fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

American Society of Nutrition 2020: Mot skifte til persontilpassede kostholdsanbefalinger.

En av de største ernæringsstudiene noen sinne viser at genetikk spiller en mindre rolle, at alle er unike – og antyder at kosthold derfor bør persontilpasset.

Ledende forskere fra mange av de største forskningsinstitusjonene i verden antyder skifte i kostholdsanbefalinger.

Tidligere i år kunne vi også lese at et annet internasjonalt forskerteam kom med ny viktig kunnskap om at det ikke kan være ett enkelt «one size fits all» kosthold som passer for alle, og at ulike menneskelige og mikrobiom-faktorer spiller inn.

Og nå har forskerteamet ledet av King’s College London kunngjorde nylig de første publiserte resultatene fra PREDICT, den største pågående ernæringsstudien av sitt slag.

Resultatene, publisert i Nature Medicine og presentert for American Society of Nutrition 2020, viste et bredt spekter av metabolske responser etter å ha spist hos tilsynelatende friske voksne, og at betennelse utløst av maten vi spiser varierer med opp til ti ganger.

Personspesifikke faktorer, som tarmmikrobiomet viste de at delvis var viktigere enn innholdet av makronæringsstoffer i måltidet.

De viste at personers respons på identisk mat var svært ulik – selv blant genetisk identiske tvillinger – resultatene antyder at forbedret helse kan oppnås ved å spise mat som er persontilpasset for å redusere betennelse.

Seniorforsker på studien Professor Tim Spector, King’s College London, sa:

«Når det gjelder vekt, har vi tradisjonelt lagt en stor vekt på faktorer vi ikke har kontroll over, som genetikk. Faktum er at selv om genetikk spiller en rolle, er det mange flere viktige faktorer som påvirker den enkeltes respons på mat og opprettholdelse av et sunt stoffskifte. Denne studien viser at å oppnå en sunn vekt krever en vitenskapelig tilnærming til å spise som tar hensyn til individets unike biologi. «

Professor Tim Spector, King’s College London

Ledet av professor Tim Spector og teamet hans ved King’s College London og deres selskap ZOE, i samarbeid med forskere over hele verden, rekrutterte PREDICT-1-studien deltakere over hele Storbritannia og USA. Denne besto av 1 103 deltakere, inkludert 660 identiske og ikke-identiske tvillinger.

Studien målte et bredt spekter av markører fra blodsukker, fett og insulinnivå til trening, søvn og tarmbakterier (mikrobiom) i løpet av to uker. Det er den hittil mest detaljerte studien for å se på alle de forskjellige faktorene som påvirker responsene våre på mat sammen.

Til tross for stor variasjon i metabolske responser mellom deltakerne, viste resultater fra identiske måltider spist på forskjellige dager at individuelle responser på de samme matvarene var bemerkelsesverdig konsistente for hver person.

Meld deg på for å få nyheter, forskning, kunnskap og relevant info fra Funksjonellmedisin.

Resultatene fra PREDICT-1 viste:

  • Et bredt spekter av faktorer fra tarmmikrober, blodsukker, fett og insulinnivå til trening og søvn påvirker individets evne til å oppnå optimal helse.
  • Genetikk spiller en mindre rolle, og til og med identiske tvillinger kan respondere veldig forskjellig på de samme matvarene.
  • Alle er unike i måten de reagerer på maten, så det er ikke ett «riktig» kosthold.
  • Den optimale tiden å spise på avhenger også av individet og det er ingen faste «perfekte» måltider. Forskerne fant at noen tydelig metaboliserte mat bedre til frokost mens andre så ingen forskjell.
  • Optimal måltidsammensetning når det gjelder fett, karbohydrater, proteiner og fiber (makronæringsstoffer) er også svært individuell, så reseptbelagte dietter basert på faste makronæringsstoffforhold er for forenklede og vil ikke fungere for alle. For eksempel kan en sensitiv glukose-responder trenge å redusere karbohydrater, mens noen andre kan være i stand til å spise disse fritt.
  • Andel næringsstoffer forklarer mindre enn 25% av responsene våre på mat, og viser viktigheten av hvordan vi spiser (tid på døgnet, søvn, trening osv.) Så vel som hva vi spiser.

