fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan mat kan trigge autoimmune sykdommer.

Professor Vojdani viser hvordan vanlige matvarer kan være en sentral brikke i det store nettverket av miljøfaktorer som kan trigge autoimmun sykdom.

Aristo Vojdani, PhD, MSc, CLS er en av verdens fremste eksperter på hvordan livsstil- og miljøfaktorer kan trigge komplekse helsetilstander. Han har nylig publisert ny kunnskap som kaster nytt lys over hvordan en miljøfaktor, maten vi spiser, potensielt kan bidra til autoimmun sykdom.

Det er vist at miljøfaktorer som infeksjoner, kjemikalier og kosthold spiller en viktig rolle ved autoimmune sykdommer. Imidlertid har mat fått relativt lite oppmerksomhet som faktorer som kanskje i størst grad påvirker disse plagene.

Vojdani har nylig gått gjennom den gjeldene kunnskapen knyttet til forskjellige mekanismer og assosiasjoner mellom matproteiner/peptider og autoimmune lidelser. Han forklarer at immunaktiviteten øker når man begynner å utvikle antistoff og immunologiske reaksjoner mot matvarer og videre kan dette gi autoimmune reaksjoner når matmolekylene ligner på menneskenes eget vev. Det oppstår derfor en kryssreaksjon hvor immunsystemet feiltolker matvarer som en fiende og videre feiltolker matvaren og kroppens eget vev.

Sårbar balanse.

Han skriver at fordi vi er det mikrobiomet vårt spiser, så kan maten endre tarmen, og giftstoffer kan bryte ned tarmbarrieren og trenge inn i forskjellige organer der de kan sette i gang autoimmun respons. Og motsatt kan også mat og tilskudd bidra til å opprettholde toleranse for mat og et balansert mikrobiom. Vojdani sier videre forskning kan bidra til kunnskap om hvordan riktig kosthold kan forebygge autoimmune sykdommer.

Slimhinnenes immunsystem er i stand til å skille mellom skadelige stoffer (antigener) og ufarlige eller gunstige stoffer gjennom induksjon av immunologisk ignoranse, også kjent som oral toleranse. Dermed tillates gunstig proteiner i maten tilgang til den metabolske prosessen, og skadelige stoffer blir identifisert, noe som fremkaller en defensiv respons.

På denne måten kan forstyrrelser eller funksjonsfeil i denne sårbare balansen føre til feilidentifikasjon av i utgangspunktet ufarlig mat eller til og med vevsantigener (menneskets eget vev), noe som kan føre til skadelige immunresponser. Faktisk har fremskritt innen slimhinne immunologi vært avgjørende for å forstå forholdet mellom kosthold og utvikling av mat-immunreaktivitet og autoimmunitet.

Gener og miljø

Autoimmunitet oppstår når immunsystemet reagerer mot vertens egne vevsantigener. Gjeldene kunnskap tyder på at autoimmune lidelser involverer en kombinasjon av gener (30%) og miljø (70%).

I studier av kosthold som trigger er det den senere tiden i følge Vojdani gjort betydelig fremgang om forståelsen av at likheter mellom mat-proteiner og kroppens eget vev kan være involvert i induksjon av autoimmune sykdommer.

Den delen av stoffet eller det såkalte antigenet som blir gjenkjent av immunsystemet kalles epitopen. Oppdagelsen av at en vanlig epitop er i stand til å provosere immunrespons hos pasienter med forskjellige autoimmune lidelser og matreaktiviteter, øker muligheten for koblinger mellom matantigener eller kostholdskomponenter, permeabiliteten til tarmslimhinnen (f.eks lekk tarm) og systemisk immunrespons.

Melk og gluten

I tillegg til hveteproteiner og peptider øker fokuset også på at melk, som lenge har vært ansett for å være en universell sunn drikke, faktisk har viktige allergifremkallende proteiner. Melkekomponenter som kasein (melkeprotein) har blitt assosiert med autoimmune sykdommer som spenner fra cøliaki til lupus og multippel sklerose (MS).

