fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie finner annen viktig grunn til å vaske hender: Flammehemmere fra mobilen og TV-en!

Skadelige flammehemmere på hendene etter å berørt mobiltelefon, nettbrett og annen håndholdt elektronikk, ifølge en ny studie.


Studien ble utført av forskere ved University of Toronto og publisert i Environmental Science & Technology Letters.

Forskerne fant at flammehemmere som er på plast-TV-er, kan forflytte seg fra TV-en til inneluft og støv, til hender og deretter til mobiltelefoner og andre håndholdte elektroniske enheter. Når du bruker mobiltelefonen, så er overflaten en kontinuerlig eksponeringskilde for disse kjemikaliene hver gang du berører den.

«Det er velkjent at virus overføres mellom overflater og hender. Studien vår viser at giftige kjemikalier som flammehemmere gjør det samme. Det er en annen grunn til at vi alle bør vaske hendene ofte og godt.»

Miriam Diamond, professor, University of Toronto

Flammehemmere, som polybromerte difenyletere, er kjent for å utgjøre en helserisiko for barn. Tidligere studier har funnet at eksponering for disse kjemikaliene kan forårsake lavere IQ hos barn og atferdsproblemer. En ny studie fra University of Georgia har vist at eksponering for et nå forbudt flammehemmende middel kan endre den genetiske koden i sædceller, noe som fører til store helseskader hos barn, som potensielt kan få konsekvenser i generasjoner.

Forskerne fra Toronto var overrasket over å finne høyere nivåer av nesten alle halogenerte flammehemmere, alle organofosfat flammehemmere og ftalat-myknere på overflatene til mobiltelefoner og andre håndholdte elektroniske enheter som nettbrett, sammenlignet med ikke-håndholdte enheter som stasjonære datamaskiner. Dette inkluderte faktisk høyere nivåer av lenge forbudte polybromerte difenyletere på nye mobiltelefoner enn på overflatene til eldre stasjonære datamaskiner.

Forskerne mener at disse gamle kjemikaliene ble overført til de nye telefonene ved overføring fra hendene.

Hvorfor er TV-er en kilde til flammehemmere?

På grunn av en rekke TV-branner med gamle apparater på 1970-tallet, så var responsen å anbefale brennbarhetsstandarder som førte til store mengder flammehemmere som ble påført TV-apparatene utvendig.

Og denne praksisen har faktisk fortsatt selv etter at industrien byttet til nåværende TV-er som utgjør en minimal brannfare. Dermed inneholder nylig produserte TV-er høye nivåer av unødvendige og skadelige flammehemmere. Vi er utsatt fordi flammehemmerne ikke er bundet til enhetene, men slipper ut over tid og forurenser innemiljøene våre.

«Når flammehemmere brukes i TV-ene, finner vi den i hele huset, inkludert på beboernes hender,»

Lisa Melymuk, professor i miljøkjemi ved Masaryk University.

COVID-19-pandemien har lært oss å vaske hendene regelmessig og godt for å unngå å bli syk. Resultatene fra denne studien tyder også på at hyppig håndvask kan redusere eksponeringen for skadelige flammehemmere.

«For å redusere helseskadene fra flammehemmere, bør elektronikkindustrien stoppe unødvendig bruk av dem,»

Arlene Blum, administrerende direktør for Green Science Policy Institute.

Blum avslutter;

«Brannsikkerhet kan oppnås ved innovativ produktdesign og bruk av materialer i stedet for bruk av giftige kjemikalier som kan forbli i hjemmet – og i oss – i mange år fremover.»

Arlene Blum, administrerende direktør for Green Science Policy Institute

Giftige kjemikalier som flammehemmere påvirker i flere generasjoner.

I 1973 ble anslagsvis 6,5 millioner innbyggere i Michigan utsatt for den kjemiske flammehemmeren PBB153 da den ved et uhell kom seg inn i matforsyningen. I tiårene siden har en rekke helseproblemer inkludert misfarging av hud, hodepine, svimmelhet, leddsmerter og til og med noen kreftformer blitt knyttet til denne eksponeringen.

Mer påfallende så har barna til de som ble utsatt for kjemikaliene opplevd en rekke helseplager, inkludert rapporter om brokk eller misdannelser i kjønnsorgan og en større sjanse for dødfødsel eller spontanabort blant voksne døtre av de som opprinnelig ble eksponert for kjemikaliene.

«Det er fremdeles en relativt ny ide at en manns eksponering før unnfangelse kan påvirke helsen til barna hans,»

Katherine Greeson ved Charles Easley’s lab ved UGA’s College of Public Health and Regenerative Bioscience Center.

Hun sier videre;

«De fleste studier der en toksisk effekt er observert hos barn, ser bare på mødrene…»

Katherine Greeson ved Charles Easley’s lab ved UGA’s College of Public Health and Regenerative Bioscience Center.

Mulig viktig vitenskapelig skritt;

«Forhåpentligvis vil dette arbeidet føre til flere studier som kombinerer epidemiologi og grunnforskning i fremtiden, som vil fortelle oss mer om hvorfor vi ser en effekt av en miljøeksponering i menneskelige befolkninger…»

Katherine Greeson ved Charles Easley’s lab ved UGA’s College of Public Health and Regenerative Bioscience Center.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.