Hvordan vanlig mugg-gift i korn kan føre til endringer i tarm-, immun- og nervesystemet.

Deoxynivalenol, et av de mest utbredte mykotoksinene i Europa, kan potensielt gi store helseskader.

Deoxynivalenol (DON) har uheldige effekter på forskjellige organer, som nyre, lever og tarm. De havner i tarmen når de blir svelget. Inntak av DON kan føre til endringer i tarm-, immun- og nervesystemet, lekk tarm, og i noen akutte tilfeller til oppkast, anoreksi, magesmerter, diaré, blodig diaré, underernæring, hodepine og svimmelhet.

Matsikkerhet er nå en stor bekymring over hele verden. Mat og fôr blir ofte forurenset av en blanding med mange miljøgifter. Et internasjonalt team forskere har publisert kunnskap om denne vanlige soppgiften i Environment International.

I de senere årene har kombinerte toksisitetsstudier vurdert effekten av blandinger av matforurensninger som mykotoksiner, sporstoffer, sprøytemidler og kreftfremkallende stoffer. Men toksisiteten til blandinger av forurensninger fra helt ulike typer stoffer er imidlertid fortsatt dårlig dokumentert. Som f.eks kombinasjonen av mykotoksider og tungmetallet Kadmium som man begge deler kan få i seg i forhøyede nivåer gjennom f.eks korn.

Mykotoksiner fra sopp er de hyppigst forekommende naturlige matforurensningene for mennesker og dyr. Blant de vanligste mykotoksinene er Deoxynivalenol (DON), som hovedsakelig er produsert av soppen Fusarium graminearum og F. culmorum fra korn og kornprodukter.

DON er også blitt påvist i bokhvete, popcorn, sorgum og mange andre matvarer som mel, havre, ris, brød, frokostblandinger, nudler, barnemat, pannekaker, malt og øl. Det er også fare for innånding av sykdomsfremkallende sopp og mykotoksiner. Vist i studier for eksempel hos mennesker som arbeider med korn.

Det er vist en betydelig sammenheng mellom forekomst av sopp av Fusarium-arter og konsentrasjonen av skadelige mykotoksiner, og bekreftet dermed en betydelig yrkesrisiko blant bønder som var engasjert i korntresking på grunn av inhalering av sopp og mykotoksiner.

Svært mye soppgifter i korn.

I USA ble henholdsvis 73% og 92% av hvete- og maisprøver funnet positive for DON. I Europa har en storstilt samarbeidsundersøkelse utført med mer enn 40 000 tester vist at DON var til stede i 57% av alle prøvene. Analyser av urinprøver fra voksne i Storbritannia avslørte at 98% av dem hadde DON, mens nasjonale og europeiske undersøkelser indikerer at de anbefalte grenseverdiene er overskredet hos barn.

En studie utført av forskere ved Aix Marseille Université og publisert i Toxins viser at trikotecen-toksinet deoxynivalenol (DON eller vomitoxin) er en av de mest utbredte og farlige mykotoksidene.

En annen studie utført på 82 produksjonssteder i Europa har vist at 67 av dem var forurenset med DON, 52 prøver var sterkt forurenset med nivåer av DON. DON er dessuten motstandsdyktig mot høy temperatur (opptil 350 ° C), og gjør det dermed stabilt under bearbeiding og tilberedning.

Lekk tarm

Toksisitet av DON er avhengig av dens evne til å krysse de biologiske barrierene (dvs. tarm- og blod-hjerne-barrierer). Vi kan lese at tallrike studier viser at DON kan føre til en lekk tarmbarriere – som igjen kan skape problemer både for immunforsvaret og nevrologisk.

Tarmepitelet er den første barrieren mot inntatte kjemikalier og matforurensninger. Tarmbarrieren er dekket i stor grad av intercellulære forbindelser som knytter epitelcellene sammen. Epitelcellene er cellelaget som dekker hele tarmens overflate. Disse forbindelsene som kalles «tight junctions» holder cellene sammen og sørger for at ikke toksiner og bakterier trenger gjennom.

Etter inntak av forurenset mat, kan tarmepitelceller bli kronisk utsatt for forurensninger inkludert DON. Effektene av DON på tarmen er godt beskrevet og DON endrer tarmstrukturen, reduserer barrierefunksjonen, påvirker næringsopptaket, endrer tarmmikrobiotaen og immunresponsen.

Mikrobiotiaen, alle mikrobene som bor i tarmen, lever i symbiose med menneskene og har en viktig rolle for å beskytte tarmbarrieren og slimet som dekker den. En god balanse i mikrobiotaen kan potensielt virke beskyttende mot miljøgiftenes potensielle skadelige effekt på tarmbarrieren.

I tillegg til å kunne føre til en «lekk tarm og derav fremme bakteriell translokasjon inn i blodbanen, endrer DON også produksjonen av tarmslimet som også fungerer som en viktig beskyttende del av tarmbarrieren.

Totalt sett kan lekk tarm, økning i bakteriell translokasjon og reduksjon i slimproduksjon forårsaket av DON, fremme passasjen gjennom tarmepitelet av andre miljøgifter, som legemidler, sprøytemidler, andre mykotoksiner, bakterietoksiner, matallergener og patogene mikroorganismer (bakterier, sopp, virus) som finnes i mat og vann.

I tillegg til lokale effekter i tarmen, kan DON også ha konsekvenser for den systemiske immuniteten – samt hjernefunksjonen.

Forskerne viser også at DON-induserte forstyrrelser i tarmfunksjonene og tarmimmuniteten observeres selv ved små doser.

DON-indusert betennelse i tarmen og hjernen kan øke permeabiliteten (gjennomtrengeligheten – les lekk tarm) til tarm- og blod-hjerne-barrierer og dermed øke «lekkasje» av DON og andre giftstoffer som ev er i tarmen, som til slutt påvirker biotilgjengeligheten og toksisiteten.

Forskerne peker på at risikoen kan være enda høyere enn de faktisk kan måle. Spesielt ved tilstedeværelse av andre miljøgifter, som tungmetaller, plantevernmidler, bakterie- / plantetoksiner eller andre mykotoksiner.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten. Vi har derfor i den kommende perioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.