fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studier: å påvirke livsstil og miljøet kan være nøkkelen til lang levetid.

Man kan i stor grad påvirke muligheten for å leve lenge selv – sjansen for å bli over 100 år avenger bare 20-35 % av gener, øvrig er sosiale, livsstil og miljøfaktorer.

Forskere fra Washington State University publiserte den nye studien om mijøfaktorer som spiller inn i levetid i International Journal of Environmental Research and Public Health.

«Studien vår underbygger den økende kunnskapen om at sosiale og miljømessige faktorer bidrar betydelig til lang levetid,»

Rajan Bhardwaj, Washington State University

Tidligere forskning, sa Rajan Bhardwaj ved Washington State University, har estimert at arvelige faktorer bare forklarer omtrent 20 til 35% av individets sjanser for å nå hundre år.

«Vi vet fra tidligere forskning at du kan modifisere, gjennom adferd, din mottakelighet for forskjellige sykdommer basert på genetikken din,»

Ofer Amram, professor, WSUs Community Health and Spatial Epidemiology (CHaSE) lab.

Med andre ord, når du er i et miljø og har en livsstil som støtter sunn aldring, påvirker dette sannsynligvis din evne til å slå dine genetiske odds med livsstilsendringer. Men å finne ut nøyaktig hvilke miljøfaktorer som spiller inn er komplekst. Men de siste årene har det vært et betydelig kunnskapsløft.

Et forskerteam fra Harvard Medical School, Albert Einstein College of Medicine og University of Haifa har publisert en omfattende gjennomgang i Applied & Translational Genomics hvor de gjennomgår gjelden kunnskap om livsstil og miljøfaktorers innvirkning på levetid.

De skriver at kunnskap om lang levetid viser at omtrent en tredjedel av egenskapene til å eldes kan tilskrives genetiske faktorer, og resten påvirkes av epigenetiske og miljømessige faktorer.

Enkeltpersoner reagerer ulikt på miljøet de er en del av, samt miljøene de konstruerer og utvikler for å overleve og reprodusere seg.

Mennesket… besitter kraften i å modifisere, i det minste til utseende, naturlovene som påvirker ham, og kanskje forårsake en progressiv bevegelse, har en tendens til å nærme seg en lykkeligere fysisk tilstand,

Quetelet (1842)

Levetid er iboende en meget plastisk egenskap, og faktorene som fysisk trening, kosthold, levekår og farmasøytiske og ernæringsmessige intervensjoner kan påvirke i stor grad.

Det ser ut til at livsstilsendringer på individ-, familie- og befolkningsnivå har bidratt uforholdsmessig til en verdensomspennende økning i menneskets levetid de siste århundrene.

Forskerne mener det er rimelig å mene at de enkelte komponentene i miljøet og livsstil kan ha både additiv og/eller multipliserende effekter på helse og levetid.

Forskerne mener at kaloribegrensning og kostholdsendringer er eksempler godt studert for å kunne forlenge levetid.

Kaloribegrensning kan forlenge levetid.

Forskerne skriver at overdrevent eller begrenset matforbruk (kaloribegrensning) gir et godt eksempel på livsstilsmodifisering med potensielt stor påvirkning på levetid. Til tross for at for høyt matforbruk fører til metabolsk syndrom og redusert levetid, har kaloribegrensning på den andre siden vist seg å øke levetiden hos mange organismer, inkludert pattedyr.

Et eksempel er periodisk faste, som vil si at man for eksempel spiser alle døgnets måltider innenfor et kortere tidsvindu som f.eks 8 timer, og har de senene årene fått stor oppmerksomhet som et mulig tiltak for å forbedre helsa og om mulig forlenge levetiden.

Kostholdsendinger, kombinert med kaloribegrensning og tilhørende tilnærminger som del av livsstilsendringer, enkeltvis eller i kombinasjon, ser ut til å øke levetiden, gjennom en epigenetiske og metabolske endringer.

Forskerne skriver at basert på studier mener mange at kaloribegrensning kan bidra til å opprettholde langvarig helse og til en viss grad til og med gjenopprette den gjennom plastiske responser. I tillegg påvirker kaloribegrensning også betennelse, cellefornyelse, stressforsvar, autofagi og proteinsyntese, som er kjent for å påvirke aldringsprosessen.

Forebyggende medisin er fremtiden.

Forskerne skriver at Integrerte tilnærminger får en stadig større popularitet i utviklingen av prediktiv og forebyggende medisin som vil ha betydelig innvirkning på helse og levetid hos individer og befolkninger.

Forskning på arv og lang levetid antyder at omtrent en tredjedel kan tilskrives genetiske faktorer, og resten påvirkes av epigenetiske og miljømessige faktorer.

Alle de direkte, indirekte og medierende effekter av mange av disse faktorene på levetiden kan ikke estimeres uavhengig av andre egenskaper, og forblir derfor ofte umålelige. Forskerteamet mener derfor en integrert personlig kartlegging kombinert med livshistorie gir en logisk tilnærming for å forstå samspillet mellom alle de ulike faktorene.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.