige beviset på årsakssammenheng eksponentielt med antall kjemikalier som vi er utsatt for. Må vi gi dyrene de 287 forbindelsene som er funnet i foster-undersøkelsen som er nevnt ovenfor for å undersøke deres kombinatoriske effekt på immunsystemet? Ikke bare er slik forskning upraktisk, det er uetisk, og antagelig vil de fortsatt ikke bli sett på av noen som definitive.

Skremselspropaganda?

Professor Kerr mener noen fortsatt vil mene man trenger mer bevis for å konkludere med denne linken – og til dem sier han;.

Jeg mistenker at det kan være de samme menneskene som tror at den ubestridelige oppvarmingen av planeten vår ganske enkelt er en geologisk syklus som ikke har noe med menneskelig aktivitet å gjøre. Men å innta denne posisjonen – at miljøeksponering ikke påvirker kroppens helse eller at vi ikke får vår planet til å bli varmere – er farlig. Å ikke bruke muligheten til å endre er ikke bare å benekte bevis og misbruke muligheten til å snu disse trendene, men også til syvende og sist en egoistisk posisjon. Hva med barna våre og barna deres? Hvis vi har muligheten til å gi en sunnere fremtid for dem, men ikke klarer å handle enten på grunn av likegyldighet eller fornektelse, hva vil i morgendagen medføre for dem?

Forskning kommer ikke til å finne en årsak.

Vi må erkjenne hvor eksplosiv den autoimmune epidemien er. Og vi må ta skritt for å bekjempe den. Fremtidig forskning vil sannsynligvis ikke definere en enkelt årsak til autoimmunitet, men ganske mange varierte triggere som inkluderer miljøeksponeringer og smittsomme mikrober som interagerer på komplekse måter med individets immunsystem.

Hvis vi ikke handler nå, vil det være for sent.

Douglas Kerr, M.D. Ph.D. professor i nevrologi ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore Maryland.

Du vil etter å ha lest denne boka ikke tvile på sannheten i konklusjonene: ganske enkelt, det er ingen tvil om at autoimmune sykdommer er på vei oppover og vår økende miljøeksponering for giftstoffer og kjemikalier gir denne økningen. Forskningen er god. Konklusjonene er klare.

Personlig ansvar og samfunnsendring.

Endringen må ta form av personlig ansvar og samfunnsendring.

Douglas Kerr, M.D. Ph.D. professor i nevrologi ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore Maryland.

Kerr avslutter med at denne boken vil inspirere deg til å ønske å gjøre noe for å beskytte deg selv og dine kjære; å gjøre det du kan for å gjenopprette en sunn balanse mellom miljøet og kroppene våre. Hva det er er avhengig av individet. På et individnivå passer ingen anbefaling til alle individer, og i hvilken grad en person endrer omgivelsene vil avhenge av nivåene av eksponeringer og hans eller hennes disponering for autoimmunitet. The Autoimmune Epidemic konkluderer med en logisk og styrkende løsning for å beskytte deg selv og din familie, og på denne måten starte prosessen med å rydde opp i miljøet for å hjelpe til med å gjenopprette et balansert immunforsvar i kroppene våre.

Miljøfaktorer som vi mennesker selv kan påvirke et blomstrende forskningsfelt.

Nylig var det et stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer mennesker selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, søvn, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

“Den beste måten å bekjempe økningen i autoimmune og kroniske sykdommer er å gjøre undersøkelser for å forstå de genetiske og miljømessige risikofaktorene, slik at de som risikerer å utvikle sykdom etter miljøeksponeringer kan være i stand til å minimere eksponeringene og forhindre utviklingen av autoimmun sykdom. “ 

Dr. Frederick Miller, National Institute of Environmental Health Sciences i US

Les også vår omfattende forskningsbaserte artikkelen om hvordan miljøet vårt påvirker helsa vår: Det som skjer med verden skjer også med oss.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.