Professor Vojani sier at det at antimelk-antistoffer i kroppen reagerer på så mange tidligere ukjente vevsantigener (kroppens eget vev) indikerer at melkeproteiner spiller en bredere rolle i autoimmune sykdommer, som for eksempel Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, tyreoiditt og lever-autoimmunitet. Han mener dette bør ha økt fokus fremover.

Vojdani ser også på interaksjonen mellom lektiner i kostholdet og autoimmun sykdom, og mener dette også lektiner potensielt kan bidra til tilstandene.

Han skriver videre at påvisning av IgG-antistoffer mot seks vanlige matvarer (som melk, gluten, soya, egg og lektiner) i omtrent 11–15% av blodgiverne i en studie, indikerer at dette bør være et mer sentralt mål i tilnærming ved autoimmun sykdom.

Vojdani skriver at IgG-antistoff er involvert i autoimmun reaktivitet, og kan spille en rolle i noen autoimmune sykdommer.

Dette forholdet og interaksjonen mellom kosthold og autoimmune lidelser er også undersøkt i en studie fra 2019 som fødte et navn for dette spennende og ekstremt viktige nye feltet: immunodietica.

Reaksjon av antivete-antistoff med forskjellige vevsantigener

Derfor kan unngåelse av de spesifikke matvarene som inneholder autoimmune peptidepitoper forbedre de pågående symptomene ved den aktuelle sykdommen.

Han konkluderer at epidemiologiske studier viser assosiasjoner mellom konsistent forbruk av visse matvarer og forekomsten og alvorlighetsgraden av forskjellige autoimmune lidelser er tydelige.

Dr. Vojdanis forskning har resultert i utvikling av mer enn 300 antistofftester for påvisning av mange autoimmune tilstander og andre sykdommer. Han har femten amerikanske patenter for laboratorietester av immunforstyrrelser assosiert med hjernen og tarmen og har publisert mer enn 160 artikler i magasiner og vitenskapelige tidsskrifter. Han har nettopp gitt ut boken «Neuroimmunity and the Brain-Gut Connection». Han er også administrerende direktør og teknisk direktør for Immunosciences Lab i Los Angeles og er også Chief Scientific Advisor for Cyrex Labs i Phoenix. Dr. Vojdani sitter i redaksjonen for fem vitenskapelige tidsskrifter. Gjennom årene har han mottatt Herbert J. Rinkel-prisen, Linus Pauling, PhD-prisen og F. R. Carrick Research Institute’s Lifetime Achievement Award.

Harvard Professor sier menneskene endrer miljøet altfor fort til at man kan tilpasse seg det som art, og prisen er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Fassano forteller om den vestlige livsstilen som har ført til epidemien av kroniske inflammatoriske sykdommer de siste tiårene, som ulike betennelsessykdommer, allergier og autoimmune sykdommer. Han sier utviklingen har foregått i alt for kort tid til at det kan være endringer i genene som er årsaken til dette. 

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University. 

Som en del av denne epidemien snakker Fassano blant annet om en kraftig økning av potensielt dødelige allergier blandt barn og ikke minst den dramatiske økningen av barn med autisme. 

Om en generasjon kan 1 av 4 gutter være autistiske..

Alessio Fasano, Professor Harvard University. 

Fassano mener at epidemien av kroniske sykdommer ikke rammer blindt og at det bare er skjebnen og genene som avgjør hvem som blir syke. Han sier at genene selvsagt spiller inn – men det er livsstilen vår og interaksjonen med miljøet som gjør oss syke. 

Han sier nå at vitenskapen har kommet så langt at man begynner å få et godt bilde av årsaksammenhengene, og han er svært positiv til at det fremover vil være mulige å stoppe eller reversere disse tilstandene.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man i Helseforbedringsprogrammet om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

Hvorfor et omfattende program?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at dette potensielt kan være mulig med et lengre og tett samarbeid hvor kunden selv deltar aktivt og hvor leger, terapeuter og andre ressurspersoner bidrar som veiledere og inspiratorer.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford University.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.