fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan miljøet driver helse og sykdom.

To nye studier publisert i tidsskriftet Science viser det store mangfoldet av miljøfaktorer som påvirker helsa.

Til tross for en omfattende mengde bevis som viser at eksponering for spesifikke kjemikalier kan føre til sykdommer, klarer ikke dagens forskningstilnærminger og reguleringspolitikk å adressere den kjemiske kompleksiteten i vår verden.

For å beskytte nåværende og kommende generasjoner fra det økende antallet kjemikalier som forurenser miljøet vårt, er det nødvendig med en systematisk og agnostisk tilnærming. «Eksposom» -konseptet forsøker å fange mangfoldet og spekteret av eksponeringer for syntetiske kjemikalier, kostholdsbestanddeler, psykososiale stressfaktorer og fysiske faktorer, så vel som deres biologiske responser.

Den anerkjente publikasjonen Science har publisert to artikler av Professor Emma Schymanski, leder av forskningsgruppen for miljøkjemisk informatikk ved University of Luxembourg: The exposome and health: Where chemistry meets biology og Tracking complex mixtures of chemicals in our changing environment.

Resultatet er en krystallklar erkjennelse av relevansen av forskningen til teamet hennes: å utvikle metoder for å identifisere ukjente kjemikalier og deres effekter på helse og sykdom.

I de to artiklene i Science presenterer prof. Schymanski og hennes team eksposomet, et nytt konsept som tar sikte på å fange opp mangfoldet av miljøfaktorer som kan påvirke oss. De oppsummerer også nye teknologiske fremskritt og analyseverktøy som brukes til å identifisere kjemikalier og forstå deres innvirkning.

Eksposomet
https://science.sciencemag.org/content/367/6476/392

Behov for mer forskning på miljø og helse

I følge the European environment — state and outlook 2020, står vi overfor miljøutfordringer av enestående skala. Antallet nye kjemikalier har steget fra 20 til 156 millioner fra 2002 og 2019. Plantevernmidler, industrikjemikalier og legemidler kan komme inn i miljøet og næringskjeden, og potensielt forårsake uønskede effekter og sykdommer.

Medisinsk forskning anslår at titals millioner dødsfall hvert år er relatert til forurensning. Dette viser behovet for forskning for å adressere den kjemiske kompleksiteten i vår verden og belyse flere koblinger mellom miljøkvalitet og helse.

Akkurat som genetiske studier i stor skala tillot påvisning av mange genetiske variasjoner knyttet til sykdommer, vil implementering av studier med hundretusenvis av deltakere bidra til å identifisere de sterkeste kjemiske risikofaktorene og forstå deres innvirkning på individets helse.

Dette vil muliggjøre etablering av miljørisikopoeng som kan brukes til å utvikle individuelle forebyggings- og behandlingsstrategier.

«På toppen av å bidra med viktig informasjon til enkeltpasienter, vil forskning på eksposomet også støtte det nødvendige skiftet i eksisterende politikk,»

Professor Emma Schymanski, leder av forskningsgruppen for miljøkjemisk informatikk ved University of Luxembourg

Ved å hjelpe tilsynsorganer med å fokusere på kjemikaliene med mest skadelig effekt og belyse deres samlede effekt, vil det bidra til å minimere påvirkningen på helsen vår og på økosystemene vi lever i.

Summen av alle miljøfaktorer

Eksposomet er summen av alle miljømessige pådrivere for helse og sykdommer: en kombinasjon av ytre faktorer som kjemikalier i luften, vannet eller maten, og av interne komponenter produsert av vår egen organisme som svar på forskjellige stressfaktorer. Dette veldig komplekse settet med elementer er i stadig utvikling, og å kartlegge det fullt ut er en utfordrende virksomhet.

En første artikkel beskriver nylig fremgang som vil hjelpe med denne oppgaven, for eksempel utvikling av massespektrometri med høy oppløsning, en teknologi som kan oppdage titusenvis av forbindelser i biologiske og miljømessige prøver. Disse nye teknologiske fremskrittene, som er forbundet med stadig voksende databaser med alle kjente kjemikalier og kraftige beregningsverktøy for å analysere store datamengder. De mener dette nå fremover kan revolusjonere miljøovervåkning.

Meld deg på for å få nyheter, forskning, kunnskap og relevant info fra Funksjonellmedisin.

Svært komplekst

Denne første artikkelen understreker også at det er nødvendig med en nettverkstilnærming for å ta hensyn til det store antallet kjemiske eksponeringer i hverdagen og den komplekse måten de samhandler med cellene våre.

«Begge studiene er en oppfordring til økt forskningsinnsats i en skala som kan sammenlignes med hva som ble gjort for det menneskelige genomet, for å få en grundig kunnskap om cocktailen med stoffer vi er utsatt for og deres intrikate interaksjoner med levende organismer,»

Professor Emma Schymanski, leder av forskningsgruppen for miljøkjemisk informatikk ved University of Luxembourg

 Men til tross for de tekniske utfordringene, mener hun perspektivene er enorme.

«Vi er stolte av at med professor Schymanski, er Luxembourg nå i spissen for dette spennende og betydningsfulle forskningsfeltet. «

LCSB-direktør, prof. Rudi Balling.

Samlet topplag av forskere varsler om helsekrise på grunn av hvordan livsstil og miljøet gjør menneskene kronisk syke.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den store gruppen av internasjonale eksperter, som også inkluderer forskere fra National Institutes of Health, Stanford University, Harvard Medical School, Columbia University Medical Center og University College London, peker på betennelsesrelaterte sykdommer som årsak til 50 prosent av alle dødsfall over hele verden. Les mer om denne artikkelen her.

Faktorer vi faktisk kan påvirke

I artikkelen beskriver forskerne risikofaktorer som fremmer denne helseskadelige fenotypen, inkludert; 

  • Kroniske infeksjoner
  • mikrobiomdysbiose og lekk tarm.
  • fysisk inaktivitet og overvekt
  • kosthold 
  • miljøgifter 
  • psykologisk stress og sosiale forhold.
  • Søvn
Science

Harvard professor sier menneskene endrer miljøet altfor fort til at man kan tilpasse seg det som art, og prisen er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Dr Alessio Fasano som er professor blant annet ved Harvard University forteller om den vestlige livsstilen som har ført til epidemien av kroniske inflammatoriske sykdommer de siste tiårene, som ulike betennelsessykdommer, allergier og autoimmune sykdommer. Han sier utviklingen har foregått i alt for kort tid til at det kan være endringer i genene som er årsaken til dette. Les mer om Fasano og hvordan han mener vi kan bidra til å snu den epidemiske negative spiralen av kroniske sykdommer. 

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University. 

Som en del av denne epidemien snakker Fassano blant annet om en kraftig økning av potensielt dødelige allergier blandt barn og ikke minst den dramatiske økningen av barn med autisme. 

Om en generasjon kan 1 av 4 gutter være autistiske..

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man i Helseforbedringsprogrammet om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

Hvorfor et omfattende program?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at dette potensielt kan være mulig med et lengre og tett samarbeid hvor kunden selv deltar aktivt og hvor leger, terapeuter og andre ressurspersoner bidrar som veiledere og inspiratorer.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford University.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.