fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere: Å Spise mer planter kan gi lengre og sunnere liv.

Hvorfor forskerene mener mennesker som spiser mer planter i motsetning til kjøtt – kan oppnå bedre helse og leve lengre liv.

Et team forskere ved U.S. National Institutes of Health’s National Cancer Institute har funnet ut at mennesker som spiser mer planteprotein i motsetning til kjøttbasert protein, har en tendens til å leve lengre liv. I artikkelen publisert i JAMA Internal Medicine fant de også ut at jo mer plantebaserte proteiner en person spiste, jo lenger hadde de en tendens til å leve.

Dette støttes av et internasjonalt team forskere fra blant andre Oxford, Harvard og Tuft University som mener myndighetene nå bør gi eksplisitte mål for plantebaserte proteinkilder samt sette en tydelig grense for animalske proteinkilder – som de mener vil gi nasjonale anbefalinger mer i tråd med sunne og miljømessig bærekraftige målsettinger.

Forskere fra Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health har også gjort et stort arbeid med å forstå de ulike kostholdsresponsene som er ulike fra person til person. Dette er en del av PREDICT-studiene som er de største ernæringsstudiene av sitt slag i verden. De konkluderer med at vi bør gå bort fra standardiserte dietter for hele grupper eller befolkninger – og heller persontilpasse kostholdet til hvert enkelt individ.

Men de mener allikevel det er en ting vi alle kan gjøre for å optimalisere helsa – å spise mer planter!

Forskerteamet skriver at det er mange motstridende råd om den beste måten å spise, men en ting som nesten alle er enige om er at å spise flere planter er bra for deg.
Den gode nyheten mener der er at å øke mangfoldet og mengden av planter i kostholdet ditt faktisk ikke trenger å være vanskelig, spesielt når du utvider ideen om hva som teller som en plantebasert mat til å inkludere krydder, urter, nøtter og frø.

Forskerteamet mener også at man ikke trenger å være veganer for å følge et plantebasert kosthold. Faktisk kan begrepet ‘plantebasert’ brukes til å referere til et bredt utvalg av kosthold som alle har en ting til felles: De er sentrert rundt planter. Og vi mener ikke bare frukt og grønt. Nøtter, frø, belgfrukter, urter og krydder kommer også fra planter. Et typisk plantebasert kosthold bør inneholde et mangfoldig utvalg av disse matvarene, enten med innslag av små mengder animalske produkter eller ingen i det hele tatt.‍

Men hvorfor er plantene så spesielle? ‍

Plantemat er en rik kilde til gunstige næringsstoffer, inkludert vitaminer, mineraler, kostfiber (som er mat for de gunstige tarmbakteriene) og proteiner. De er også rike på polyfenoler, som er biologisk aktive molekyler som mater tarmbakteriene (mikrobiomet) og som er til nytte for helsen vår på mange andre måter.

Forskerne skriver at det er vanskelig å helt spesifikt bestemme årsak og virkning når det gjelder mat og sykdom – men vi vet at folk som spiser flere planter i kostholdet, har en tendens til å ha lavere samlet risiko for en rekke sykdommer, inkludert høyt blodtrykk (hypertensjon), type 2 diabetes, og en gjennomgående lavere risiko for død på grunn av hjertesykdom, sammenlignet med de som spiser et typisk vestlig kosthold med mye raffinerte karbohydrater, sukker og bearbeidet mat.

Planter og helsen.

For det første er planter bra for tarmen. I hvert fall så lenge de ikke er altfor bearbeidet eller foredlet. Kostfibrene og polyfenolene de inneholder er viktige som mat og vedlikehold av mikrobiomet – som tarmbakteriene som utfører mange viktige funksjoner som er svært viktige for helsen vår. Et sunt mikrobiom er et mangfoldig mikrobiom med høy diversitet, som kan styrkes ved å øke mangfoldet av planter i kostholdet. Et mangfoldig mikrobiom er også noe som resultatene fra PREDICT-studien antyder, er assosiert med sunn respons på kostholdet samt lavere nivåer av inflammatoriske markører.

I et annet eksempel fant en stor studie av mer enn 20 000 menn og kvinner en sterk positiv sammenheng mellom de som spiste et kosthold med større andel plantemat og tarmtømmingsfrekvens (mer bæsjing, med andre ord), som er gunstig i forhold til å unngå forstoppelse.

Regelmessige leveranser kan være svært viktig fordi det å være kronisk forstoppet kan ha noen ganske ubehagelige effekter på helsen.

American Gut Project – et massivt samfunnsvitenskapelig prosjekt som samlet inn mikrobiomprøver fra mer enn 10.000 mennesker – viste også at mennesker som spiser rundt 30 forskjellige planter hver uke har mye større mikrobielt mangfold enn de som spiser bare 10. Den samme studien viste også at folk som spiser mye planter har mindre sannsynlighet for å ha tarmbakterier som har gener som gir resistens mot antibiotika – en viktig fordel gitt økningen i antibiotikaresistente infeksjoner over hele verden.‍

Ønsker å avkrefte kostholdsmyter

Den store forskningsinnsatsen PREDICT har som formål å sette fokus på hvordan man kan persontilpasse en tilnærming for å redusere kroniske betennelser. De sier at;

  • Gener bestemmer ikke vekten din.
  • Å telle kalorier fungerer ikke.
  • Du er unik, så maten skal være persontilpasset.
  • Tarmen kan avgjøre responsen på maten.

Hvis du alltid trodde kroppen din var annerledes, har du rett.
Vitenskapen vår viser at alles respons på mat er unik, til og med for identiske tvillinger. Metabolismen din er ikke definert av genene dine, og den kan endre seg.

Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man i Helseforbedringsprogrammet om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

Hvorfor et omfattende program?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at dette potensielt kan være mulig med et lengre og tett samarbeid hvor kunden selv deltar aktivt og hvor leger, terapeuter og andre ressurspersoner bidrar som veiledere og inspiratorer.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford University.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.