fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

American Society of Nutrition 2020: Mot skifte til persontilpassede kostholdsanbefalinger.

En av de største ernæringsstudiene noen sinne viser at genetikk spiller en mindre rolle, at alle er unike – og antyder at kosthold derfor bør persontilpasset.

Ledende forskere fra mange av de største forskningsinstitusjonene i verden antyder skifte i kostholdsanbefalinger.

Tidligere i år kunne vi også lese at et annet internasjonalt forskerteam kom med ny viktig kunnskap om at det ikke kan være ett enkelt «one size fits all» kosthold som passer for alle, og at ulike menneskelige og mikrobiom-faktorer spiller inn.

Og nå har forskerteamet ledet av King’s College London kunngjorde nylig de første publiserte resultatene fra PREDICT, den største pågående ernæringsstudien av sitt slag.

Resultatene, publisert i Nature Medicine og presentert for American Society of Nutrition 2020, viste et bredt spekter av metabolske responser etter å ha spist hos tilsynelatende friske voksne, og at betennelse utløst av maten vi spiser varierer med opp til ti ganger.

Personspesifikke faktorer, som tarmmikrobiomet viste de at delvis var viktigere enn innholdet av makronæringsstoffer i måltidet.

De viste at personers respons på identisk mat var svært ulik – selv blant genetisk identiske tvillinger – resultatene antyder at forbedret helse kan oppnås ved å spise mat som er persontilpasset for å redusere betennelse.

Seniorforsker på studien Professor Tim Spector, King’s College London, sa:

«Når det gjelder vekt, har vi tradisjonelt lagt en stor vekt på faktorer vi ikke har kontroll over, som genetikk. Faktum er at selv om genetikk spiller en rolle, er det mange flere viktige faktorer som påvirker den enkeltes respons på mat og opprettholdelse av et sunt stoffskifte. Denne studien viser at å oppnå en sunn vekt krever en vitenskapelig tilnærming til å spise som tar hensyn til individets unike biologi. «

Professor Tim Spector, King’s College London

Ledet av professor Tim Spector og teamet hans ved King’s College London og deres selskap ZOE, i samarbeid med forskere over hele verden, rekrutterte PREDICT-1-studien deltakere over hele Storbritannia og USA. Denne besto av 1 103 deltakere, inkludert 660 identiske og ikke-identiske tvillinger.

Studien målte et bredt spekter av markører fra blodsukker, fett og insulinnivå til trening, søvn og tarmbakterier (mikrobiom) i løpet av to uker. Det er den hittil mest detaljerte studien for å se på alle de forskjellige faktorene som påvirker responsene våre på mat sammen.

Til tross for stor variasjon i metabolske responser mellom deltakerne, viste resultater fra identiske måltider spist på forskjellige dager at individuelle responser på de samme matvarene var bemerkelsesverdig konsistente for hver person.

Resultatene fra PREDICT-1 viste:

  • Et bredt spekter av faktorer fra tarmmikrober, blodsukker, fett og insulinnivå til trening og søvn påvirker individets evne til å oppnå optimal helse.
  • Genetikk spiller en mindre rolle, og til og med identiske tvillinger kan respondere veldig forskjellig på de samme matvarene.
  • Alle er unike i måten de reagerer på maten, så det er ikke ett «riktig» kosthold.
  • Den optimale tiden å spise på avhenger også av individet og det er ingen faste «perfekte» måltider. Forskerne fant at noen tydelig metaboliserte mat bedre til frokost mens andre så ingen forskjell.
  • Optimal måltidsammensetning når det gjelder fett, karbohydrater, proteiner og fiber (makronæringsstoffer) er også svært individuell, så reseptbelagte dietter basert på faste makronæringsstoffforhold er for forenklede og vil ikke fungere for alle. For eksempel kan en sensitiv glukose-responder trenge å redusere karbohydrater, mens noen andre kan være i stand til å spise disse fritt.
  • Andel næringsstoffer forklarer mindre enn 25% av responsene våre på mat, og viser viktigheten av hvordan vi spiser (tid på døgnet, søvn, trening osv.) Så vel som hva vi spiser.

Dr. Sarah Berry, professor i ernæringsvitenskap ved King’s College London og en av forfatterne av Nature Medicine-studien som ble presentert på konferansen American Society of Nutrition 2020, sa:

«Vi fant at økningen i fett og glukose i blodet etter å ha spist et måltid initierer en inflammatorisk respons som skiller seg enormt mellom individer. Kostholds- og livsstilsstrategier for å redusere langvarig økning i blodfett og glukose kan derfor være et nyttig mål for å redusere lavgradig betennelse, og hjelper til med å forhindre utvikling av lavgradsbetennelsestilstander som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. «

Dr. Sarah Berry, professor i ernæringsvitenskap ved King’s College London

Professor Tim Spector og Department of Twin Research ved King’s College samarbeider med noen av verdens ledende forskere, inkludert fra Harvard, Lund (Sverige), Massachusetts General Hospital, Oxford (UK), King’s College London (UK), Tufts, Stanford og ernæringsvitenskapsselskapet ZOE for å gjennomføre PREDICT-studiene, de største vitenskapelige ernæringsstudiene av sitt slag i verden.

PREDICT undersøker individuelle ernæringsresponser på normale måltider for å forutsi personlige matresponser basert på individuelle egenskaper, og sentralt er bakteriene i tarmen.

Dreper myter

Forskningsselskapet Zoe som var sentral i studien peker på sin hjemmeside på en rekke kostholdsmyter som de mener er feil;

  • Gener avgjør ikke vekten din.
  • Å telle kalorier gir ingen mening.
  • Du er unik, så maten skal være persontilpasset deg.
  • Ved å optimalisere tarmhelsa kan du respondere bedre på maten.

Zoe sin intensjon er å bidra til et skifte i forståelse av kosthold og viktigheten av et persontilpasset kosthold;

De skriver videre at;

Vitenskapen vår viser at alles respons på mat er unik, til og med for identiske tvillinger. Metabolismen din er ikke definert av genene dine, og den kan endre seg.

Forskningsselskapet Zoe
I Zoe sin tilnærming analyserer de blod, avføring og kosthold for å forstå hvordan kroppen fungerer. Og deretter gir matanbefalinger designet for en unik kropp.

Vi er lei av å se kjepphest dietter som ikke har endret seg mye i det forrige århundre.

Forskningsselskapet Zoe

De mener videre at:

Forskning viser at betennelse etter måltider er knyttet til økt risiko for diabetes, hjertesykdommer og andre helseproblemer på lang sikt. Vi fokuserer på hvordan du kan redusere betennelse og forbedre tarmen din.

Forskningsselskapet Zoe

Samarbeid for å nå pasientens mål.

En persontilpasset tilnærming vil kreve en dyp forståelse for det mekanistiske grunnlaget for persontilpassede dietter og forenkling av tilnærmingen for å muliggjøre en oppskalert bruk for store befolkninger. 

Forskerne skriver: 

Denne tilnærmingen vil la oss rasjonelt utnytte maten og næringsstoffene i naturen for å forhindre og behandle menneskers sykdom.

Forskerne skriver at det å designe et optimalt kosthold ikke er den eneste komponenten som er nødvendig for å nå et individs mål – ernæringsfysiologer, psykologer og andre er fremdeles nødvendig. En slik persontilpasset tilnærming blir derfor svært omfattende og kan være ressurskrevende – og det vil derfor være avgjørende å vurdere om fordelene for pasienten på lang sikt er betydelige nok til at det er formålstjenlig å gjennomføre.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.