fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: Tarm-parasitten Blastocystis kan gi lekk tarm og autoimmune tilstander.

Forskerne så kraftige forbedringer av den autoimmune tilstanden Hashimotos tyreoiditt ved å utrydde Blastocystis hominis.

Blastocystis hominis er den vanligste tarmprotozoen som er isolert hos mennesker. Selv om denne parasitten forblir asymptomatisk i mange tilfeller, kan den likevel fungere som et opportunistisk patogen og forårsake mage og tarmproblemer. Blastocystis hominis-infeksjon er assosiert med forskjellige helsetilstander, og det er påvist at Blastocystis hominis kan påvirke immunforsvaret.

Det har lenge vært knyttet usikkerhet til om Blastocystis er sykdomsfremkallende, da det er noen som kan ha denne parasitten og samtidig være tilsynelatende symptomfrie. Men de siste årene har det vært en kraftig økt anerkjennelse av at parasitten kan føre til lekk tarm, betennelser og autoimmun aktivering.

I denne nyeste studien publisert i Sage journals, publikasjonen til Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism så forskerne på sammenhengen mellom parasitten og den autoimmune sykdommen Hashimotos. Hashimotos sykdom er kronisk betennelse i skjoldbruskkjertelen utløst av immunreaksjoner mot kjertelens vev. Hashimotos sykdom er relativt vanlig og rammer omtrent fem prosent av voksne.

Forskerne viste at når det er både en Hashimotos tilstand samtidig som det var en Blastocystis-infeksjon – så ble den autoimmune tilstanden betydelig bedret når parasittene ble utryddet.

Nylig publiserte også et annet forskerteam en omfattende gjennomgang av tilgjengelig forskning om sammenhengen mellom ulike helsetilstander og Blastocystis hominis i European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. Forskerne mener det er viktig at parasittene fjernes hvis de er tilstede – og man samtidig har mage/tarm-plager. De foreslår også helt nye behandlingsalternativer og mener de konvensjonelle legemidlene kanskje ikke er det beste behandlingsalternativet ved Blastocystisinfeksjon.

Blastocystis og immun-aktivering.

Vi kan i studien lese at Blastocystis hominis kan modulere immunresponsen og er assosiert med aktivering av immunceller og en økning i forskjellige typer interleukiner. Spesielt IL-17 økes med en Blastocystis hominis-infeksjon.

Th17-celler og deres cytokin IL-17 har blitt identifisert som viktigste bidragende faktorer ved Hashimotos. Forskerne skriver at det var interessant å studere nivået av IL-17 hos Hashimotos-pasienter med og uten Blastocystis-infeksjon og observere effekten av utryddelse av parasitten på IL-17-nivå og forløpet av Hashimotos.

Denne studien viste at IL-17 var betydelig forhøyet hos pasienter med Hashimotos.

Meld deg på for å få nyheter, forskning, kunnskap og relevant info fra Funksjonellmedisin.

Tidligere har forskere vist at IL-17 kom sterkt til uttrykk i tarmslimhinnen hos mus infisert med Blastocystis hominis. Og dette var i samsvar med disse nye resultatene, som viste at IL-17 var betydelig høyere hos pasienter med Hashimotos infisert med Blastocystis hominis enn de med Hashimotos uten Blastocystis hominis-infeksjon.

Forskerne antar derfor at IL-17 er proinflammatoriske cytokiner stimulert av Blastocystis hominis-infeksjon og kan spille en rolle i immundysfunksjon. Derfor mener de Blastocystis hominis kan stimulere autoimmunitet og kan utløse Hashimotos.

Forskerne bekrefter også at Blastocystis hominis-infeksjon kan øke tarmens permeabilitet og forårsake en lekk tarm, som er en viktig underliggende faktor hos mange, om ikke alle, autoimmune tilstander.

Blastocystis over hele kloden.

Blastocystis hominis har en bred geografisk distribusjon med en prevalens som varierer fra 1,6% til 16,0% i utviklede land og kan nå 60% i utviklingsland. Faktorer som påvirker Blastocystis hominis-infeksjon inkluderer dårlige hygieniske og sanitære forhold og inntak av forurenset mat eller vann. Det er ikke så lett å identifisere disse parasittene i avføringsprøver og de anbefaler minst tre separate tester før et negativt resultat kan bekreftes.

Forskerne skriver også at det er en økning av Blastocystis-infeksjoner hos mennesker.

I 2015 ble det for første gang i litteraturen publisert en saksrapport som viste at behandling av Blastocystis hominis-infeksjon kan forhindre utvikling og ytterligere stoppe progresjon av Hashimotos.

Resultatene våre støttet de fra saksrapporten, vi viste at behandling av Blastocystis hominis-infeksjon hos pasienter med Hashimotis resulterte i en betydelig reduksjon i TSH og anti-TPO, som senere forbedret tilstanden. Serumnivået av IL-17, et cytokin som antas å ha en rolle i Hashimotos, ble også redusert betydelig etter utryddelse av Blastocystis hominis som ytterligere støttet forbedring av Hashimotis etter behandling av Blastocystis hominis-infeksjon.

Forskerteamet fra Applied and Molecular Parasitology Department, Medical Research Institute, Alexandria University, Alexandria.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.