fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

UCSF-studie: Ketogent kosthold påvirker tarmmikrobiomet og immunforsvaret hos mennesker

UCSF-forskerne viser at et ketogent kosthold endrer mikrobiotaen, og videre helsa og immunforsvaret, hos mennesker og mus på en måte som er forskjellig fra høy-fett dietter.

Ketogent kosthold har en dramatisk innvirkning på mikrober som bor i tarmen, kalt mikrobiomet, og derfor også helsa og immunforsvaret ifølge en ny University of California San Francisco-studie.

Studien antyder at et ketogent kosthold kan ha gunstige effekter på immunsystemet og helsa – og hvor det lave nivået karbohydrater og det medfølgende nivået av ketoner kanskje er viktigere for disse effektene enn mye fett.

Et ketogent kosthold er gjerne et kosthold med svært lite karbohydrater men samtidig relativt mye fett.

Forskerne viste i menneskelige studier at et lavkarbokosthold kunne ha dramatisk innvirkning på menneskers tarm-mikrober. Ytterligere forskning på mus viste at såkalte «ketonlegemer,» et molekylært biprodukt som gir det ketogene kostholdet sitt navn, direkte påvirker tarmenes mikrobiom på måter som faktisk kan undertrykke betennelse, noe som forskerne mener antyder bevis for potensielle fordeler med ketonlegemer som en terapi for autoimmune tilstander.

I et ketogent kosthold reduseres karbohydratforbruket dramatisk for å tvinge kroppen til å endre metabolismen til å forbruke fettmolekyler, heller enn karbohydrater, som den primære energikilden. Og produserer ketonlegemer som et biprodukt – et skifte som noen har hevdet har mange helsemessige fordeler.

Et mysterie

«Jeg ble interessert i dette spørsmålet fordi vår tidligere forskning viste at kosthold med mye fett fremkaller et skift i tarmens mikrobiom som fremmer metabolske og andre sykdommer hos mus, mens ketogene dietter, som faktisk har enda høyere fettinnhold, er blitt foreslått som en måte for å forhindre eller behandle sykdom»

Peter Turnbaugh, Phd, professor i mikrobiologi og immunologi, medlem av UCSF Benioff Center for Microbiome Medicine. UC San Francisco.

Han sier videre at han var nysgjerrig på å utforske dette mysteriet;

«Vi bestemte oss for å utforske dette.»

Peter Turnbaugh, Phd, professor i mikrobiologi og immunologi, medlem av UCSF Benioff Center for Microbiome Medicine. UC San Francisco.

I denne nye studien, publisert i Cell, samarbeidet Turnbaugh og kolleger med Nutrition Science Initiative for å rekruttere 17 voksne overvektige menn til å tilbringe to måneder ved et sykehus i en metabolsk avdeling hvor dietter og treningsnivå var nøye overvåket og kontrollert.

I løpet av de første fire ukene av studien fikk deltakerne enten et «standard» kosthold bestående av 50 prosent karbohydrater, 15 prosent protein og 35 prosent fett, eller et ketogent kosthold bestående av 5 prosent karbohydrater, 15 prosent protein og 80 prosent fett. Etter fire uker byttet de to gruppene dietter for å la forskerne studere hvordan skifting mellom de to diettene forandret deltakernes mikrobiomer.

Analyse av mikrobielt DNA som ble funnet i deltakernes avføringsprøver, viste at skifte mellom en standard diett og ketogen diett dramatisk endret proporsjonene av vanlige tarm mikrober som Actinobacteria, Bacteroidetes, og Firmicutes i deltakernes tarmer, inkludert signifikante endringer i 19 forskjellige bakterier.

For bedre å forstå hvordan mikrobielle forandringer ved det ketogene kostholdet kan påvirke helsen, utsatte forskerne mus sin tarm for forskjellige komponenter av mikrobiomer fra mennesker som var på ketogen diett, og viste at disse endrede mikrobielle populasjonene spesifikt reduserer antall Th17-immunceller – en type av T-celle kritisk for å bekjempe smittsomme sykdommer og infeksjoner, men som også er kjent for å fremme betennelse i autoimmune sykdommer.

Oppfølgingseksperimenter bekreftet at fettbasert og ketogen diett faktisk har motsatt effekt på tarmenes mikrobiome. Disse funnene antydet at mikrobiomet reagerer forskjellig når fettnivået i kostholdet øker til nivåer som fremmer keto-produksjon men samtidig i fravær av karbohydrater.

