fbpx

Studie: Tarm-parasitten Blastocystis kan gi lekk tarm og autoimmune tilstander.

Forskerne så kraftige forbedringer av den autoimmune tilstanden Hashimotos tyreoiditt ved å utrydde Blastocystis hominis.

Blastocystis hominis er den vanligste tarmprotozoen som er isolert hos mennesker. Selv om denne parasitten forblir asymptomatisk i mange tilfeller, kan den likevel fungere som et opportunistisk patogen og forårsake mage og tarmproblemer. Blastocystis hominis-infeksjon er assosiert med forskjellige helsetilstander, og det er påvist at Blastocystis hominis kan påvirke immunforsvaret.

Det har lenge vært knyttet usikkerhet til om Blastocystis er sykdomsfremkallende, da det er noen som kan ha denne parasitten og samtidig være tilsynelatende symptomfrie. Men de siste årene har det vært en kraftig økt anerkjennelse av at parasitten kan føre til lekk tarm, betennelser og autoimmun aktivering.

I denne nyeste studien publisert i Sage journals, publikasjonen til Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism så forskerne på sammenhengen mellom parasitten og den autoimmune sykdommen Hashimotos. Hashimotos sykdom er kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen utløst av immunreaksjoner mot kjertelens vev. Hashimotos sykdom er relativt vanlig og rammer omtrent fem prosent av voksne.

Forskerne viste at når det er både en Hashimotos tilstand samtidig som det var en Blastocystis-infeksjon – så ble den autoimmune tilstanden betydelig bedret når parasittene ble utryddet.

Nylig publiserte også et annet forskerteam en omfattende gjennomgang av tilgjengelig forskning om sammenhengen mellom ulike helsetilstander og Blastocystis hominis i European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. Forskerne mener det er viktig at parasittene fjernes hvis de er tilstede – og man samtidig har mage/tarm-plager. De foreslår også helt nye behandlingsalternativer og mener de konvensjonelle legemidlene kanskje ikke er det beste behandlingsalternativet ved Blastocystisinfeksjon.

Blastocystis og immun-aktivering.

Vi kan i studien lese at Blastocystis hominis kan modulere immunresponsen og er assosiert med aktivering av immunceller og en økning i forskjellige typer interleukiner. Spesielt IL-17 økes med en Blastocystis hominis-infeksjon.

Th17-celler og deres cytokin IL-17 har blitt identifisert som viktigste bidragende faktorer ved Hashimotos. Forskerne skriver at det var interessant å studere nivået av IL-17 hos Hashimotos-pasienter med og uten Blastocystis-infeksjon og observere effekten av utryddelse av parasitten på IL-17-nivå og forløpet av Hashimotos.

Denne studien viste at IL-17 var betydelig forhøyet hos pasienter med Hashimotos.

Tidligere har forskere vist at IL-17 kom sterkt til uttrykk i tarmslimhinnen hos mus infisert med Blastocystis hominis. Og dette var i samsvar med disse nye resultatene, som viste at IL-17 var betydelig høyere hos pasienter med Hashimotos infisert med Blastocystis hominis enn de med Hashimotos uten Blastocystis hominis-infeksjon.

Forskerne antar derfor at IL-17 er proinflammatoriske cytokiner stimulert av Blastocystis hominis-infeksjon og kan spille en rolle i immundysfunksjon. Derfor mener de Blastocystis hominis kan stimulere autoimmunitet og kan utløse Hashimotos.

Forskerne bekrefter også at Blastocystis hominis-infeksjon kan øke tarmens permeabilitet og forårsake en lekk tarm, som er en viktig underliggende faktor hos mange, om ikke alle, autoimmune tilstander.

Blastocystis over hele kloden.

Blastocystis hominis har en bred geografisk distribusjon med en prevalens som varierer fra 1,6% til 16,0% i utviklede land og kan nå 60% i utviklingsland. Faktorer som påvirker Blastocystis hominis-infeksjon inkluderer dårlige hygieniske og sanitære forhold og inntak av forurenset mat eller vann. Det er ikke så lett å identifisere disse parasittene i avføringsprøver og de anbefaler minst tre separate tester før et negativt resultat kan bekreftes.

Forskerne skriver også at det er en økning av Blastocystis-infeksjoner hos mennesker.

I 2015 ble det for første gang i litteraturen publisert en saksrapport som viste at behandling av Blastocystis hominis-infeksjon kan forhindre utvikling og ytterligere stoppe progresjon av Hashimotos.

Resultatene våre støttet de fra saksrapporten, vi viste at behandling av Blastocystis hominis-infeksjon hos pasienter med Hashimotis resulterte i en betydelig reduksjon i TSH og anti-TPO, som senere forbedret tilstanden. Serumnivået av IL-17, et cytokin som antas å ha en rolle i Hashimotos, ble også redusert betydelig etter utryddelse av Blastocystis hominis som ytterligere støttet forbedring av Hashimotis etter behandling av Blastocystis hominis-infeksjon.

Forskerteamet fra Applied and Molecular Parasitology Department, Medical Research Institute, Alexandria University, Alexandria.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.