fbpx

Forskere viser at kronisk betennelse kan være årsaken til tidligere aldring.

Den berømte vitenskapsmannen professor Claudio Franceschis mangeårige forskning har resultert i teorien om «betennelsealdring» – hvor kroniske betennelser sier mye om generell helsetilstand.

Claudio Franceschi, en verdenskjent vitenskapsmann, professor ved University of Bologna (Italia) og leder for Research Laboratory for Systems Medicine of Healthy Aging ved Lobachevsky University, sammen med andre medlemmer av et internasjonalt forskerteam, har beskrevet mekanismene som ligger til grunn for kronisk betennelse og identifiserte flere risikofaktorer som fører til sykdom. Som nevnt i studien «Kronisk betennelse som etiologi for sykdom gjennom hele levetiden», publisert i tidsskriftet Nature Medicine, inkluderer disse infeksjoner, fysisk inaktivitet, kosthold, mikrobiomet og lekk tarm, miljøfaktorer, industrielle toksiske stoffer, mangel på søvn og psykologisk stress.

De påpeker at man potensielt kan reversere og forhindre sykdommene ved å addressere alle de underliggende årsakene.

Professor Claudio Franceschis mange års forskning har resultert i teorien om «betennelsesaldring», som beskriver økt aldring som en generell inflammatorisk prosess som involverer hele kroppen og provoserer frem sykdommer assosiert med alder: Alzheimers sykdom, åreforkalkning, hjerte- og karsykdommer, type II diabetes, kreft og mange flere.

«I dag er kroniske betennelsessykdommer øverst på listen over dødsårsaker. Det er nå tydelige bevis på at effekten av kronisk betennelse som observeres gjennom livet – øker risikoen for død. Det er ingen overraskelse at forskernes innsats nå er fokusert på å finne strategier for tidlig diagnose, forebygging og behandling av kronisk betennelse, «

Professor Claudio Franceschi.

Et av de viktigste forsakningsresultatene som er oppnådd til dags dato har vært begrepet «immunologisk aldring», som gjør det mulig for forskere å karakterisere individets immunfunksjon og deretter forutsi årsakene til dødelighet mye mer nøyaktig enn bare å stole på kronologisk alder. I tillegg til velkjente biomarkører for betennelse, som C-reaktivt protein, interleukin 1 og 6, tumor nekrose faktor, mener forskere det er behov for å studere ytterligere biomarkører av immunsystemet, som skiller seg veldig fra person til person, særlig undergruppene T- og B-lymfocytter, monocytter, etc.

Forskere har identifisert ulike faktorer, sosiale, miljømessige og livsstilsfaktorer, som bidrar til systemisk kronisk betennelse. Sammensatt er slike faktorer den viktigste årsaken til uførhet og dødelighet over hele verden.

Selv om forutsetningene for menneskelig aldring kan etableres allerede i fosterutviklingen i livmoren, har faktorene som påvirker gjennom hele livssyklusen også svært sterk innflytelse. Professor Franceschi er klar på at livsstilen, effektene av ulike stressorer, vaksinasjons-historie, samt de sosiale og kulturelle egenskapene til hver enkelt person som starter fra de første dagene av livet til voksen alder, bør kartlegges så detaljert som mulig og tas med i utredningen.

Etablert forståelse blant forskere.

En integrert tilnærming til studier av mekanismer for systemisk kronisk betennelse blir forstått av et økende antall forskere.

Alle de nye forskningsresultatene åpner for nye strategier for tidlig diagnose, forebygging og behandling av et bredt spekter av sykdommer forbundet med systemisk kronisk betennelse. Det forventes at forebygging og behandling av inflammatoriske prosesser vil kunne bremse aldring og forlenge livet. Og ikke minst føre til flere friske år.

Under veiledning av professor Franceschi har megaprosjektet «digital persontilpasset medisin for sunn aldring» nå startet opp ved Lobachevsky University of Nizhny Novgorod der det er etablert et unikt senter for sunn aldring og aktiv lang levetid med sikte på å gjøre gjennombrudd i å søke etter aldersmarkører, tidlig diagnose av kroniske sykdommer og til slutt oppnå aktiv lang levetid.

WHO vil avlive myte om at man ikke kan behandle eller forhindre kroniske inflammatoriske sykdommer

Kroniske inflammatoriske sykdommer er den viktigste dødsårsaken i verden. De sier også at det er en myte at dette ikke kan gjøres noe med – tvert i mot kan livsstilstiltak bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås.

Amerikanske forskere fra National Institute of Health , Marietta Memorial Hospital og Mayo Clinic har også publisert ny kunnskap om kroniske betennelsesrelaterte tilstander og sykdommer.

Forskerne skriver at mange kostholds- og livsstilsendringer kan motvirke betennelsestriggere og redusere kronisk betennelse. Du kan i artikkelen lese om de viktigste livsstilstiltakene de anbefaler.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.