Forskerne observerte at når kostholdet ble endret fra et vanlig kosthold mot strengere karbohydratbegrensning, begynte mikroberne også å endre seg, korrelert med en gradvis økning i ketonlegemer.

«Dette var litt overraskende for meg – for en som er ny på ketofeltet, hadde jeg antatt at å produsere ketonlegemer var en alt-eller-ingenting-effekt når du kom til et lavt nok nivå av karboinntak. Men dette antyder at du kan få noen av effektene av ketose ganske raskt. «

Peter Turnbaugh, Phd, professor i mikrobiologi og immunologi, medlem av UCSF Benioff Center for Microbiome Medicine. UC San Francisco.

Forskerne testet om ketonlegemer alene kunne drive skiftene de hadde sett i tarms mikrobielle økosystem ved direkte å mate ketonlegemer til mus. De fant at selv hos mus som spiste normale mengder karbohydrater, var bare tilstedeværelsen av tilsatte ketoner nok til å produsere mange av de spesifikke mikrobielle endringene som ble sett i det ketogene kostholdet.

«Dette er et virkelig fascinerende funn fordi det antyder at effekten av ketogene dietter på mikrobiomet ikke bare handler om selve kostholdet, men hvordan kostholdet endrer kroppens stoffskifte, som deretter har nedstrøms effekter på mikrobiomet,»

Peter Turnbaugh, Phd, professor i mikrobiologi og immunologi, medlem av UCSF Benioff Center for Microbiome Medicine. UC San Francisco.

Professor Vojdani viser hvordan vanlige matvarer kan være en sentral brikke i det store nettverket av miljøfaktorer som kan trigge autoimmun sykdom.

Aristo Vojdani, PhD, MSc, CLS er en av verdens fremste eksperter på hvordan livsstil- og miljøfaktorer kan trigge komplekse helsetilstander. Han har nylig publisert ny kunnskap som kaster nytt lys over hvordan en miljøfaktor, maten vi spiser, potensielt kan bidra til autoimmun sykdom.

Vojdani viser hvordan infeksjoner, kjemikalier og kosthold spiller en viktig rolle ved autoimmune sykdommer. Men interessant nok har maten vi spiser fått relativt lite oppmerksomhet som faktorer som kanskje i størst grad påvirker disse plagene. 

Vojdani har nylig gått gjennom den gjeldene kunnskapen knyttet til forskjellige mekanismer og assosiasjoner mellom matproteiner/peptider og autoimmune lidelser. Han forklarer at immunaktiviteten øker når man begynner å utvikle antistoff og immunologiske reaksjoner mot matvarer og videre kan dette gi autoimmune reaksjoner når matmolekylene ligner på menneskenes eget vev. Det oppstår derfor en kryssreaksjon hvor immunsystemet feiltolker matvarer som en fiende og videre feiltolker matvaren og kroppens eget vev.

Sårbar balanse.

Han skriver at fordi vi er det mikrobiomet vårt spiser, så kan maten endre tarmen, og giftstoffer kan bryte ned tarmbarrieren og trenge inn i forskjellige organer der de kan sette i gang autoimmun respons. Og motsatt kan også mat og tilskudd bidra til å opprettholde toleranse for mat og et balansert mikrobiom. Vojdani sier videre forskning kan bidra til kunnskap om hvordan riktig kosthold kan forebygge autoimmune sykdommer.

Slimhinnenes immunsystem er i stand til å skille mellom skadelige stoffer (antigener) og ufarlige eller gunstige stoffer gjennom induksjon av immunologisk ignoranse, også kjent som oral toleranse. Dermed tillates gunstig proteiner i maten tilgang til den metabolske prosessen, og skadelige stoffer blir identifisert, noe som fremkaller en defensiv respons.

På denne måten kan forstyrrelser eller funksjonsfeil i denne sårbare balansen føre til feilidentifikasjon av i utgangspunktet ufarlig mat eller til og med vevsantigener (menneskets eget vev), noe som kan føre til skadelige immunresponser. Faktisk har fremskritt innen slimhinne immunologi vært avgjørende for å forstå forholdet mellom kosthold og utvikling av mat-immunreaktivitet og autoimmunitet.

Inngangen til våre tjenester 
Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her
Ansvar for eget liv og egen helse.
Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg til deres tjenester – med fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv.  

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 
EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 
Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.
På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.
God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøetI Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.