fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Intoleranser mot kjemikalier, mat og medisiner påvirker 8% -33% av alle mennesker.

Intoleranser er vanlig, men likevel er det få som blir undersøkt for dette, viser et team amerikanske forskere som nå har utviklet en enkel test.

Tror du at du har en kjemisk intoleranse? For eksempel for kjemikalier som blekemidler, desinfeksjonsmidler, plantevernmidler, muggsopp, forbrenningsprodukter eller flyktige organiske forbindelser (VOC). Ny enkel undersøkelse kan hjelpe med å identifisere om man er i risikogruppen.

For å øke screening for kjemisk intoleranse, har forskerene utviklet og validert en undersøkelse med tre spørsmål som kan inkorporeres i ordinære konsultasjoner i løpet av et minutt.

For å øke bevisstheten rundt kjemisk intoleranse, utviklet forskere ved University of Texas Health Science Center i San Antonio (UT Health San Antonio) og validerte en tre-spørsmål, ja eller nei-undersøkelse som kan brukes av helsevesenet, allergispesialister, hudleger og andre spesialister. Undersøkelsen, kalt Brief Environmental Exposure and Sensitivity Inventory, eller BREESI, kan også brukes av forskere og pasienter, og for epidemiologiske studier i eksponerte populasjoner.

BREESI testen

De nye oppdagelsene ble publisert i tidsskriftet PLOS ONE. Der rapporterer forskerne at BREESI forutsier nøyaktig score på en omfattende 50-spørsmålsundersøkelse kalt Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (QEESI). QEESI, som UT Health San Antonio-gruppen introduserte online i 2014, er gratis tilgjengelig for pasienter og klinikere. Forskere over hele verden bruker den, noe som gjør den til den nye gullstandarden for måling av kjemisk intoleranse.

Sammen gir BREESI og QEESI nye diagnostiske verktøy som kan bidra til å forutsi og forhindre fremtidige bivirkninger på kjemikalier, matvarer og medisiner.

«Mennesker som blir syke av eksponering for kjemikalier, som blekemidler, desinfeksjonsmidler, plantevernmidler, muggsopp, forbrenningsprodukter eller flyktige organiske forbindelser (VOC), har høyere score på QEESI. Men QEESI er litt lang for rask screening.»

Claudia S. Miller, MD, MS, professor emeritus, School of Medicine ved UT Health San Antonio.

Carlos Jaén, MD, PhD, professor og leder av institutt for familie- og samfunnsmedisin ved universitetet, foreslo at teamet burde utvikle og teste et kort screeningskjema – noe de nå har gjort.

BREESI fokuserer på tre forskjellige eksponeringskategorier: kjemiske inhalasjons-stoffer, legemidler/medisiner, mat og tilsetningsstoffer i mat.

«BREESI viste høy sensitivitet og spesifisitet,»

Claudia S. Miller, MD, MS, professor emeritus, School of Medicine ved UT Health San Antonio.

Ray Palmer, PhD, professor i familie- og samfunnsmedisin ved UT Health San Antonio, sa at teamet for tiden validerer BREESI i større, befolkningsbaserte studier i USA og internasjonalt.

«Bare et minutt eller to kreves for å administrere BREESI, noe som gjør rutinemessig evaluering av kjemisk intoleranse mulig»

Ray Palmer, PhD, professor i familie- og samfunnsmedisin ved UT Health San Antonio

Bekymret for bruk av desinfisering ved Covid-19.

For tiden er Dr. Miller bekymret for at over-bruk av desinfeksjonsmidler for å bekjempe COVID-19 kan gjøre sårbare individer utsatt. Men også forbrenningsstoffer fra skogbrannene i California. Samt flyktige organiske kjemikalier (VOC) fra både nybygg og gamle bygninger.

«Hurtigscreening brukes rutinemessig i klinikker i dag for mange andre formål og vi mener at kjemisk intoleranse også må vurderes rutinemessig, gitt den høye prevalensen,» .

Ray Palmer, PhD, professor i familie- og samfunnsmedisin ved UT Health San Antonio

Graviditet og kjemikalier

Det er spesielt viktig for blivende mødre å vite om de er sensitive for kjemikalier, slik at de kan jobbe med legene og familiene for å eliminere eksponeringer som kan påvirke dem og deres babyer, sier Palmer.

«Vi oppfordrer leger til å bruke BREESI til å identifisere kjemisk sensitive mødre hvis barn kan ha økt risiko for ADHD og autisme,»

Ray Palmer, PhD, professor i familie- og samfunnsmedisin ved UT Health San Antonio

Både BREESI og QEESI er tilgjengelig online gratis. TILT er en forkortelse for Toxicant-induced Loss of Tolerance.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.