fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Bakterier i tarmen kan påvirke slimhinnen i tarmen på måter som kan ha store implikasjoner for helse og sykdom.

Norske og svenske forskere viser at slimet i tarmen er en beskyttende barriere, og hvis barrieren er svekket kan det utløse betennelser i tykktarmen.

Et svensk-norsk team forskere fra Universitetet i Göteborg og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Oslo har publisert samarbeidsstudien i EMBO-reports, som antyder at bakterier i tarmen påvirker slimbarriereegenskapene på måter som kan ha implikasjoner for helse og sykdom. Studien er utført på mus.

«Genetisk like mus viste uventet store forskjeller i det indre tykktarmslaget. Sammensetningen av tarmmikrobiota har signifikante effekter på slimegenskapene,»

Malin E.V. Johansson fra Universitetet i Göteborg

Ved å sekvensere tarmmikrober og undersøke gener, oppdaget forskerne at to musekolonier holdt i to forskjellige sterile rom, hadde ulik tarmmikrobiota. De hadde også en slimstruktur som var spesifikk for hver musekoloni. Mens den ene kolonien utviklet slim som ikke var gjennomtrengelig for bakterier, hadde den andre kolonien et indre slimlag som var gjennomtrengelig for bakterier.

Hver gruppe mus hadde en stabil populasjon av bakterier som kunne overføres fra mødrene: Gruppen mus med et ugjennomtrengelig slimlag hadde økte mengder av Erysipelotrichi-bakterier, mens den andre gruppen hadde høyere nivåer av Proteobacteria og TM7-bakterier i tarmslimet. Frittlevende mus i skogen har slim som ligner det som ble funnet hos mus i den ikke-gjennomtrengelige kolonien.

«Resultatene fra de frittlevende musene argumenterer sterkt for viktigheten av et godt utviklet indre slimlag som effektivt skiller bakterier fra vertsepitelet for musenes generelle helse»

Malin E.V. Johansson fra Universitetet i Göteborg

De forskjellige slimegenskapene ble gjenskapt ved å transplantere tarm mikrobene til bakteriefrie mus.

«Etter rekolonisering av bakteriefrie mus med forskjellige mikrober så vi de samme strukturelle og funksjonelle forskjellene i deres slimegenskaper,»

Malin E.V. Johansson fra Universitetet i Göteborg

Slim er vår ytterste barriere mot mikrobene i tarmen. Hvis slimet ikke gir en beskyttende barriere, kan det medføre at bakterier kommer i kontakt med epitelet vårt på en måte som kan utløse betennelse i tykktarmen. Sykdommer som for eksempel den autoimmune tilstanden ulcerøs kolitt viser en økt forekomst i den vestlige verden, og denne studien understreker viktigheten av sammensetningen av mikrobiota for en ugjennomtrengelig beskyttende slimbarriere.

Stanford-forskere: vår vestlige livsstil og mikrobiotia kan være hovedårsaken til bølgen av kroniske sykdommer.

Økt bruk av antibiotika i samfunnet favoriserer en bakteriell populasjon med økt antibiotikaresistens, betennelse fører til økt mengde av mikrober som er utstyrt for å trives da, og vestlig kosthold forskyver mikrobiotaen fra fibernedbrytere til fordel for arter som trives med å konsumere slim (For eksempel slimet som dekker den viktige tarmslimhinnen). 

Nyere data antyder at mikrobiotaen i industrialiserte samfunn skiller seg vesentlig fra våre forfedres mikrobiota. Rask modernisering, inkludert ny medisinsk praksis og endringer i kostholdet, forårsaker gradvis forverring av mikrobiotaen, og Stanford-teamet ledet av professor Justin Sonnenburg og hans kone Erica Sonneburg mener at dette er en sentral bidragsyter til den kraftige økningen av kroniske betennelserelaterte sykdommer man ser i industrialiserte samfunn.

Deres siste omfattende gjennomgang publisert i Nature innholder en stor mengde interessant ny kunnskap, inkludert deres forslag til hvordan vi kan snu denne negative utviklingen, både for samfunnet som helhet og for hvert individ. Vi går gjennom hovedfunnene i to artikler og du kan lese den andre artikkelen her hvor forskerne ser på mulige tiltak for hvordan situasjonen kan forbedres.

Historisk sett, da mennesker konsumerte et kosthold som reflekterte sesong-tilgjengelighet eller vandret rundt jorden og møtte nye matkilder, ville det være gunstig å ha et samfunn av mikroorganismer som raskt kan tilpasse seg miljøforandringer. Imidlertid kan denne plastisiteten også være skadelig i et miljø der omfanget eller endringsgraden overgår menneskets egen evne til å tilpasse seg – der fordelene forbundet med plastisiteten for å imøtekomme miljøfaktorer overgås av «kostnaden» på grunn av inkompatibilitet med menneskets biologi .

En mengde bevis viser nå at mikrobiotaen har gjennomgått betydelige endringer de siste tiårene (industrialisert mikrobiota, det vil si mikrobiota forbundet med mennesker i den industrialiserte verden), sammenfallende med modernisering og fremgang innen medisin, inkludert antibiotikabruk, bedrede sanitære og hygieniske forhold, keisersnitt og industrialisering av matproduksjon (som for eksempel lavere mengder mikrobiota-tilgjengelige karbohydrater (MAC) i vestlig kosthold). Store mengder MAC finner man i kostfiber. Kostfiber som er er ufordøyelig for menneskene men som er mange gunstige mikrobers hovednæringskilde.

Siste mulighet for å starte i Helseforbedringsprogrammet i Oslo før sommeren!

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

På grunn av korona-situasjonen så har vi i Oslo besluttet å kun sette i gang ett nytt program før sommeren. Vi har derfor nå økt antall tilgjengelige plasser. Vi forventer nå stor pågang og det vil være begrenset antall. 

Program for nye kunder før sommeren:

  • Inntaksmøtet: 11 mai Book her. 
  • Utredningsmøte 12 mai . 
  • Oppstartseminar 17-19 juni. 

(Man vil automatisk være sikret plass i  det videre programmet når man har deltatt på inntaksmøte)

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.