fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere viser at kronisk betennelse kan være årsaken til tidligere aldring.

Den berømte vitenskapsmannen professor Claudio Franceschis mangeårige forskning har resultert i teorien om «betennelsealdring» – hvor kroniske betennelser sier mye om generell helsetilstand.

Claudio Franceschi, en verdenskjent vitenskapsmann, professor ved University of Bologna (Italia) og leder for Research Laboratory for Systems Medicine of Healthy Aging ved Lobachevsky University, sammen med andre medlemmer av et internasjonalt forskerteam, har beskrevet mekanismene som ligger til grunn for kronisk betennelse og identifiserte flere risikofaktorer som fører til sykdom. Som nevnt i studien «Kronisk betennelse som etiologi for sykdom gjennom hele levetiden», publisert i tidsskriftet Nature Medicine, inkluderer disse infeksjoner, fysisk inaktivitet, kosthold, mikrobiomet og lekk tarm, miljøfaktorer, industrielle toksiske stoffer, mangel på søvn og psykologisk stress.

De påpeker at man potensielt kan reversere og forhindre sykdommene ved å addressere alle de underliggende årsakene.

Professor Claudio Franceschis mange års forskning har resultert i teorien om «betennelsesaldring», som beskriver økt aldring som en generell inflammatorisk prosess som involverer hele kroppen og provoserer frem sykdommer assosiert med alder: Alzheimers sykdom, åreforkalkning, hjerte- og karsykdommer, type II diabetes, kreft og mange flere.

«I dag er kroniske betennelsessykdommer øverst på listen over dødsårsaker. Det er nå tydelige bevis på at effekten av kronisk betennelse som observeres gjennom livet – øker risikoen for død. Det er ingen overraskelse at forskernes innsats nå er fokusert på å finne strategier for tidlig diagnose, forebygging og behandling av kronisk betennelse, «

Professor Claudio Franceschi.

Et av de viktigste forsakningsresultatene som er oppnådd til dags dato har vært begrepet «immunologisk aldring», som gjør det mulig for forskere å karakterisere individets immunfunksjon og deretter forutsi årsakene til dødelighet mye mer nøyaktig enn bare å stole på kronologisk alder. I tillegg til velkjente biomarkører for betennelse, som C-reaktivt protein, interleukin 1 og 6, tumor nekrose faktor, mener forskere det er behov for å studere ytterligere biomarkører av immunsystemet, som skiller seg veldig fra person til person, særlig undergruppene T- og B-lymfocytter, monocytter, etc.

Forskere har identifisert ulike faktorer, sosiale, miljømessige og livsstilsfaktorer, som bidrar til systemisk kronisk betennelse. Sammensatt er slike faktorer den viktigste årsaken til uførhet og dødelighet over hele verden.

Selv om forutsetningene for menneskelig aldring kan etableres allerede i fosterutviklingen i livmoren, har faktorene som påvirker gjennom hele livssyklusen også svært sterk innflytelse. Professor Franceschi er klar på at livsstilen, effektene av ulike stressorer, vaksinasjons-historie, samt de sosiale og kulturelle egenskapene til hver enkelt person som starter fra de første dagene av livet til voksen alder, bør kartlegges så detaljert som mulig og tas med i utredningen.

Etablert forståelse blant forskere.

En integrert tilnærming til studier av mekanismer for systemisk kronisk betennelse blir forstått av et økende antall forskere.

Alle de nye forskningsresultatene åpner for nye strategier for tidlig diagnose, forebygging og behandling av et bredt spekter av sykdommer forbundet med systemisk kronisk betennelse. Det forventes at forebygging og behandling av inflammatoriske prosesser vil kunne bremse aldring og forlenge livet. Og ikke minst føre til flere friske år.

Under veiledning av professor Franceschi har megaprosjektet «digital persontilpasset medisin for sunn aldring» nå startet opp ved Lobachevsky University of Nizhny Novgorod der det er etablert et unikt senter for sunn aldring og aktiv lang levetid med sikte på å gjøre gjennombrudd i å søke etter aldersmarkører, tidlig diagnose av kroniske sykdommer og til slutt oppnå aktiv lang levetid.

WHO vil avlive myte om at man ikke kan behandle eller forhindre kroniske inflammatoriske sykdommer

Kroniske inflammatoriske sykdommer er den viktigste dødsårsaken i verden. De sier også at det er en myte at dette ikke kan gjøres noe med – tvert i mot kan livsstilstiltak bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås.

Amerikanske forskere fra National Institute of Health , Marietta Memorial Hospital og Mayo Clinic har også publisert ny kunnskap om kroniske betennelsesrelaterte tilstander og sykdommer.

Forskerne skriver at mange kostholds- og livsstilsendringer kan motvirke betennelsestriggere og redusere kronisk betennelse. Du kan i artikkelen lese om de viktigste livsstilstiltakene de anbefaler.

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man i Helseforbedringsprogrammet om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

Hvorfor et omfattende program?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at dette potensielt kan være mulig med et lengre og tett samarbeid hvor kunden selv deltar aktivt og hvor leger, terapeuter og andre ressurspersoner bidrar som veiledere og inspiratorer.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford University.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.