fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Mikrobiomet styrer immunforsvarets tilstand

Forskerteam viser hvordan mikrobiomet hjelper til med å sette immunforsvaret i stand til å beskytte mot patogener – og samtidig er involvert i autoimmune sykdommer.

Studiens resultater antyder at mikrobiomet styrer immunsystemets tilstand. Den gjør dette ved å bringe immunsystemet til en tilstand av ‘beredskap’ for forbedre responsen mot patogener.

I samarbeid med kolleger i Mainz, Bern, Hannover og Bonn kunne forskere fra Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin Institute of Health (BIH) og det tyske revmatismforskningssenteret Berlin (DRFZ) vise hvordan mikrobiomet hjelper til med å sette immunforsvaret i stand til å bekjempe patogener (potensielt sykdomsfremkallende mikrober).

I følge forskernes rapport, som er publisert i Cell.

Som et grensesnitt mot miljøet, så representerer kroppens epitelvev potensielle innganger for patogener. Disse slimhinnene, som epitelet er en del av, er også kolonisert av et sammensatt samfunn av bakterier, virus, sopp og parasitter – kjent som mikrobiomet. Det er sannsynlig at permanente interaksjoner med disse mikroorganismene i løpet av menneskenes utvikling har resultert i utvikling av robuste signalveier som beskytter kroppen og regulerer immunforsvaret.

Epitelvev

Epitel, epitelvev, er cellelag som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler. Cellene kan ligge i ett eller flere lag. Som dekkepitel danner cellene en beskyttelse mot omgivelsene, som for eksempel bakterieruttørring og solstråler. De kan dessuten bidra til å utsondre stoffer fra underliggende vev, absorbere stoffer fra overflaten, eller danne glatte flater med liten friksjon. Store medisinske leksikon.

Et team av forskere ledet av prof. Dr. Andreas Diefenbach, direktør for Charités institutt for mikrobiologi, infeksjonssykdommer og immunologi, har studert mikrobiomets rolle i kroppens immunrespons mot skadelige patogener og effektene på signalveier.

Tilstedeværelse av en infeksjon utløser kroppens immunrespons. En sentral rolle i denne prosessen spilles av dendritiske celler. Disse utgjør en del av kroppens medfødte immunsystem og har en rekke reseptorer som gjør dem i stand til å oppdage invaderende patogener raskt. Cellenes første respons innebærer frigjøring av cytokiner, signaliserende proteiner som tiltrekker immunceller til infeksjonsstedet. Samtidig bruker disse cellene fagocytose for å oppsluke og fordøye de invaderende patogenene. Dette fører igjen til aktivering av T-celler, som utgjør en del av det adaptive immunforsvaret, og resulterer i en målrettet immunrespons. Men når T-celle-aktivering utløses av dendritiske celler, fører det til en feilaktig og uønsket immunrespons og resulterer i autoimmune sykdommer.

«I denne studien var vi i stand til å vise at i deres basale tilstand er disse spesialistiske immuncellene underlagt uavbrutt mikrobiom-kontrollert signalering av type I-interferoner (IFN-I).»

prof. Diefenbach

Interferoner er cytokiner, spesielle signalmolekyler kjent for å spille en rolle i antiviral aktivitet.

Teamet av forskere ledet av prof. Diefenbach fant at dendritiske celler ikke er i stand til å utløse immunrespons under sterile forhold (dvs. hos mikrobefrie mus). Forskerne konkluderte med at dendritiske cellen må motta informasjon mens cellen er i fravær av infeksjon, og at denne informasjonen må stamme fra mikrobiomet. Disse mikrobiom-avledede signalene primerer dendritiske celler for en fremtidig respons mot patogener.

 «Vi ønsker å forstå hvordan mikrobiomet kontinuerlige påvirker dendritiske celler sin funksjon.»

prof. Diefenbach

Studiens resultater antyder at mikrobiomet styrer immunsystemets tilstand. Den gjør dette ved å bringe immunsystemet til en tilstand av ‘beredskap’ for forbedre responsen mot patogener.

«Interessant nok, da vi så på dendritiske celler fra bakteriefrie dyr og de uten IFN-I-signalering, kunne vi observere lave uttrykksnivåer blant gener involvert i mitokondriell respirasjonskjede. Ytterligere analyser viste at cellulær metabolisme av dendritiske celler fra bakteriefrie dyr er dysfunksjonelle, noe som gjør at de ikke kan starte en immunrespons. Cellene mangler effektivt drivstoffet som er nødvendig for å reagere på patogener.»

Forsker Laura Schaupp

Forskernes funn kan bidra til utvikling av nye terapeutiske tilnærminger. Mange autoimmune sykdommer er forårsaket av økt produksjon av IFN-I.

Andre studier har vist at mikrobiomet påvirker effektiviteten til kontrollpunkthemmere i kreft-immunterapier.

«Er det for eksempel mulig å endre sammensetningen av mikrobiomet på en slik måte at det reduserer tilgjengeligheten av IFN-I og derved utøve en positiv innflytelse på autoimmune sykdommer? Eller kan det være mulig å forbedre responsene på kreftimmunterapier ved å utøve en positiv innflytelse på den underliggende IFN-I-produksjonen? »

prof. Diefenbach

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.