fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere: paradigmeskifte i forståelse av hva som er optimalt og ugunstig kosthold.

Forskere ved Imperial College London og Murdoch University har gjort et stort gjennombrudd når det gjelder å forstå hvordan mennesker er unike – og har ulik respons på det samme kostholdet.

I flere tiår har ernæringsfysiologer og forskere diskutert om for eksempel vekttap er resultat ren viljestyrke og sunt kosthold, eller om det rett og slett bare er avhengig av genene. Ledende forskningsmiljøer i verden har det siste året kommet med mye ny kunnskap som underbygger forståelsen om at genene betyr mindre enn man tidligere har trodd, det er store individuelle forskjeller, tarmmikrobene spiller stor rolle – og baner vei for en mer persontilpasset tilnærming.

Nylig publiserte et annet engelsk ledende medisinsk universitet, Kings College London, omfattende studier hvor de konkluderer med at «One-size-fits-all» dietter ikke fungerer.

I en ny artikkel fra forskere fra Imperial College London og Murdoch University utgitt i tidsskriftet Nature Food, viser forskere at folk reagerer ulikt på nøyaktig det samme kostholdet over en fire-dagers periode, og at urinen deres inneholder ulike kjemikalier som antyder at hver og en av oss har en helt unik respons på kostholdet.

ANPC-direktør og pro-rektor ved Murdoch University’s Health Futures Institute, professor Jeremy Nicholson sa at selv om alle konsumerte den samme mengden kalorier, utskilte noen mennesker flere kalorier i urinen enn andre.

«Samspillet mellom genene våre og miljøet er sammensatt, og forståelsen av forholdet mellom metabolsk respons på kosthold er nøkkelen til forebygging av kroniske tilstander…»

professor Jeremy Nicholson, Murdoch University’s Health Futures Institute

Som en del av forskningen fikk en gruppe friske personer fire forskjellige dietter, alt fra et sunt kosthold, som inneholder mye frukt, grønnsaker og fiber, til et fastfood-kosthold, og metabolismen deres ble målt ved hjelp av molekylær profileringsteknologi.

«Noen individer var mer responsive for kostholdet enn andre, uavhengig av om kostholdet var sunt eller ikke,»

professor Jeremy Nicholson, Murdoch University’s Health Futures Institute

Mat for bakteriene

«De metabolske mekanismene som ble aktivert fra hvert kosthold, ble funnet å være forskjellige mellom ulike mennesker, knyttet til blodsukkernivået. Flere av kjemikaliene som var ulike i urinen ble produsert av tarmbakteriene, noe som stemmer overens med det faktum at mennesker har forskjellige tarmbakterier og at disse bakteriene kan bruke ulike matvarer som drivstoff. «

professor Jeremy Nicholson, Murdoch University’s Health Futures Institute

Professor ved Murdoch University, Elaine Holmes, sa at å forstå hvordan bakteriene påvirkes av kosthold på individnivå vil bidra til å utvikle nye kostholdsstrategier for å oppnå god helse.

«Basert på den metabolske responsen til de fire forskjellige diettene, var vi i stand til å lage en modell som kan forutsi sunnheten i en persons kosthold,»

Professor ved Murdoch University, Elaine Holmes

Presisjons-ernærng.

«Vi testet modellen i to forskjellige populasjoner og sammenlignet de kjemiske profilene med dietten. Denne modellen vil gi et rammeverk for å utvikle presisjons-ernæringsprogrammer…»

Professor ved Murdoch University, Elaine Holmes

Dr. Isabel Garcia-Perez fra Institutt for metabolisme, fordøyelse og reproduksjon ved Imperial College London sa:

«Vi er i ferd med å implementere dette verktøyet i kostholdsklinikkene våre for å forbedre kostholdet til pasienter, og vi tror at denne personlige tilnærmingen vil utgjøre en reell forskjell for pasientene. «

Dr. Isabel Garcia-Perez fra Institutt for metabolisme, fordøyelse og reproduksjon ved Imperial College London

Professor Gary Frost, leder for ernæringsforskning ved Imperial College, sa:

«Dette er et reelt paradigmeskifte i personlig tilpasset ernæringsforskning – for første gang har vi et verktøy som raskt kan evaluere interaksjoner mellom kosthold og mikrobiomet som påvirker individuelle responser på komplekse kostholdsmønstre i det virkelige livet. «

Professor Gary Frost, leder for ernæringsforskning ved Imperial College

Professor Nicholson sa at gitt den globale viktige rollen til både over- og underernæring i å drive kronisk sykdom, kan enhver ny metode som hjelper deg med å forstå responsen på kosthold på individ- eller befolkningsnivå, være et verdifullt verktøy i helsevesenet.

Forskerne konkluderer med at å utvikle en individuell såkalt «dietary Metabotype Score» (DMS) som tar hensyn til interindividuell variabilitet i kostholdsrespons og fanger opp ulikheter i konsentrasjoner av urinmetabolitter – Potensielt er en metode for å målrette og styrke kostholdsresponsen på individnivå, og dermed redusere belastningen av ikke-smittsomme, kroniske sykdommer på befolkningsnivå.

Kings College professor: «One-size-fits-all dietter fungerer ikke».

På tide å gå bort fra for generelle retningslinjer, trend-dietter og heller fokusere på kosthold tilpasset hver enkelt individ, mener professor Tim Spector.

Han skriver; 

Fra generelle offentlige ernæringsretningslinjer til Instagram-trend-dietter, er det ingen ende på råd om hvordan du mister vekt. Det er klart at det ikke fungerer.

Tim Spector, Professor of Genetic Epidemiology, King’s College London

Observasjonen om at genetikk bare spiller en mindre rolle i å bestemme hvordan vi reagerer på mat, forteller oss også at enkle genetiske tester som hevder å bestemme «riktig kosthold for genene dine» er ineffektive og misvisende. 

Spector skriver; Pussig nok delte identiske tvillinger bare rundt en tredel av de samme tarm-mikrobearter, noe som kan bidra til å forklare noe av variasjonen i ernæringsrespons og peker også mot en mulighet til å forbedre helse og vekt ved å manipulere mikrobiomet.

Les også artikkelen om Stanford mikrobiologien som sier at mennesket har gått fra 150 til 15 gram fiber per døgn – med store konsekvenser for helsa vår. Dette fordi bakteriene i tarmen vår spiser resistente fiber, og når de ikke får nok mat, så dør de ut og kan faktisk potensielt gi skader i tarmen.

Siste mulighet for å starte i Helseforbedringsprogrammet i Oslo før sommeren!

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

På grunn av korona-situasjonen så har vi i Oslo besluttet å kun sette i gang ett nytt program før sommeren. Vi har derfor nå økt antall tilgjengelige plasser. Vi forventer nå stor pågang og det vil være begrenset antall. 

Program for nye kunder før sommeren:

  • Inntaksmøtet: 11 mai Book her. 
  • Utredningsmøte 12 mai . 
  • Oppstartseminar 17-19 juni. 

(Man vil automatisk være sikret plass i  det videre programmet når man har deltatt på inntaksmøte)

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.