fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie viser at søvn kan påvirke risiko for astma og allergi.

Studie viser at tenåringer som sovner sent og våkner senere på morgenen, med større sannsynlighet har astma og allergier sammenlignet med de som sovner og våkner tidligere.

En studie publisert i ERJ Open Research underbygger tidligere forskning som viser at søvn potensielt kan være sentralt for immunforsvaret.

Forskerne konkluderer med at søvnrytmen kan spille en viktig rolle for astma og allergiske sykdommer hos ungdom: denne koblingen understreker at søvn kan være mulige atferdsmessige tiltak for astma og allergiske sykdommer blant unge.

Kroppens innebygde døgnrytme er en syklisk prosess som regulerer de fleste av kroppens funksjoner, for eksempel søvn-våkenhetssyklus, metabolisme og et bredt spekter av cellulære, molekylære og atferdsmessige prosesser.

Det er kjent at astmasymptomer er sterkt knyttet til kroppens indre klokke, men dette er den første studien som ser på hvordan individuelle søvnpreferanser påvirker astmarisiko hos tenåringer.

Forskere sier at studien forsterker viktigheten av søvntiming for tenåringer og åpner for et nytt området med forskning på hvordan søvn påvirker tenåringenes respirasjonshelse.

Et økende bevismateriale viser for eksempel at de som sovner senere på natten kan ha høyere risiko for hjerte-, metabolske og psykiske tilstander.

Studien ble ledet av Dr. Subhabrata Moitra fra avdelingen for lungemedisin ved University of Alberta, Canada, som utførte forskningen mens han var ved Barcelona Institute for Global Health. Han sa:

«Astma og allergiske sykdommer er vanlige hos barn og unge over hele verden, og utbredelsen øker. Vi vet noen av årsakene til denne økningen, for eksempel eksponering for forurensning og tobakksrøyk, men vi må fortsatt finne ut mer.»

Dr. Subhabrata Moitra, avdelingen for lungemedisin ved University of Alberta.

Melatonin og astma.

«Det er kjent at søvn og ‘søvnhormonet’ melatonin påvirker astma, så vi ønsket å se om unges preferanse for å være oppe sent om kvelden eller legge seg tidlig kunne være involvert i astmarisikoen.»

Dr. Subhabrata Moitra, avdelingen for lungemedisin ved University of Alberta.

Studien involverte 1 684 ungdommer som bodde i Vest-Bengal, India, i alderen 13 og 14 år, som deltok i studien Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergy Related Disease Among Adolescents.

Hver deltaker ble spurt om tungpustethet, astma eller symptomer på allergisk rhinitt, for eksempel en rennende nese og nysing. De ble stilt en rekke spørsmål for å bedømme om de var ‘kveldstyper’, ‘morgentyper’ eller midt i mellom, for eksempel hvilken tid på kvelden eller natten de har en tendens til å føle seg trette, når de våkner og hvor trøtte de føler seg om morgenen.

Forskere sammenlignet tenåringenes symptomer med søvnpreferansene deres, og tok hensyn til andre faktorer som er kjent for å påvirke astma og allergier, som for eksempel hvor deltakerne bor og om familiemedlemmene deres røyker.

De fant ut at sjansen for å få astma var rundt tre ganger høyere hos tenåringer som foretrekker å sove senere sammenlignet med de som foretrakk å sove tidligere. De fant også risikoen for allergisk rhinitt var dobbelt så høy hos sent-sovende sammenlignet med tidlig-sovende.

Dr Moitra legger til:

«Resultatene våre antyder at det er en kobling mellom foretrukket søvntid og astma og allergier hos tenåringer. Vi kan ikke være sikre på at å legge seg sent forårsaker astma, men vi vet at søvnhormonet melatonin ofte ikke er synkronisert hos sent-sovende, og det kan igjen påvirke tenåringers allergiske respons.»

Dr. Subhabrata Moitra, avdelingen for lungemedisin ved University of Alberta.

Mobil og skjerm mulig synder.

«Vi vet også at barn og unge i økende grad blir utsatt for lyset fra mobiltelefon, nettbrett og andre enheter og holder seg oppe senere på kvelden. Det kan faktisk være slik at man ved å oppmuntre tenåringer til å legge bort de digitale enhetene sine og komme seg i seng litt tidligere vil bidra til å redusere risikoen for astma og allergier. Det er noe vi trenger å studere mer. «

Dr. Subhabrata Moitra, avdelingen for lungemedisin ved University of Alberta.

Professor Thierry Troosters er president i European Respiratory Society og var ikke involvert i studien. Han sier:

«Vi trenger å vite mye mer om hvorfor astma og allergier øker hos barn og tenåringer, og forhåpentligvis finne måter å redusere disse tilstandene på.»

Professor Thierry Troosters, president i European Respiratory Society

Professor Troosters avslutter med at;

«Dette er den første studien som undersøkte den mulige rollen til forskjellige søvnpreferanser i tenåringenes risiko for astma og allergier, og det åpner for en interessant og viktig nytt forskningsområde. Vi vet allerede at det å sove godt er viktig for fysisk og mental helse , så vi bør fortsette å oppmuntre tenåringer til å få en god natts søvn. «

Professor Thierry Troosters, president i European Respiratory Society

Inngangen til våre tjenester

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helse ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man i Helseforbedringsprogrammet om å forstå underliggende årsaker.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Mennekser er unike

Det medisinske forskningsmiljøet begynner i større og større grad å erkjenne at mennesker er unike og en optimal helseforbedring krever en individuell persontilpasset tilnærming.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen. De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og øve på stressmestring for å aktivere det parasympatiske nervesystemet, og prioritere søvn, skriver de.

Dette er faktisk helt i tråd med det EU og Norden og Norge mener er det offentlige helsevesenet i 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Rapporten fra 22 av verdens ledende medisinske forskningsinstitutsjoner

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.


Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedring- og helseoptimaliseringsprosess.

Hvorfor et omfattende program?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at dette potensielt kan være mulig med et lengre og tett samarbeid hvor kunden selv deltar aktivt og hvor leger, terapeuter og andre ressurspersoner bidrar som veiledere og inspiratorer.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford University.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning om kroppen, helse, immunforsvaret, mikrobiologi, kosthold, biokjemi m.m.og muligheten for personlig oppfølging av våre tilknyttede leger og andre fag- og ressurspersoner – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.