fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Dramatisk vekst i tarmkreft blant unge – lekk tarm, kosthold og tarmmikrober kan være avgjørende.

Studie viser kraftig vekst av ende- og tykktarmkreft blant unge voksne i Norge – en annen ny studie peker på å påvirke tarmbakterier og lekk tarm som en mulig viktig ny behandling.

Vi kan nå lese at endetarm- og tykktarmkreft er svært utbredt i det vestlige samfunnet, også blant unge, og økende bevis tyder på sterke bidrag fra miljøfaktorer og tarmmikrobiotaen for igangsetting, progresjon og til og med spredning.

Vi kan i publikasjonen Gut lese at endetarm- og tykktarmkreft er den tredje hyppigst diagnostiserte kreftsykdommen på verdensbasis. Globale mønstre varierer kraftig og er sterkt knyttet til «vestlig livsstil».

Studien viser at på Kypros, Nederland og i Norge var stigningen i forekomsten hos unge voksne (20 til 49 år) dobbelt så rask som hos eldre voksne (50+). Og blant de fleste høyinntektsland med langtidsdata begynte stigningen midt på 1990-tallet.

Forskerne skriver at den økte forekomsten blant unge voksne gir et mulig signal om at endringer i ulike eksponeringer allerede fra tidlig i livet påvirker risikoen.

For eksempel er Korea et av de landene med brattest økning i tilfeller blant unge voksne. Forskerne sier dette kan ha sammenheng med de raske kostholdsendringene som skjedde i kjølvannet av en bemerkelsesverdig økonomisk vekst etter Korea-krigen. Det ble også startet import av hvete fra USA som svar på matmangelen på slutten av 1960-tallet, noe som medførte produksjonen av mange bearbeidede matvarer med hvete i løpet av 1970-tallet. Like etterpå ble introduksjonen av gatekjøkkenrestauranter spesielt populære blant ungdommer.

De nevner også at et lavere inntak av kostfiber (ufordøyelig fiber for mennesker, men yndlingsmaten til de gunstige mikrobene i tarmen) og grønnsaker kan være en viktig faktor.

Forskerne nevner derfor også at den høye forekomsten av antibiotikabruk tidlig i livet, er assosiert med økt risiko for endetarm- og tykktarmkreft, spesielt i endetarmen. Antibiotika påvirker livet av mikrober som lever i tarmen, og økt forskning viser at ubalanse i denne finstemte populasjonen av mikrober kan føre til store negative helseeffekter.

Endetarm- og tykktarmkreft er generelt knyttet til kosthold og innflytelsen på tarmimmunresponsen og betennelse. Den globale matforsyningen har endret seg betydelig de siste tiårene, og forskerne forsøker nå å undersøke det kreftfremkallende potensialet til relativt nye matkomponenter. For eksempel er det blitt avdekket assosiasjoner mellom tarmkreft og moderat sukker. Et inflammatorisk kosthold, preget av høyt forbruk av bearbeidet mat og karbohydrater med høy glykemisk belastning, skaper også et miljø som bidrar til spredning i tykktarmen og ser ut til å øke risikoen kan vi lese.

Maten som menneskene spiser – er også maten som mikrobene spiser. Kostholdet og sammensettingen av tarmmikrober er derfor tett knyttet sammen. Og ubalanse i denne populasjonen blir nå knyttet til utvikling av endetarm- og tykktarmkreft – men også mulige nye behandlingsformer.

Ny forskning på tarmbakterier viser mulig ny behandling.

En samarbeidsstudie av forskergrupper fra VIB-UGent Center for Inflammation Research og Ghent University avdekket nye mekanismer som forårsaker tykktarmskreft. Studien ble publisert i Nature.

Meld deg på for å få nyheter, forskning, kunnskap og relevant info fra Funksjonellmedisin.

Forskerne fant at unormaliteter i enzymet Zeb2 påvirker integriteten til tarmveggen eller epitelet (det man omtaler som lekk tarm). Epitelet fungerer normalt som en barriere for å forhindre infiltrasjon av tarmmikrober og andre stoffer. Zeb2 kan føre til nedbrytning av denne barrieren og gjøre at infiltrerende bakterier kan forårsake betennelse som driver kreftprogresjon. Forskerne viste at påvirkning av mikrobiotaen kan forhindre utvikling av kreft.

Sykdommen stammer fra epitelcellene som dekker tarmen. Cellene akkumulerer mutasjoner og kan utvikle seg til kreft over tid.

Forskergruppen viste at unormalt uttrykk av dette proteinet Zeb2 i epitelcellene i tarmen hos mus kan indusere tykktarmskreft.

«Denne studien viser at Zeb2 omprogrammerer epitelcellene i tarmveggen, som lar bakterier passere og forårsake betennelse som kan føre til svulstutvikling.»

Professor Geert Berx (CRIG / UGent)

Forskerne vet nå at tarmbakterier kan være avgjørende for helsa.

Professor Lars Vereecke (VIB-UGent Center for Inflammation Research / CRIG) sier:

«Det er økende bevis for at mikrober i tarmen vår spiller en sentral rolle i menneskers helse og sykdom. Mange sykdommer er assosiert med tydelige skift i mikrobiotasammensetningen , inkludert ende- og tykktarmkreft. …disse funnene viser at komplekse immun-mikrobiota-interaksjoner bidrar sterkt til utvikling av tykktarmskreft. «

Professor Lars Vereecke (VIB-UGent Center for Inflammation Research / CRIG)

Nye behandlingsformer

Modellen som forskerne har utviklet er en plattform for mikrobiota-forskning for å identifisere kreftfremmende mikrober, men også for å teste nye mikrobiota-baserte terapier for å forhindre eller behandle tykktarmskreft.

Professor Geert van Loo (VIB-UGent Center for Inflammation Research / CRIG) konkluderer,

«Vi identifiserte en sykdomsfremkallende mekanisme ved bruk av en ny musemodell, men bekreftet også unormalt Zeb2-uttrykk i menneskelige tumorceller i tarmen, noe som beviser den kliniske betydningen av vår modell for menneskelige pasienter. Resultatene våre er viktige fra et vitenskapelig synspunkt, siden de hjelper oss å forstå hvorfor og hvordan tykktarmskreft utvikler seg. Men denne kunnskapen har også behandlings- implikasjoner og antyder at å påvirke mikrobiotaen kan være effektive strategier for å utvikle nye behandlingsalternativer for tykktarmskreft. «

Professor Geert van Loo (VIB-UGent Center for Inflammation Research / CRIG)

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.