fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere: paradigmeskifte i forståelse av hva som er optimalt og ugunstig kosthold.

Forskere ved Imperial College London og Murdoch University har gjort et stort gjennombrudd når det gjelder å forstå hvordan mennesker er unike – og har ulik respons på det samme kostholdet.

I flere tiår har ernæringsfysiologer og forskere diskutert om for eksempel vekttap er resultat ren viljestyrke og sunt kosthold, eller om det rett og slett bare er avhengig av genene. Ledende forskningsmiljøer i verden har det siste året kommet med mye ny kunnskap som underbygger forståelsen om at genene betyr mindre enn man tidligere har trodd, det er store individuelle forskjeller, tarmmikrobene spiller stor rolle – og baner vei for en mer persontilpasset tilnærming.

Nylig publiserte et annet engelsk ledende medisinsk universitet, Kings College London, omfattende studier hvor de konkluderer med at «One-size-fits-all» dietter ikke fungerer.

I en ny artikkel fra forskere fra Imperial College London og Murdoch University utgitt i tidsskriftet Nature Food, viser forskere at folk reagerer ulikt på nøyaktig det samme kostholdet over en fire-dagers periode, og at urinen deres inneholder ulike kjemikalier som antyder at hver og en av oss har en helt unik respons på kostholdet.

ANPC-direktør og pro-rektor ved Murdoch University’s Health Futures Institute, professor Jeremy Nicholson sa at selv om alle konsumerte den samme mengden kalorier, utskilte noen mennesker flere kalorier i urinen enn andre.

«Samspillet mellom genene våre og miljøet er sammensatt, og forståelsen av forholdet mellom metabolsk respons på kosthold er nøkkelen til forebygging av kroniske tilstander…»

professor Jeremy Nicholson, Murdoch University’s Health Futures Institute

Som en del av forskningen fikk en gruppe friske personer fire forskjellige dietter, alt fra et sunt kosthold, som inneholder mye frukt, grønnsaker og fiber, til et fastfood-kosthold, og metabolismen deres ble målt ved hjelp av molekylær profileringsteknologi.

«Noen individer var mer responsive for kostholdet enn andre, uavhengig av om kostholdet var sunt eller ikke,»

professor Jeremy Nicholson, Murdoch University’s Health Futures Institute

Mat for bakteriene

«De metabolske mekanismene som ble aktivert fra hvert kosthold, ble funnet å være forskjellige mellom ulike mennesker, knyttet til blodsukkernivået. Flere av kjemikaliene som var ulike i urinen ble produsert av tarmbakteriene, noe som stemmer overens med det faktum at mennesker har forskjellige tarmbakterier og at disse bakteriene kan bruke ulike matvarer som drivstoff. «

professor Jeremy Nicholson, Murdoch University’s Health Futures Institute

Professor ved Murdoch University, Elaine Holmes, sa at å forstå hvordan bakteriene påvirkes av kosthold på individnivå vil bidra til å utvikle nye kostholdsstrategier for å oppnå god helse.

«Basert på den metabolske responsen til de fire forskjellige diettene, var vi i stand til å lage en modell som kan forutsi sunnheten i en persons kosthold,»

Professor ved Murdoch University, Elaine Holmes

Presisjons-ernærng.

«Vi testet modellen i to forskjellige populasjoner og sammenlignet de kjemiske profilene med dietten. Denne modellen vil gi et rammeverk for å utvikle presisjons-ernæringsprogrammer…»

Professor ved Murdoch University, Elaine Holmes

Dr. Isabel Garcia-Perez fra Institutt for metabolisme, fordøyelse og reproduksjon ved Imperial College London sa:

«Vi er i ferd med å implementere dette verktøyet i kostholdsklinikkene våre for å forbedre kostholdet til pasienter, og vi tror at denne personlige tilnærmingen vil utgjøre en reell forskjell for pasientene. «

Dr. Isabel Garcia-Perez fra Institutt for metabolisme, fordøyelse og reproduksjon ved Imperial College London

Professor Gary Frost, leder for ernæringsforskning ved Imperial College, sa:

«Dette er et reelt paradigmeskifte i personlig tilpasset ernæringsforskning – for første gang har vi et verktøy som raskt kan evaluere interaksjoner mellom kosthold og mikrobiomet som påvirker individuelle responser på komplekse kostholdsmønstre i det virkelige livet. «

Professor Gary Frost, leder for ernæringsforskning ved Imperial College

Professor Nicholson sa at gitt den globale viktige rollen til både over- og underernæring i å drive kronisk sykdom, kan enhver ny metode som hjelper deg med å forstå responsen på kosthold på individ- eller befolkningsnivå, være et verdifullt verktøy i helsevesenet.

Forskerne konkluderer med at å utvikle en individuell såkalt «dietary Metabotype Score» (DMS) som tar hensyn til interindividuell variabilitet i kostholdsrespons og fanger opp ulikheter i konsentrasjoner av urinmetabolitter – Potensielt er en metode for å målrette og styrke kostholdsresponsen på individnivå, og dermed redusere belastningen av ikke-smittsomme, kroniske sykdommer på befolkningsnivå.

Kings College professor: «One-size-fits-all dietter fungerer ikke».

På tide å gå bort fra for generelle retningslinjer, trend-dietter og heller fokusere på kosthold tilpasset hver enkelt individ, mener professor Tim Spector.

Han skriver; 

Fra generelle offentlige ernæringsretningslinjer til Instagram-trend-dietter, er det ingen ende på råd om hvordan du mister vekt. Det er klart at det ikke fungerer.

Tim Spector, Professor of Genetic Epidemiology, King’s College London

Observasjonen om at genetikk bare spiller en mindre rolle i å bestemme hvordan vi reagerer på mat, forteller oss også at enkle genetiske tester som hevder å bestemme «riktig kosthold for genene dine» er ineffektive og misvisende. 

Spector skriver; Pussig nok delte identiske tvillinger bare rundt en tredel av de samme tarm-mikrobearter, noe som kan bidra til å forklare noe av variasjonen i ernæringsrespons og peker også mot en mulighet til å forbedre helse og vekt ved å manipulere mikrobiomet.

Les også artikkelen om Stanford mikrobiologien som sier at mennesket har gått fra 150 til 15 gram fiber per døgn – med store konsekvenser for helsa vår. Dette fordi bakteriene i tarmen vår spiser resistente fiber, og når de ikke får nok mat, så dør de ut og kan faktisk potensielt gi skader i tarmen.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.