Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Betydelig sammenheng funnet mellom miljøgifter og nevrologiske tilstander som MS, Alzheimers og Parkinson. - Funksjonellmedisin
inner-banner

Betydelig sammenheng funnet mellom miljøgifter og nevrologiske tilstander som MS, Alzheimers og Parkinson.

Ny kunnskap gjør at Harvard-forskere krever langt strengere grenseverdier for luftforurensning.

Den store forskningsinnsatsen ble ledet av forskere fra Harvard i samarbeid med Emory Universitys Rollins School of Public Health og Columbia Universitys Mailman School of Public Health og publisert i The Lancet Planetary Health.

I studien rapporterte de at luftforurensning var signifikant assosiert med økt risiko for innleggelser på sykehus for flere ulike nevrologiske tilstander, inkludert Parkinsons, Alzheimers og andre demenssjukdommer. Studien var en langtidsstudie av mer enn 63 millioner eldre amerikanske voksne.

Studien er den første landsomfattende analysen av sammenhengen mellom forurensning av fine partikler (PM2.5) og nevrodegenerative sykdommer i USA.

Luftforurensning nå lagt til som kjent risikofaktor – også ved lavere nivåer enn hittil anerkjent.

Rapporten fra Lancet-kommisjonen om demensforebygging, intervensjon og pleie for 2020 har nå lagt til luftforurensning som en av de modifiserbare risikofaktorene,”

Xiao Wu, Harvard Chan School

Og videre sier Wu;

“Studien vår bygger på den lille, men nye evidensbasen som indikerer at langsiktige PM2.5-eksponeringer er knyttet til økt risiko for nevrologiske tilstander, selv ved PM2,5-konsentrasjoner langt under gjeldende nasjonale standarder.”

Xiao Wu, Harvard Chan School

Forskerene fant at for hver femte mikrogram per kubikkmeter luft (μg / m3) økning i årlige PM2,5-konsentrasjoner, var det en 13% økt risiko for førstegangsinnleggelser på sykehus for Parkinsons sykdom og for Alzheimers sykdom og tilhørende demens. Denne risikoen holdt seg forhøyet til og med under det som tidligere var antatt sikre nivåer av PM2.5-eksponering, som i henhold til gjeldende amerikanske miljøvernbyråstandarder er et årlig gjennomsnitt på 12 μg / m3 eller mindre.

Kvinner, hvite mennesker og urbane befolkninger var spesielt utsatt, fant studien.

Krever strengere grenseverdier.

“Vår amerikanske undersøkelse viser at gjeldende standarder ikke beskytter den aldrende amerikanske befolkningen nok, og fremhever behovet for strengere standarder og politikk som ytterligere reduserer PM2.5-konsentrasjoner og forbedrer luftkvaliteten generelt,”

Antonella Zanobetti, hovedforsker, Harvard Chan School’s Department of Environmental Health.

Denne ny store studien styrker funnene publisert tidligere i år i tidsskriftet Environmental Health, som viste at å bo nær hovedveier eller motorveier er knyttet til høyere forekomst av demens, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og multippel sklerose (MS).

Forskerene fra University of British Columbia analyserte data for 678 000 voksne i Vancouver. De fant at det å bo mindre enn 50 meter fra en hovedvei eller mindre enn 150 meter fra en motorvei er forbundet med en høyere risiko for å utvikle demens, Parkinsons, Alzheimers og MS. Sannsynligvis på grunn av økt eksponering for luftforurensning.

Nærhet til naturen gunstig effekt.

Forskerne fant også at det å bo i nærheten av grønne områder, som parker, har beskyttende effekter mot å utvikle disse nevrologiske lidelsene.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.