inner-banner

Harvard professor: Hvordan livsstil gjør menneskene kronisk syke.

Han sier menneskene endrer miljøet altfor fort til at man kan tilpasse seg det som art, og prisen er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Fassano forteller om den vestlige livsstilen som har ført til epidemien av kroniske inflammatoriske sykdommer de siste tiårene, som ulike betennelsessykdommer, allergier og autoimmune sykdommer. Han sier utviklingen har foregått i alt for kort tid til at det kan være endringer i genene som er årsaken til dette.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Som en del av denne epidemien snakker Fassano blant annet om en kraftig økning av potensielt dødelige allergier blandt barn og ikke minst den dramatiske økningen av barn med autisme.

Om en generasjon kan 1 av 4 gutter være autistiske..

Alessio Fasano, Professor Harvard University.
Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Infeksjonssykdommer byttet ut med inflammatoriske sykdommer.

Fassano peker på at de den samme perioden som infeksjonssykdommer nesten har blitt utryddet i den vestlige verden, så har økningen av kroniske sykdommer vært dramatisk.

Vi dør i dag ikke plutselig av infeksjonssykdommer men vi dør heller sakte av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Det er ikke skjebnen som bestemmer om du skal bli syk.

Fassano mener at epidemien av kroniske sykdommer ikke rammer blindt og at det ikke bare er skjebnen og genene som avgjør hvem som blir syke. Han sier at genene selvsagt spiller inn – men det er livsstilen vår og interaksjonen med miljøet som gjør oss syke.

Han sier nå at vitenskapen har kommet så langt at man begynner å få et godt bilde av årsaksammenhengene, og han er svært positiv til at det fremover vil være mulige å stoppe eller reversere disse tilstandene.

Lekk tarm avgjørende

Fassano går grundig til verks og forteller om hvordan en lekk tarm er avgjørende for å utvikle autoimmun sykdom og andre inflammatoriske tilstander.

Så lekk tarm, ulike miljøfaktorer og genetisk disponering er de tre faktorene han peker på som samspiller for utvikling av disse tilstandene. Og lekk tarm og livsstil og miljøfaktorer er det tort potensial for å påvirke og behandle.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Tarmen og betennelser

Fassano sier i sitt foredrag at forskerne de senere årene har blitt sjokkert av hvordan sammensettingen av mikrober i tarmen kan påvirke organer og steder i kroppen langt fra tarmen. Hjernen, leddene, hjertet osv.

Han peker også på den økende forståelsen av hvordan tarmmikrobiomet har en sentral rolle i autisme.

I den omfattende gjennomgangen går Fassano grundig til verks og forklarer:

  • lekk tarm.
  • Mikrobiomet og hvordan maten påvirker.
  • Viktigheten av de første 1000 dagene av livet for helsa vår resten av livet.
  • og mye annet…

Se videoen her:

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.