fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Biodiversitet i urbane grønne områder styrker menneskets immunsystem.

Re-vegetasjon av urbane grønne områder gjenoppretter mikrobelivet i jorda – med store implikasjoner for menneskers helse og urbant design.

Et forskerteam ledet av University of Adelaide har funnet at re-vegetasjon av grønne områder i byene kan forbedre mangfoldet i jord-mikrobiota mot en mer naturlig, biologisk mangfoldig tilstand – som har blitt knyttet til helsemessige fordeler.

I studien, publisert i tidsskriftet Restoration Ecology, sammenlignet forskere sammensetningen av en rekke urbane vegetasjonsområder for vegetasjon med forskjellige nivåer av vegetasjonsmangfold, inkludert plener, ubrukte tomter, parkområder, re-vegeterte skoger og resterende skogsområder i City of Playford Council -området i Sør-Australia.

Formålet med forskningen var å forstå om det er mulig å gjenopprette mikrobiomet i urbane grønne områder, en prosess kjent som mikrobiom- ombygging. Det antas at denne prosessen kan utsette oss mennesker for en større variasjon og mengde mikrobiota (organismer som lever i et spesifikt miljø) og gi en form for opplæring og regulering av immunsystemet.

Hovedforfatter av studien, Jacob Mills fra University of Adelaides, sier at historisk så bodde mennesker i mer landlige og ville landskap, og barn tilbrakte mer av barndommen utendørs, noe som tillot eksponering for flere mikrober.

«Urbanisering har endret barndommen våre radikalt. Mer tid brukt innendørs, dietter av dårlig kvalitet og mindre eksponering for ville miljøer har ført til betydelig økning av ikke-smittsomme sykdommer som f.eks luftveisplager,».

Jacob Mills fra University of Adelaides

Mills sier videre;

«Eksponering for naturlige miljøer med biologisk mangfold gir økologiske fordeler – grønne områder med en høyere økosystemfunksjon gir barna større eksponering når de plukker opp ting fra jorda. Det er for eksempel mikrobielle forbindelser i jorda som reduserer stress og angst.

Jacob Mills fra University of Adelaides

«Jo større mangfold – jo friskere»

«Enkelt sagt, jo større mangfold i mikrobiotaen som barn blir utsatt for – jo sunnere vil de bli,»

Jacob Mills fra University of Adelaides

Forskerne fant at de gjenværende skogsområdene som ble undersøkt, besto av flere innfødte plantearter enn andre grønne områder som plener og tomme urbane partier, og hadde større mangfold av mikrobiota.

Videre liknet mikrobiotaen i re-vegeterte urbane grønne områder de som finnes i gamle skogsområder, men skilte seg dramatisk fra plener og ledige urbane tomtearealer, som hadde langt lavere mikrobiota-diversitet.

«Dette indikerer at det re-vegeterte skogmikrobiomet hadde kommet seg på god vei tilbake til sin tidligere mer naturlige biologiske mangfoldstilstand,».

Jacob Mills fra University of Adelaides

lite mikrobielt mangfold – gunstig for skadelige mikrober.

«Rikdom av plantearter, jordens pH og elektrisk ledningsevne var de viktigste variablene for mikrobielle samfunn i vår studie, jo mer biologisk mangfold jorda var jo bedre er økosystemets funksjon. Urbane områder med lite mikrobielt mangfold har en tendens til å være mer gunstig for patogener og skadedyr , også kjent som mikrobielt ‘ugress.’ «

Jacob Mills fra University of Adelaides

Men Jacob sier at den negative utviklingen snus;

«Å øke mangfoldet av plantearter er viktig for strukturen i mikrobielle samfunn og øker økosystemfunksjonen,» .

Jacob Mills fra University of Adelaides

Konsekvenser for byutformingen

Jacob sier at funnene av studien har konsekvenser for byutforming og landskapsarkitektur.

«Studien vår gir grunnlag for byplanleggere og designere å ta med miljømikrobiomet og tilgang til forskjellige grønne områder, i sine designprinsipper når de utvikler og forynger byområder.»

Jacob Mills fra University of Adelaides

Store mulige helsegevinster

«Større biologisk mangfold gir potensial til å redusere ikke-smittsomme sykdommer gjennom forbedret trening av immunforsvaret vårt for å bekjempe sykdom.»

Jacob Mills fra University of Adelaides

Mulig helseforbedrende tiltak for store deler av befolkningen;

«Det kan implementeres som et potensielt forebyggende helsetiltak, spesielt gunstig for lavere sosioøkonomiske områder, og kan redusere belastningen på helsesystemene våre.»

Jacob Mills fra University of Adelaides

Studien antas å gi det første klare beviset for at re-vegetering kan forbedre mikrobiota-mangfoldet i urbane plantevekster mot en mer naturlig, biologisk mangfoldstilstand ved å skape mer ville habitatforhold. Som igjen kan påvirke helsa til store deler av befolkningen.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke mikrobiomet i mennesker og helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford Medicine publiserte nylig en studie i Science hvor han og hans team beskriver hvordan den «vestlige industrialiserte» livsstilen fører til en kraftig økning i immunologiske og kroniske sykdommer. 

Sonnenburg mener maten vi spiser er en potensiell svært kraftfull intervensjon ved mange helsetilstander. I videoen snakker han om hvorfor dette i overraskende liten grad blir brukt som tiltak av helsevesen i den vestlige verden. Les hele artikkelen om funnene til Stanford og Sonnenburg her.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.