Dr. Sarah Berry, professor i ernæringsvitenskap ved King’s College London og en av forfatterne av Nature Medicine-studien som ble presentert på konferansen American Society of Nutrition 2020, sa:

«Vi fant at økningen i fett og glukose i blodet etter å ha spist et måltid initierer en inflammatorisk respons som skiller seg enormt mellom individer. Kostholds- og livsstilsstrategier for å redusere langvarig økning i blodfett og glukose kan derfor være et nyttig mål for å redusere lavgradig betennelse, og hjelper til med å forhindre utvikling av lavgradsbetennelsestilstander som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. «

Dr. Sarah Berry, professor i ernæringsvitenskap ved King’s College London

Professor Tim Spector og Department of Twin Research ved King’s College samarbeider med noen av verdens ledende forskere, inkludert fra Harvard, Lund (Sverige), Massachusetts General Hospital, Oxford (UK), King’s College London (UK), Tufts, Stanford og ernæringsvitenskapsselskapet ZOE for å gjennomføre PREDICT-studiene, de største vitenskapelige ernæringsstudiene av sitt slag i verden.

PREDICT undersøker individuelle ernæringsresponser på normale måltider for å forutsi personlige matresponser basert på individuelle egenskaper, og sentralt er bakteriene i tarmen.

Dreper myter

Forskningsselskapet Zoe som var sentral i studien peker på sin hjemmeside på en rekke kostholdsmyter som de mener er feil;

  • Gener avgjør ikke vekten din.
  • Å telle kalorier gir ingen mening.
  • Du er unik, så maten skal være persontilpasset deg.
  • Ved å optimalisere tarmhelsa kan du respondere bedre på maten.

Zoe sin intensjon er å bidra til et skifte i forståelse av kosthold og viktigheten av et persontilpasset kosthold;

De skriver videre at;

Vitenskapen vår viser at alles respons på mat er unik, til og med for identiske tvillinger. Metabolismen din er ikke definert av genene dine, og den kan endre seg.

Forskningsselskapet Zoe
I Zoe sin tilnærming analyserer de blod, avføring og kosthold for å forstå hvordan kroppen fungerer. Og deretter gir matanbefalinger designet for en unik kropp.

Vi er lei av å se kjepphest dietter som ikke har endret seg mye i det forrige århundre.

Forskningsselskapet Zoe

De mener videre at:

Forskning viser at betennelse etter måltider er knyttet til økt risiko for diabetes, hjertesykdommer og andre helseproblemer på lang sikt. Vi fokuserer på hvordan du kan redusere betennelse og forbedre tarmen din.

Forskningsselskapet Zoe

Samarbeid for å nå pasientens mål.

En persontilpasset tilnærming vil kreve en dyp forståelse for det mekanistiske grunnlaget for persontilpassede dietter og forenkling av tilnærmingen for å muliggjøre en oppskalert bruk for store befolkninger. 

Forskerne skriver: 

Denne tilnærmingen vil la oss rasjonelt utnytte maten og næringsstoffene i naturen for å forhindre og behandle menneskers sykdom.

Forskerne skriver at det å designe et optimalt kosthold ikke er den eneste komponenten som er nødvendig for å nå et individs mål – ernæringsfysiologer, psykologer og andre er fremdeles nødvendig. En slik persontilpasset tilnærming blir derfor svært omfattende og kan være ressurskrevende – og det vil derfor være avgjørende å vurdere om fordelene for pasienten på lang sikt er betydelige nok til at det er formålstjenlig å gjennomføre.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man i Helseforbedringsprogrammet om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

Hvorfor et omfattende program?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at dette potensielt kan være mulig med et lengre og tett samarbeid hvor kunden selv deltar aktivt og hvor leger, terapeuter og andre ressurspersoner bidrar som veiledere og inspiratorer.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford University.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.