fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studier: å påvirke livsstil og miljøet kan være nøkkelen til lang levetid.

Man kan i stor grad påvirke muligheten for å leve lenge selv – sjansen for å bli over 100 år avenger bare 20-35 % av gener, øvrig er sosiale, livsstil og miljøfaktorer.

Forskere fra Washington State University publiserte den nye studien om mijøfaktorer som spiller inn i levetid i International Journal of Environmental Research and Public Health.

«Studien vår underbygger den økende kunnskapen om at sosiale og miljømessige faktorer bidrar betydelig til lang levetid,»

Rajan Bhardwaj, Washington State University

Tidligere forskning, sa Rajan Bhardwaj ved Washington State University, har estimert at arvelige faktorer bare forklarer omtrent 20 til 35% av individets sjanser for å nå hundre år.

«Vi vet fra tidligere forskning at du kan modifisere, gjennom adferd, din mottakelighet for forskjellige sykdommer basert på genetikken din,»

Ofer Amram, professor, WSUs Community Health and Spatial Epidemiology (CHaSE) lab.

Med andre ord, når du er i et miljø og har en livsstil som støtter sunn aldring, påvirker dette sannsynligvis din evne til å slå dine genetiske odds med livsstilsendringer. Men å finne ut nøyaktig hvilke miljøfaktorer som spiller inn er komplekst. Men de siste årene har det vært et betydelig kunnskapsløft.

Et forskerteam fra Harvard Medical School, Albert Einstein College of Medicine og University of Haifa har publisert en omfattende gjennomgang i Applied & Translational Genomics hvor de gjennomgår gjelden kunnskap om livsstil og miljøfaktorers innvirkning på levetid.

De skriver at kunnskap om lang levetid viser at omtrent en tredjedel av egenskapene til å eldes kan tilskrives genetiske faktorer, og resten påvirkes av epigenetiske og miljømessige faktorer.

Enkeltpersoner reagerer ulikt på miljøet de er en del av, samt miljøene de konstruerer og utvikler for å overleve og reprodusere seg.

Mennesket… besitter kraften i å modifisere, i det minste til utseende, naturlovene som påvirker ham, og kanskje forårsake en progressiv bevegelse, har en tendens til å nærme seg en lykkeligere fysisk tilstand,

Quetelet (1842)

Levetid er iboende en meget plastisk egenskap, og faktorene som fysisk trening, kosthold, levekår og farmasøytiske og ernæringsmessige intervensjoner kan påvirke i stor grad.

Det ser ut til at livsstilsendringer på individ-, familie- og befolkningsnivå har bidratt uforholdsmessig til en verdensomspennende økning i menneskets levetid de siste århundrene.

Forskerne mener det er rimelig å mene at de enkelte komponentene i miljøet og livsstil kan ha både additiv og/eller multipliserende effekter på helse og levetid.

Forskerne mener at kaloribegrensning og kostholdsendringer er eksempler godt studert for å kunne forlenge levetid.

Kaloribegrensning kan forlenge levetid.

Forskerne skriver at overdrevent eller begrenset matforbruk (kaloribegrensning) gir et godt eksempel på livsstilsmodifisering med potensielt stor påvirkning på levetid. Til tross for at for høyt matforbruk fører til metabolsk syndrom og redusert levetid, har kaloribegrensning på den andre siden vist seg å øke levetiden hos mange organismer, inkludert pattedyr.

Et eksempel er periodisk faste, som vil si at man for eksempel spiser alle døgnets måltider innenfor et kortere tidsvindu som f.eks 8 timer, og har de senene årene fått stor oppmerksomhet som et mulig tiltak for å forbedre helsa og om mulig forlenge levetiden.

Kostholdsendinger, kombinert med kaloribegrensning og tilhørende tilnærminger som del av livsstilsendringer, enkeltvis eller i kombinasjon, ser ut til å øke levetiden, gjennom en epigenetiske og metabolske endringer.

Forskerne skriver at basert på studier mener mange at kaloribegrensning kan bidra til å opprettholde langvarig helse og til en viss grad til og med gjenopprette den gjennom plastiske responser. I tillegg påvirker kaloribegrensning også betennelse, cellefornyelse, stressforsvar, autofagi og proteinsyntese, som er kjent for å påvirke aldringsprosessen.

Forebyggende medisin er fremtiden.

Forskerne skriver at Integrerte tilnærminger får en stadig større popularitet i utviklingen av prediktiv og forebyggende medisin som vil ha betydelig innvirkning på helse og levetid hos individer og befolkninger.

Forskning på arv og lang levetid antyder at omtrent en tredjedel kan tilskrives genetiske faktorer, og resten påvirkes av epigenetiske og miljømessige faktorer.

Alle de direkte, indirekte og medierende effekter av mange av disse faktorene på levetiden kan ikke estimeres uavhengig av andre egenskaper, og forblir derfor ofte umålelige. Forskerteamet mener derfor en integrert personlig kartlegging kombinert med livshistorie gir en logisk tilnærming for å forstå samspillet mellom alle de ulike faktorene.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.