Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Studie: periodisk faste kan redusere skadelige aldersrelaterte endringer i tarmen. - Funksjonellmedisin
inner-banner

Studie: periodisk faste kan redusere skadelige aldersrelaterte endringer i tarmen.

Forskere oppdaget at aldring kan ha spesifikke negative effekter på tynntarm-epitelet og at dette delvis kan reverseres med regulering av spise- og fasterutiner.

I Funksjonellmedisin integrerer vi ny kunnskap og forskning raskt. Vi er nysgjerrige og holder oss løpende oppdatert på all ny og relevant kunnskap, og endrer oss og vår forståelse kontinuerlig. Ny forskning som er interessant videreformidler vi på våre nettsider. Men selv om den nye kunnskapen er interessant – så betyr ikke det nødvendigvis at den integreres i våre programmer.

Tarmepitelet består av et cellelag som er dekket av et slimlag, og kalles gjerne tarmslimhinnen eller tarmbarrieren. Forskere har nå funnet ny kunnskap om hvordan kosthold og aldring påvirker denne slimhinnen. Det er nå kjent at tarmslimhinnen spiller en viktig rolle for helsa og immunforsvaret. Og at en såkalt lekk tarmslimhinne er koblet til systemiske betennelser og autoimmunitet.

Tynntarmen er et av de aller viktigste grensesnittene mellom miljøet og kroppen vår. Den er ansvarlig for absorpsjon av næringsstoffer, men danner også en barriere mot potensielt skadelige miljømessige stoffer. Et forskerteam, ledet av forskere fra Leibniz Institute on Aging og Koch Institute for Integrative Cancer Research ved MIT, undersøkte effektene av aldring og kosthold på tarmepitelet i unge og gamle mus. De var i stand til å vise regionspesifikke effekter og og aldersrelaterte svekkelser i tilpasning til næringsstofftilgjengeligheten. Resultatene ble publisert i tidsskriftet Cell Reports.

Illustrasjon av tarmslimhinnen og tarmepitelet.

Tynntarmen er et av de viktigste grensesnittene mellom miljøet og kroppen vår. Den har to hovedfunksjoner: den er ansvarlig for å absorbere næringsstoffer fra maten vi spiser og den fungerer også som en barriere for å begrense at skadelige stoffer trenger inn i kroppen. Tynntarmen er et meget tilpasningsdyktig og dynamisk organ og den tilpasser seg endringer i næringsinntak eller kosthold. Tarmepitelet gjennomgår en prosess med kontinuerlig fornyelse, faktisk fornyer den seg hver 3-5 dag.

Effekter av aldring og kosthold på tynntarmen er allerede grundig undersøkt. Det er kjent at aldring fører til redusert absorpsjon av næringsstoffer ved epitelet og dermed bidrar til underernæring hos eldre mennesker. I tillegg er anatomiske forskjeller mellom forskjellige regioner av tynntarmen velkjente. Men faktisk har man ikke undersøkt områdespesifikke effekter av aldring og kosthold på proteinene som utgjør tarmepitelet.

Studien har nå gitt helt ny forståelse av sammenhengen mellom aldring, kosthold og regenerering av cellene i tarmepitelet. Forskerne undersøkte helt spesifikke forskjeller i cellesammensetningen i det området av epiteletsom kalles tarmkrypten. Krypten er anatomiske strukturer dypest under det absorberende epitelet, der stamceller og andre celler er lokalisert.

Krypten (Crypt)

Teamet undersøkte virkningen av aldring på cellene i kryptene. Og de fant at aldring har ulik effekt på forskjellige områder av tarmepitelet.

“Resultatene våre viser en klar effekt av aldring på proteiner og cellesammensetning i tarmkrypten. Vi fant store endringer i betennelsesrelaterte proteiner og reduserte nivåer av stamcellemarkører. Dette viser at den sårbare strukturen i epitelet blir forstyrret under aldring, noe som fører til betennelse og redusert celle-regenerasjon… “

Dr Nadja Gebert.

Hvordan epitelet påvirkes av periodisk faste og periodisk spising.

I neste steg undersøkte forskerteamet hvordan unge og gamle mus reagerer på spisemønsterendringer. De satte unge og gamle dyr på kallori-restriksjon, en velkjent anti-aldrings intervensjon basert på redusert matinntak eller periodisk faste. Dette midlertidige oppholdet i spising samt etterfulgt ny tilførsel av mat påvirket forekomsten av hundrevis av proteiner hos unge dyr. Hos eldre dyr var denne responsen høyere enn normalt men lavere enn hos de yngre. Dette mener forskerne indikerer en redusert evne hos gamle dyr til å tilpasse seg plutselige kostholdsendringer.

Til tross for dette fant forskerne at en fast syklus med faste etterfulgt av mat var tilstrekkelig til å delvis gjenopprette den cellulære sammensetningen av tarmkrypten hos også gamle mus, noe som antydet potensielle aldringseffekter av dette spisemønsteret.

“Spesielt vekslingen mellom perioder uten mat og perioder med mat, i stedet for restriksjon alene, fremmer en positiv gjennoppretting av epitel-sammensetning og en delvis foryngelse av krypter hos gamle mus. Dette kan tolkes som støtte for de positive effektene av periodisk faste”

Dr. Alessandro Ori

Ketoner regulerer stamceller.

Når de ser nærmere på prosessene som påvirker tarmcellene under kortvarig matrestriksjon etterfulgt av innføring av mat, viser forskerne at epitelet delvis er gjenopprettet hos også de eldre. De identifiserte det hastighetsbegrensende enzymet for ketogenese, Hmgcs2, som en modulator for stamcelledifferensiering, som svar på kostholdsendringene.

“Vi demonstrerer at aktiviteten til Hmgcs2 regulerer epitel-regenerering.”

Dr Nadja Gebert.

Johns Hopkins University School of Medicine har nylig publisert en omfattende gjennomgang av vitenskapelig kunnskap om helsefordelene ved periodisk fasting.

I en gjennomgangsartikkel publisert i The New England Journal of Medicine, konkluderer Johns Hopkins Medicine professor ved Department of Neuroscience, Mark Mattson, Ph.D., at periodisk faste nå er et svært aktuelt forskningsområde.

Mattson sier at studier har vist at periodisk faste forbedrer blodsukkerreguleringen, øker toleransen for stress og undertrykker betennelse. I artikkelen bemerker Mattson at fire studier på både dyr og mennesker viser at periodisk faste også kan senke blodtrykk, blod lipidnivå og hvilepuls. Fordi de fleste amerikanere spiser tre måltider pluss snacks hver dag, opplever de ikke dette skiftet, eller de mulige fordelene.

Mattson sier videre at nylige studier viser at periodisk faste også kan være til fordel for hjernehelsen. En klinisk tudie ved University of Toronto fant at 220 friske, ikke-overvektige voksne som opprettholdt et kaloribegrenset kosthold i to år, viste tegn til forbedret hukommelse i en rekke kognitive tester.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg til deres tjenester – med fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv.  

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.