fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Økte mengder bevis for at hormonforstyrrende kjemiske trusler øker – eksperter krever strengere regulering.

Flere og flere kjemikalier i plantevernmidler, plast og mer knyttes til infertilitet, diabetes og mange andre helseproblemer.

Et økende antall kjemikalier i plantevernmidler, flammehemmere og plaststoffer har vært knyttet til omfattende helseproblemer, inkludert infertilitet hos kvinner og menn, diabetes og nedsatt hjerneutvikling, konkluderer hundrevis av studier.

Ledet av NYU Grossman School of Medicine og finansiert av National Institutes of Health, analyserte et team av miljøhelseeksperter forskning publisert de siste fem årene om hormonforstyrrende stoffer, samt amerikansk og europeisk politikk for å regulere dem. Disse kjemikaliene antas å forstyrre funksjonen til hormoner og signalstoffer produsert i kjertler og påvirker prosesser i hele kroppen.

Gjennomgangen er publisert i tidsskriftet The Lancet Diabetes and Endocrinology, og fokuserte på helseproblemer og forskrifter for å kontrollere “kjemikalier av bekymring”, endokrine forstyrrelser som er vanlige i industri og husholdningsprodukter. Disse inkluderer perfluoroalkylsubstanser (PFAS), giftstoffer som finnes i stekepanner og vanntette klær, og bisfenoler, stoffer som brukes i mange plast og mer.

Eksponering for kjemikalier som finnes i industri- og husholdningsprodukter er i nye studier knyttet til overvekt, til endometriose, en smertefull og unormal vekst av vev på utsiden av livmoren og til polycystisk eggstokksyndrom, en betydelig årsak til infertilitet.

De nye vurderingene legger til 17 stoffer til listen over 15 andre som allerede er identifisert ved en felles undersøkelse fra 2015 ledet av FN og Verdens helseorganisasjon. De er alle knyttet til medisinske tilstander. For eksempel antyder nye funn at PFAS, bisfenoler og en del plantevernmidler kan skade sæd. I tillegg identifiserer gjennomgangen mange nye studier som kobler hjernerelaterte helseproblemer, for eksempel nedsatt IQ ​​og ADHD, til flammehemmere og kjemikalier som finnes i ulike plantevernmidler.

«Disse nye studiene har styrket bevisene som knytter hormonforstyrrere til fysiske og spesielt nevrologiske helseproblemer,»

Linda Kahn, MPH, doktorgrad, postdoktor ved Institutt for pediatri ved NYU Langone Health.

Ikke styrtenge nok reguleringer – krever tiltak nå.

«Vår gjennomgang av amerikansk og europeisk politikk hevder at gjeldende regelverk ment for å redusere eksponeringen for denne typen kjemikalier kommer til kort,»

Linda Kahn, MPH, doktorgrad, postdoktor ved Institutt for pediatri ved NYU Langone Health.

Forskerne krever tiltak nå.

…det er nødvendig med akutte tiltak nå – fordi allmennheten allerede betaler kostnadene gjennom alvorlige og langvarige helseproblemer.»

Linda Kahn, MPH, doktorgrad, postdoktor ved Institutt for pediatri ved NYU Langone Health.

Forskerne er bekymret for at gjeldende amerikanske forskrifter kun er basert på eksponering for store doser med kjemikalier, ikke små, hverdagsdoser over mange år, selv om nylige funn viser at slike kjemikalier er kumulativt farlige også ved lave nivåer.

«Vår forståelse av hormonforstyrrende stoffer har utviklet seg, men forskriftene for å beskytte mot dem har ikke gjort det,»

Leonardo Trasande, MD, professor ved NYU Langone

Dr. Trasande, som også fungerer som direktør for avdelingen for miljøpediatri i NYU Langones avdeling for pediatri, etterlyser strengere kontroller i likhet med landsdekkende innsats for å redusere eksponeringen for kreftfremkallende stoffer. Han antyder at et etterlengtet neste steg er å etablere et internasjonalt program som identifiserer farer slik at de kan reguleres effektivt før bruk, i stedet for etter at de allerede har forårsaket skade.

Han bemerker at Environmental Protection Agency opprettet en protokoll på slutten av 1990-tallet for å bedre regulere disse kjemikaliene. Imidlertid gjorde innsatsen lite fremskritt, forklarer Dr. Trasande, hovedsakelig på grunn av at noen hevdet det manglet konkrete studier – og hard lobbyvirksomhet fra kjemisk industri og industrien forøvrig.

Kraftig økt fokus på hvordan potensielt unngå kroniske betennelser.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke for å unngå eller reversere tilstandene.

De beskriver hvordan langvarig, kronisk betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser

Og videre hvordan disse faktorene sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene;

  • stress
  • søvn, 
  • kosthold 
  • inaktivitet
  • tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og lekk tarm.
  • miljøgifter, som kvikksølv og andre
  • Overvekt
  • Infeksjoner og multiresistente mikrober.

Forskerne mener man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.