fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Å spise økologisk mat reduserer kraftig mengden glyfosat i urinen.

En økende mengde studier viser nå at et økologisk kosthold er assosiert med kraftig reduserte nivåer av potensielt skadelige plantevernmidler i urinen.

Men med unntak av en liten pilotstudie på to individer, har kostholdstudier til dags dato ikke analysert glyfosat, det mest brukte ugress- og sprøytemidlet globalt. Til tross for dette så har kostholdsintervensjoner gitt konsekvente bevis for at et økologisk kosthold reduserer eksponeringen for plantevernmidler generelt.

Et økologisk kosthold er etter denne nye gjennomgangen assosiert med betydelig reduserte urinivåer av glyfosat og AMPA (aminometylfosfonsyre). Reduksjonen i glyfosat- og AMPA-nivåene var rask og falt til utgangspunktet i løpet av tre dager. Denne nye studien publisert i Environmental Research demonstrerer at kostholdet er den primære kilden for glyfosateksponering, og at å endre til et økologisk kosthold er en effektiv måte å redusere mengden glyfosat og dets viktigste metabolitt, AMPA, i kroppen. Denne studien underbygger en økende mengde litteratur som indikerer at et økologisk kosthold kan redusere eksponeringen for en rekke plantevernmidler hos barn og voksne.

Glyfosat er et plantevernmiddel som først ble introdusert i 1974. Bruken av dette ugressmidlet har vokst raskt gjennom årene. I dag brukes det som plantevernmiddel brukt sammen med genetisk modifiserte glyfosatresistente avlinger. Altså spesielt genetiske tilpassede planter som tåler plantevernmiddelet. Det brukes også mye som et tørkemiddel, først og fremst for korn og belgfrukter og for å bekjempe ugress. I dag er det det mest brukte plantevernmidlet over hele verden, inkludert Norge og EU.

Det ble rapportert at urin-glyfosatnivået økte mer enn fem ganger fra midten av 1970-tallet til 2014, og at prosentandelen av befolkningen med påvisbare urin-glyfosatnivåer økte med nesten 600%, noe som representerer mer enn 70% av befolkningen totalt.

En rekke studier om glyfosat sin toksisitet har blitt publisert siste årene. International Agency for Research on Cancer (IARC), som er en del av WHO, klassifiserte glyfosat som sannsynlig kreftfremkallende for mennesker i 2015 (IARC, 2015). I tillegg til kreftfremkallende egenskaper, har glyfosat blitt linket som en viktig bidragsyter til nyretoksisitet, noe som har ført til dødsfall blant sukkerrørearbeidere i Sri Lanka samt Latin-Amerika og Kina. Nyere dyreforsøk har implisert Roundup®, det kommersielle plantevernmiddelet der glyfosat er den aktive ingrediensen, i fettleversykdom, endokrine forstyrrelser og mye annet.

Dreper bakterier i avlingen – men også i tarmen.

I samsvar med glyfosats kjente antimikrobielle effekter, har nyere forskning vist at eksponering for glyfosat og Roundup endrer tarmmikrobiomet til rotteunger. Og nyere bevis viser at både glyfosat og Roundup har betydelige effekter på mikrobiomet som kan føre til betydelige helseeffekter.

Flere studier har også knyttet glyfosat til oksidativt stress. Disse og en rekke andre toksiske effekter av glyfosat og AMPA, inkludert nevrotoksisitet og reproduksjonstoksisitet, er også gjennomgått.

Mindre plantevernmidler i økologisk dyrkede matvarer.

En økende mengde studier indikerer at økologisk dyrkede matvarer har lavere nivåer av plantevernmidler enn i tradisjonelt produserte matvarer.

To nye viktige funn kommer frem i denne nye gjennomgangen. For det første, hos både barn og voksne, førte et økologisk kosthold til en rask reduksjon i nivået av glyfosat og AMPA i løpet av tre dager. De skriver:

«Dette demonstrerer at kostholdet er den viktigste kilden til glyfosateksponering for den generelle befolkningen, og at det å skifte til et organisk kosthold er en klar tilnærming til å redusere eksponeringen.»

Mer hos barn enn hos voksne;

For det andre fant vi at nivåene av glyfosat og AMPA var høyere hos barn enn hos voksne. Dette er viktig fordi det bekrefter viktigheten av å beskytte unge mot eksponering for glyfosat så vel som andre plantevernmidler.

Les også vår artikkel om at mikroplast i frukt og grønnsaker hittil ikke er undersøkt – nå avslører denne første studien et mulig stort folkehelseproblem.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.