fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Over halvparten av alle dødsfall som følge av øye- og hjerte- og karsykdommer kan forebygges med livsstilstiltak.

I en ny studie fant forskere at god hjerte- og karhelse, som indikerer en sunn livsstil, også er knyttet til lavere sjanser for øyesykdommer.

Funnene som nylig ble publisert i American Journal of Medicine, Elsevier, viser at tiltak for å forhindre hjerte- og karsykdommer også potensielt kan forhindre øyesykdommer.

Globalt har omtrent 2,2 milliarder mennesker øyesykdommer som fører til nedsatt syn eller blindhet. Omtrent halvparten av disse tilfellene kunne vært forhindret, skriver forskerne. De viktigste årsakene til nedsatt syn eller blindhet er aldersrelatert makulær degenerasjon, diabetisk retinopati, grå stær og glaukom.

«Tidligere studier har også observert assosiasjoner mellom øyesykdommer og individuelle livsstilsfaktorer som for eksempel røyking, overvekt eller hypertensjon (høyt blodtrykk),»

Duke Appiah, Ph.D., MPH, Department of Public Health, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, USA.

Videre sier han;

«Det er kjent at disse livsstilsfaktorene for god kardiovaskulær helse ikke fungerer alene og kan samvirke additivt og derfor sammen føre til sykdommer. Imidlertid har ingen andre studier, før oss, evaluert sammenhengen mellom alle faktorene for ideell kardiovaskulær helse og øyesykdommer.»

Duke Appiah, Ph.D., MPH, Department of Public Health, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, USA.

Få symptomer i de tidlige stadier.

De fleste øyesykdommer viser få symptomer i de tidlige stadier, og mange mennesker søker ikke medisinsk behandling til tross for lett tilgjengelige behandlinger. En fersk landsomfattende undersøkelse gjennomført av Wilmer Eye Institute ved Johns Hopkins University School of Medicine, viste at 88 prosent av de 2 044 respondentene anså godt syn for å være avgjørende for den generelle helsen, og med 47 prosent av de som vurderer at å miste synet er den verste sykdommen som noen gang kan skje dem. Men alarmerende nok så hadde 25 prosent overhode ingen kunnskap om øyesykdommer og risikofaktorer.

I denne studien ble risikofaktorene vurdert ved å følge American Heart Association sin oppskrift på sunn livsstil kjent som Life’s Simple Seven (LS7). LS7 er basert på syv risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: ikke røyking, regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, opprettholdelse av normal vekt og kontroll av kolesterol, blodtrykk og blodsukkernivå.

Alle faktorene sammen ble funnet assosiert med lavere risiko for aldersrelatert makulær degenerasjon, diabetisk retinopati, grå stær og glaukom. Personene med optimal kardiovaskulær helse hadde 97 prosent lavere sjanser for diabetisk retinopati sammenlignet med individer med dårligere kardiovaskulær helse.

Forskerne evaluerte data fra 6 118 voksne i alderen 40 år eller mer som deltok i National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2008. Gjennomsnittsalderen for deltakerne var 57 år, hvorav 53 prosent var kvinner. En økning på en i LS7-score var assosiert med redusert risiko for aldersrelatert makuladegenerasjon, diabetisk retinopati og glaukom.

«Totalt sett tror vi at primær forebygging og tidlig påvisning av tilstedeværelse av øyesykdommer er viktig, med tanke på at over halvparten av alle dødsfall som følge av øyesykdommer og hjerte- og karsykdommer er kjent for å kunne forebygges,»

Noah De La Cruz, MPH, og Obadeh Shabaneh, MPH, Institutt for folkehelse, Texas Tech University Health Sciences Center

Siden det er en betydelig overlapping av risikofaktorene for øye- og hjerte- og karsykdommer, anbefalte forskerne at screening for øyesykdommer ble integrert i eksisterende kliniske og populasjonsbaserte screeninger for hjerte- og karsykdommer.

«Vi håper at studieresultatene våre vil oppmuntre til sunn livsstil for å forhindre disse aldersrelaterte sykdommene, samtidig som det også fører til økt samarbeid mellom kardiologer, optikere og øyeleger for bedre å forhindre øye- og hjerte- og karsykdommer,»

Duke Appiah, Ph.D., MPH, Department of Public Health, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, USA.

Siste mulighet for å starte i Helseforbedringsprogrammet i Oslo før sommeren!

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

På grunn av korona-situasjonen så har vi i Oslo besluttet å kun sette i gang ett nytt program før sommeren. Vi har derfor nå økt antall tilgjengelige plasser. Vi forventer nå stor pågang og det vil være begrenset antall. 

Program for nye kunder før sommeren:

  • Inntaksmøtet: 11 mai Book her. 
  • Utredningsmøte 12 mai . 
  • Oppstartseminar 17-19 juni. 

(Man vil automatisk være sikret plass i  det videre programmet når man har deltatt på inntaksmøte)

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.