fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Rollen til vitamin D ved autoimmunitet.

Samspillet mellom D-vitamin, vitamin D-reseptorer, tarmmikrobiota og hvordan de påvirker immunforsvaret.

Forskerne sier vestlige livsstilsfaktorer fører til autoimmune sykdommer. Figuren under viser hovedfaktorene som bidrar til forstyrrelse av tarmhomeostase (balanse i tarmens mikrobiom) og økning i autoimmune sykdommer i vestlige land, for eksempel stress, en hyperhygienisk livsstil, miljøgifter, antibiotikabehandlinger, det vestlige kostholdet som er karakteristisk lite med fiber og høyt innhold av mettet fett, medisiner og vitamin D-mangel.

Videre har D-vitaminmangel og vitamin D-reseptorfunksjon også vist seg å forstyrre tarmhomeostase og følgelig immunforsvaret. Forskere fra University Hospital Vall d’Hebron og French National Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE) har publisert en studie om dette i Frontiers in Immunology.

Alle disse faktorene kan føre til tarmdysbiose (ubalanse i tarmens mikrobiom), økt mottakelighet for patogene (potensielt sykdomsfremkallende) infeksjoner og økt tarmpermeabilitet (lekk tarm).

Lekk tarm disponerer for nflammatoriske immunresponser som TNF-α og IFN-γ. Tapet av immunhomeostase kan føre til matintoleranser og allergier, som deretter kan føre til autoimmun sykdom utvikling.

Hvordan livsstilsfaktorer fører til autoimmune sykdommer.

Med hygienehypotesen menes at høyere nivåer av renslighet og lite eksponering for mikroorganismer for eksempel tidlig i barndommen kan forstyrre tarmens mikrobiom og føre til unormale immunresponser. Nylig har det blitt lagt mer vekt på hvordan mangel på soleksponering og derfor også vitamin D-mangel kan føre til dårligere immuntoleranse og avvikende immunrespons.

Effekten av vitamin D3 avhenger av vitamin D-reseptoren (VDR), som kontrollerer genuttrykket.

Vitamin D-reseptor (VDR) -funksjonen kan også være et kritisk aspekt i immunresponsen og balanse i tarmens mikrobiom. Derfor kan samspillet mellom vitamin D, VDR-funksjonen og tarmmikrobiomet knytte autoimmune sykdommer i sammenheng med hygienehypotesen.

Studier viser at det er høy sammenheng mellom D-vitaminmangel, VDR-dysfunksjon, tarmmikrobiotasammensetning og autoimmune sykdommer. Den biologisk aktive formen for vitamin D, D-3, og VDR har vist seg å spille en grunnleggende rolle i å redusere autoimmune sykdomssymptomer. Studier viser at VDR spiller en avgjørende rolle i å dempe autoimmune sykdomssymptomer ved å regulere autofagi og produksjon av antimikrobielle peptider, slik som katelicidin og beta-defensin, som er ansvarlige for å modifisere tarmmikrobiotaen til en sunnere og gunstigere sammensetning.

Interessant nok viser studier også at hormonelle forbindelser og biprodukter som produseres av mikrobiotaen, som sekundære gallesyrer, også kan aktivere VDR. Derfor er forståelsen av samspillet mellom VDR og tarmmikrobiota av største betydning for å forstå økningen i autoimmune sykdommer i vestlige land.

D-vitamin syntetiseres fra soleksponering eller inntak av mat som er rik på vitamin D. I motsetning til D2 eller andre vitamin D-metabolitter, er vitamin D3 den aktive formen for vitamin D som binder seg til vitamin D-reseptoren (VDR), som befinner seg i omtrent 30 ulike vev.

Forskerne konkluderer med at denne gjennomgangen viser ny viktig innsikt om hvordan VDR påvirker betennelse, autofagi og mikrobiotasammensetning, som igjen kan føre til utvikling av autoimmune sykdommer, samtidig som de bekrefter rollen vitamin D og VDR har i sammenheng med hygienehypotesen.

Harvard professor Alessio Fasano beskriver hvordan gluten, lekk tarm, mikrobiomet, kosthold og andre miljøfaktorer påvirker immunforsvaret og kan gi kroniske inflammatoriske tilstander – og hvordan man fremover kan behandle og unngå dem.

Det er Dr Mark Hyman ved Center for Functional Mdicine ved gigantsykehuset Cleveland Clinic som intervjuer den kjente Harvard-professoren som for mange år siden først forsto cøliaki. 

Fasano var tidligere den ledende forskeren i verden på cøliaki og ikke minst lekk tarm. Men så fant han og teamet hans ut at de underliggende årsakene til cøliaki også er de samme bakenforliggende årsakene som for alle andre autoimmune og mange andre inflammatoriske sykdommer. Fasano og hans teams viktige nye oppdagelser gjør at mange mener han nå er av de aller viktigste forskerne i verden innenfor kroniske inflammatoriske sykdommer. Les mer og se video med Fassano og Dr Hyman her.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg til deres tjenester – med fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv.  

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.