fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere: Å Spise mer planter kan gi lengre og sunnere liv.

Hvorfor forskerene mener mennesker som spiser mer planter i motsetning til kjøtt – kan oppnå bedre helse og leve lengre liv.

Et team forskere ved U.S. National Institutes of Health’s National Cancer Institute har funnet ut at mennesker som spiser mer planteprotein i motsetning til kjøttbasert protein, har en tendens til å leve lengre liv. I artikkelen publisert i JAMA Internal Medicine fant de også ut at jo mer plantebaserte proteiner en person spiste, jo lenger hadde de en tendens til å leve.

Dette støttes av et internasjonalt team forskere fra blant andre Oxford, Harvard og Tuft University som mener myndighetene nå bør gi eksplisitte mål for plantebaserte proteinkilder samt sette en tydelig grense for animalske proteinkilder – som de mener vil gi nasjonale anbefalinger mer i tråd med sunne og miljømessig bærekraftige målsettinger.

Forskere fra Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health har også gjort et stort arbeid med å forstå de ulike kostholdsresponsene som er ulike fra person til person. Dette er en del av PREDICT-studiene som er de største ernæringsstudiene av sitt slag i verden. De konkluderer med at vi bør gå bort fra standardiserte dietter for hele grupper eller befolkninger – og heller persontilpasse kostholdet til hvert enkelt individ.

Men de mener allikevel det er en ting vi alle kan gjøre for å optimalisere helsa – å spise mer planter!

Forskerteamet skriver at det er mange motstridende råd om den beste måten å spise, men en ting som nesten alle er enige om er at å spise flere planter er bra for deg.
Den gode nyheten mener der er at å øke mangfoldet og mengden av planter i kostholdet ditt faktisk ikke trenger å være vanskelig, spesielt når du utvider ideen om hva som teller som en plantebasert mat til å inkludere krydder, urter, nøtter og frø.

Forskerteamet mener også at man ikke trenger å være veganer for å følge et plantebasert kosthold. Faktisk kan begrepet ‘plantebasert’ brukes til å referere til et bredt utvalg av kosthold som alle har en ting til felles: De er sentrert rundt planter. Og vi mener ikke bare frukt og grønt. Nøtter, frø, belgfrukter, urter og krydder kommer også fra planter. Et typisk plantebasert kosthold bør inneholde et mangfoldig utvalg av disse matvarene, enten med innslag av små mengder animalske produkter eller ingen i det hele tatt.‍

Men hvorfor er plantene så spesielle? ‍

Plantemat er en rik kilde til gunstige næringsstoffer, inkludert vitaminer, mineraler, kostfiber (som er mat for de gunstige tarmbakteriene) og proteiner. De er også rike på polyfenoler, som er biologisk aktive molekyler som mater tarmbakteriene (mikrobiomet) og som er til nytte for helsen vår på mange andre måter.

Forskerne skriver at det er vanskelig å helt spesifikt bestemme årsak og virkning når det gjelder mat og sykdom – men vi vet at folk som spiser flere planter i kostholdet, har en tendens til å ha lavere samlet risiko for en rekke sykdommer, inkludert høyt blodtrykk (hypertensjon), type 2 diabetes, og en gjennomgående lavere risiko for død på grunn av hjertesykdom, sammenlignet med de som spiser et typisk vestlig kosthold med mye raffinerte karbohydrater, sukker og bearbeidet mat.

Planter og helsen.

For det første er planter bra for tarmen. I hvert fall så lenge de ikke er altfor bearbeidet eller foredlet. Kostfibrene og polyfenolene de inneholder er viktige som mat og vedlikehold av mikrobiomet – som tarmbakteriene som utfører mange viktige funksjoner som er svært viktige for helsen vår. Et sunt mikrobiom er et mangfoldig mikrobiom med høy diversitet, som kan styrkes ved å øke mangfoldet av planter i kostholdet. Et mangfoldig mikrobiom er også noe som resultatene fra PREDICT-studien antyder, er assosiert med sunn respons på kostholdet samt lavere nivåer av inflammatoriske markører.

I et annet eksempel fant en stor studie av mer enn 20 000 menn og kvinner en sterk positiv sammenheng mellom de som spiste et kosthold med større andel plantemat og tarmtømmingsfrekvens (mer bæsjing, med andre ord), som er gunstig i forhold til å unngå forstoppelse.

Regelmessige leveranser kan være svært viktig fordi det å være kronisk forstoppet kan ha noen ganske ubehagelige effekter på helsen.

American Gut Project – et massivt samfunnsvitenskapelig prosjekt som samlet inn mikrobiomprøver fra mer enn 10.000 mennesker – viste også at mennesker som spiser rundt 30 forskjellige planter hver uke har mye større mikrobielt mangfold enn de som spiser bare 10. Den samme studien viste også at folk som spiser mye planter har mindre sannsynlighet for å ha tarmbakterier som har gener som gir resistens mot antibiotika – en viktig fordel gitt økningen i antibiotikaresistente infeksjoner over hele verden.‍

Ønsker å avkrefte kostholdsmyter

Den store forskningsinnsatsen PREDICT har som formål å sette fokus på hvordan man kan persontilpasse en tilnærming for å redusere kroniske betennelser. De sier at;

  • Gener bestemmer ikke vekten din.
  • Å telle kalorier fungerer ikke.
  • Du er unik, så maten skal være persontilpasset.
  • Tarmen kan avgjøre responsen på maten.

Hvis du alltid trodde kroppen din var annerledes, har du rett.
Vitenskapen vår viser at alles respons på mat er unik, til og med for identiske tvillinger. Metabolismen din er ikke definert av genene dine, og den kan endre seg.

Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.