fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Se Harvard professor beskrive årsaker og mulig ny behandling av autoimmune og nevrologiske sykdommer.

Professor Alessio Fasano beskriver hvordan gluten, lekk tarm, mikrobiomet, kosthold og andre miljøfaktorer påvirker immunforsvaret og kan gi kroniske inflammatoriske tilstander – og hvordan man fremover kan behandle og unngå dem.

Det er Dr Mark Hyman ved Center for Functional Mdicine ved gigantsykehuset Cleveland Clinic som intervjuer den kjente Harvard-professoren som for mange år siden først forsto cøliaki.

Fasano var tidligere den ledende forskeren i verden på cøliaki og ikke minst lekk tarm. Men så fant han og teamet hans ut at de underliggende årsakene til cøliaki også er de samme bakenforliggende årsakene som for alle andre autoimmune og mange andre inflammatoriske sykdommer. Fasano og hans teams viktige nye oppdagelser gjør at mange mener han nå er av de aller viktigste forskerne i verden innenfor kroniske inflammatoriske sykdommer.

Årsakene til autoimmune og nevroinflammatoriske sykdommer.

Fasano sammenligner autoimmune og nevro-inflammatoriske tilstander med en film eller et teaterstykke; de er alle helt ulike, men har samtidig noen tydelige fellestrekk. Og det samme mener han om disse sykdommene. Det finnes hundrevis av autoimmune diagnoser, men Fasano peker på at de alle har noen viktige fellestrekk;

 • Man må ha en genetisk predisposisjon
 • Det må være en lekk tarm.
 • Man må ha en dysbiose, altså en ubalanse i det mikrobiologiske miljøet i tarmen.
 • Man må ha en triggende miljøfaktor.

Alle reagerer på gluten

Fasano beskriver utviklingen i forskningen på glutenrelaterte tilstander. Fra man trodde at det kun var mennesker med cøliaki som ikke tålte gluten, til at man nå ser at det er et stort spekter av glutenrelaterte tilstander.

Han sier mange opplever ubehag med å spise gluten. Og fler enn men tidligere trodde, mener han.

Fasano beskriver hvordan gluten faktisk trigger lekk tarm og en inflammatorisk respons hos alle. Det skjer ved at kroppen reagerer på gluten som den reagerer på en fremmed mikroorganisme. Den setter i gang en immunrespons.

Men mener Fasano da at alle må kutte ut gluten fra kostholdet? Dette spørsmålet og mange fler snakker Fasano om i dette intervjuet.

Autisme og persontilpasset medisin.

Fasano snakker også om Autisme hvordan gluten potensielt kan være en trigger for disse tilstandene.

Han problematiserer for eksempel forskning på disse tilstandene ved å ta et eksempel:

 • Hvis du hadde satt all autister på en glutenfri diett kan det hende at for eksempel 20 % reagerer positivt. Men det er ikke et godt signifikant nok resultat og viser ikke noen klar sammenheng.
 • Men hvis du for eksempel tar en antistoffpøve av alle autister og plukker ut alle som har antistoff mot gliadin (som er i gluten), og deretter setter dem på diett – så får du kanskje et 100% signifikant resultat.

Fasano peker på dette som et godt eksempel på behovet for mer persontilpasset medisin.

Lekk tarm som markør for fremtidig sykdom.

Fasano mener tester som viser lekk tarm kan være en svært viktig markør for mulig fremtidig sykdom, selv om man i dag er symptomfri.

Han peker på at det i fremtiden kan være spennende å bruke tester på lekk tarm for å kunne fokusere preventivt og ha muligheten til å hindre fremtidig sykdom.

Mikrobiomet bør i fremtiden være viktigste mål for behandling ved autoimmun sykdom.

Fasano mener at å påvirke og endre sammensettingen av mikrober i tarmen, mikrobiomet, vil være det viktigste målet for behandling av autoimmune og nevroinflammatoriske sykdommer.

Å fokusere på mikrobiomet og alle de underliggende årsakene til påvirkning av mikrobiomet, mener Fasano bør være det sentrale fokus for både preventiv og reaktiv behandling av inflammatoriske sykdommer.

Dysbiose driver lekk tarm – som igjen driver inflammasjoner.

Alessio Fasano, MD, professor, Harvard Medical School.

Kostholdet – viktigste faktoren som påvirker mikrobiomet, og dermed autoimmunitet.

Maten vi spiser er også maten som mikrobene spiser.

Fasano beskriver at hvis man har et kosthold som er gunstig for de ugunstige mikrobene så vil dette kunne føre til et epigenetisk skifte som gjør at man kan bli mer disponibel for kroniske inflammatoriske tilstander.

Bare de siste tre generasjonene så har kostholdet endret seg dramatisk mot et kosthold som er mer gunstig for de potensielt skadelige mikrobene. Han mener derfor at kostholdet er den aller viktigste faktoren for å kunne balansere mikrobiomet. Og i tillegg ser han på pro- og prebiotika som viktige tiltak i presisjonsmedisin hvor man må tilpasse behandling for hvert enkelt individ.

Helhetlig tilnærming

Fasano peker også på både stress, søvn og mentale faktorer som viktige faktorer som mulige triggere for lekk tarm. Han mener derfor at man må se på kroppen i sin helhet med både kropp, sjel og hjerte når man skal adressere kroniske inflammatoriske tilstander.

Dr Mark Hyman, fra gigantsykehuset Cleveland Clinic, som intervjuer den kjente Harvard-professoren.

Professor Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Sonnenburg mener maten vi spiser er en potensiell svært kraftfull intervensjon ved mange helsetilstander. I en forelesning på Stanford snakker han om hvorfor dette i overraskende liten grad blir brukt som tiltak av helsevesen i den vestlige verden.

I foredraget besvarer han blant annet følgende spørsmål;

 • Hvorfor kostfiber kan være helt sentralt for helsa.
 • Hvorfor er ikke leger flest spesielt oppdatert på kostholdets virkning på helsa?
 • Hvorfor er ikke leger flest spesielt oppdatert på mikrobiomets virkning på helsa?
 • Hvorfor reagerer så mange negativt på gluten?
 • Hvorfor han er så opptatt av å forske på stammer som lever som tradisjonelle jeger og samlere. 
 • Hvordan tarmmikrobene er viktige for å ikke utvikle en lekk tarm.
 • Hvorfor lekk tarm er sentralt ved immunologiske tilstander.

Les mer og se hele Professor Sonnenbergs foredrag her.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg til deres tjenester – med fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv.  

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.